De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 30 augustus 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 30 augustus 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 30 augustus 2015
Voorganger: Mv. J.K.LalkensHemeltjen Ouderling van dienst: Dhr.K. Muis Orgel: Dhr.E. Hofstede Lezingen: Zach. 8: 4 -8 en Marcus 8: 22-26

2 Voor de dienst: NLB 8b: 1, 2, 3, 4 en 5

3 Liedboek 8b

4 Liedboek 8b

5 Liedboek 8b

6 Liedboek 8b

7 Liedboek 8b coda:

8 Welkom

9 Liedboek 139

10 Liedboek 139

11 Liedboek 139

12 Liedboek 139

13 Stilte, groet en bemoediging

14 Liedboek 139

15 Liedboek 139

16 Gebed om ontferming

17 Liedboek 146a

18 Liedboek 146a

19 Lezen leefregel

20 Gebed voor opening van de Schrift

21 Kinderen gaan naar nevendienst

22 Schriftlezing Zach. 8: 4 t/m 8 (NBV)
4 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5 En de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.

23 Schriftlezing Zach. 8: 4 t/m 8 (NBV)
6 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten.

24 Schriftlezing Zach. 8: 4 t/m 8 (NBV)
7 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ik zal mijn volk bevrijden uit het land waar de zon opkomt en het land waar de zon ondergaat 8 En hen naar Jeruzalem brengen. Daar zullen ze wonen. Zij zullen mijn volk zijn en ik hun God, in onwankelbare trouw.

25 Schriftlezing Zach. 8: 20 t/m 23 (NBV)
20 Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Er zullen opnieuw mensen komen uit allerlei landen en steden. 21 De inwoners van de ene stad zullen naar de volgende stad gaan en zeggen: "Ga met ons mee. Wij zijn op weg om eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken."

26 Schriftlezing Zach. 8: 20 t/m 23 (NBV)
22 Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken.

27 Schriftlezing Zach. 8: 20 t/m 23 (NBV)
23 En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: "Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is."'

28 NLB0770

29

30

31

32 Schriftlezing Mar. 8: 22 t/m 26 (NBV)
22 Ze kwamen in Betsaïda. Er werd een blinde bij hem gebracht, en men smeekte hem om de man aan te raken Hij pakte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Hij deed wat speeksel op zijn ogen, legde er zijn handen op en vroeg: 'Ziet u iets?'

33 Schriftlezing Mar. 8: 22 t/m 26 (NBV)
24 Hij begon weer te zien en zei: 'Ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond.' 25 Daarna legde hij weer zijn handen op de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en genas; hij zag alles nu heel helder. 26 Hij stuurde hem naar huis met de waarschuwing: 'Ga het dorp niet in!'

34 Liedboek 534

35 Liedboek 534

36 Liedboek 534

37 Liedboek 534

38 Overdenking

39 NLB0834

40 NLB0834

41 NLB0834

42 Kinderen komen terug in de kerk

43 Kinderlied: Opw.kids 308

44 Wat is het geweldig als wij als familie, als broers en als zussen voor elkaar klaar staan, al zijn we verschillend, elkaar respecteren, en samen in liefde met elkaar omgaan. Dat is waar God van geniet en wanneer Hij zoiets ziet, geeft Hij zijn zegen en dat is leven voor altijd. Daar geeft Hij zijn zegen en dat is leven tot in eeuwigheid.

45 Wat is het geweldig als wij als familie als broers en als zussen voor elkaar klaar staan al zijn we verschillend elkaar respecteren en samen in liefde met elkaar omgaan

46 Dat is waar God van geniet en wanneer Hij zoiets ziet, geeft Hij zijn zegen en dat is leven voor altijd. Daar geeft Hij zijn zegen en dat is leven tot in eeuwigheid. Daar geeft Hij zijn zegen en dat is leven voor altijd. Daar geeft Hij zijn zegen en dat is leven tot in eeuwigheid.

47 Gebeden

48 Collecte bestemd voor de kerk

49 Gezang 237

50 Gezang 237

51 Gezang 237

52 Zegenbede


Download ppt "Welkom Zondag 30 augustus 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google