De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Driemaal is scheepsrecht!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Driemaal is scheepsrecht!"— Transcript van de presentatie:

1 Driemaal is scheepsrecht!
Zondag 19 april 2015 Voorganger: Mv. B. Woord Ouderling: Wouter Verkerk Muziek: huisband, Els Snel, Janolda Breuker Lezing: Johannes 21: 15-24

2 Project Lusiana Wegens succes geprolongeerd: voor het hele gezin
-avond voor het hele gezin Vrijdagavond 24 april in “De Voorhof” Inloop van – uur Bingokaartjes a € 1,-; we spelen 6 ronden. (zie ook het Kerkportaal)

3 Tevens verkoop van jonge plantjes:
Helleborus/ Wonderboom, Cherrytomaatjes

4 Mededelingen

5 Opwekking 121

6

7 Opwekking 121

8

9 Opwekking 121

10

11 Bemoediging en groet

12 Muzikaal intermezzo op piano door Els Snel en Janolda Breuker op dwarsfluit

13 Gebed

14 Opwekking 123

15 Opwekking 123

16 Opwekking 123

17 Opwekking 123

18 Gebed

19 Opwekking 518

20

21

22

23 Opwekking 518

24

25

26

27

28

29 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?' Petrus antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Hij zei: 'Weid mijn lammeren.'

30 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
16 Nog eens vroeg hij: 'Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?' Hij antwoordde: 'Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Hoed mijn schapen,'

31 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
17 En voor de derde maal vroeg hij hem: 'Simon, zoon van Johannes, houd je van me?' Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: 'Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd.' Jezus zei: 'Weid mijn schapen.

32 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
18 Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'

33 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
19 Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij: 'Volg mij.' 20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hen volgde – de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden.

34 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
21 Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: 'En wat gebeurt er met hem, Heer?' 22 Maar Jezus antwoordde: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen.'

35 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
23 Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: 'Hij zal niet sterven,' maar: 'Het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom.'

36 Schriftlezing Joh. 21: 15 t/m 24 (NBV)
24 Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

37 Opwekking 601 Deel door ons Uw liefde uit aan wie honger heeft en pijn. Laat ons waar verdeeldheid is Uw vredestichters zijn. Ons verlangen is alleen, Heer,maak ons hart bereid, dat door heel ons leven heen Uw liefde wordt verspreid.

38 Deel door mij uw liefde uit aan een medemens die lijdt leer mij meer vervuld te zijn met Uw bewogenheid. Mijn verlangen is alleen, Heer maak mijn hart bereid, dat door heel mijn leven heen Uw liefde wordt verspreid.

39 Openbaar Uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk
Openbaar Uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk. Giet een stroom van liefde uit, dat in ons en door ons,o Jezus, Uw liefde wordt verspreid Uw liefde wordt verspreid.

40 Deel door ons uw liefde uit tot de einden van de aard
Deel door ons uw liefde uit tot de einden van de aard. Dat zich waar de dood nu heerst nieuw leven openbaart. Maak ons als Uw werkers klaar en sterk ons in de strijd, Tot wij mogen oogsten waar Uw liefde wordt verspreid.

41 Openbaar Uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk
Openbaar Uw koninkrijk aan wie zoekt, aan arm en rijk. Giet een stroom van liefde uit, dat in ons en door ons, o Jezus, Uw liefde wordt verspreid Uw liefde wordt verspreid, Uw liefde wordt verspreid Uw liefde wordt verspreid.

42 Deel door ons uw liefde uit
maak ons hart bereid. Deel door ons uw liefde uit maak ons hart bereid.

43 Deel door ons Uw liefde uit, ja wij zijn bereid Deel door ons Uw liefde uit, ja wij zijn bereid Deel door mij uw liefde uit, Ja ik ben bereid Deel door mij uw liefde uit, ja ik ben bereid Uw liefde wordt verspreid, Uw liefde wordt verspreid Uw liefde wordt verspreid.

44 Overdenking

45 Opwekking 399

46

47

48

49 Kinderlied: KEE nr.33: Jesus love

50 Jesus’ love is very wonderful
Jesus’ love is very wonderful. Jesus’ love is very wonderful, so wonderful love.

51 So high you can’t get over it, So deep you can’t get under it
So high you can’t get over it, So deep you can’t get under it. So wide you can’t get a-round it. Oh, wonderful love.

52 Zie hoe groot Jezus liefde is.
Zie hoe groot Jezus liefde is. Zijn liefde is groot.

53 Zo hoog, je kunt er niet overheen, zo diep, je kunt er niet onderdoor, zo wijd, je kunt er niet omheen. Zijn liefde is groot.

54 Gebeden

55 Collecte bestemd voor diaconie de extra collecte is bestemd voor de Open Oecumenische Gemeenschap

56 Hij alleen (Kinderopwekking 139)
De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job. De God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.

57 Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God

58 Hij heeft de hemel en aarde geschapen en zijn volk uit de slavernij bevrijd. Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel en gaf zijn zoon als verlosser voor mij!

59 De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van Adam en Eva, van Jozua en Job. De God van David, Elia en Mozes, de God van Esther en Jozef, daar vertrouw ik op.

60 Want Hij alleen en niemand anders Hij alleen is de ware God

61 Slotlied: Opw. 435

62 Opwekking 435 Heer, uw koninkrijk breekt baan met kracht, heel de aarde ziet uw grote macht: de bergen wank'len, storten in de zee, eng'len juichen met ons mee.

63 Doven horen, lammen lopen;
door uw kracht gaan kerkers open. Doden leven door uw woord; het evangelie wordt gehoord. Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

64 Heer, uw koninkrijk breekt
baan met kracht, heel de aarde ziet uw grote macht: de zieken helen, blinden krijgen zicht, leven verder in uw licht.

65 Jezus Christus, Heer der heren,
heel de aard' zal U vereren; U, de Koning van 't heelal, die was en is en komen zal. Uw heerlijkheid duurt tot in eeuwigheid!

66 Sterkte, macht, wijsheid, kracht, heerlijkheid in eeuwigheid.

67 Zegen


Download ppt "Driemaal is scheepsrecht!"

Verwante presentaties


Ads door Google