De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het is weer zover! De SOOS gaat weer van start! Wanneer: 18 september Hoe laat: Vanaf 21:00 Waar: In de SOOS van de kerk. Voor wie: iedereen vanaf 12 jaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het is weer zover! De SOOS gaat weer van start! Wanneer: 18 september Hoe laat: Vanaf 21:00 Waar: In de SOOS van de kerk. Voor wie: iedereen vanaf 12 jaar."— Transcript van de presentatie:

1 Het is weer zover! De SOOS gaat weer van start! Wanneer: 18 september Hoe laat: Vanaf 21:00 Waar: In de SOOS van de kerk. Voor wie: iedereen vanaf 12 jaar Jij komt toch ook??????

2 Schooldag 2015 Theologische Universiteit Kampen Zaterdag 26 september

3 Thema: geloven met hart & ziel Programma van 10.00 tot 16.00 uur Hoofdspreker: prof. Ad de Bruijne Inspirerende workshops Meer info en reserveren workshops: www.schooldagkampen.nl U komt toch ook?!

4 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Jaarthema 2015/2016 “Levende Gemeente van Christus zijn” Startavond: Woensdag 30 september in de Kruiskerk. Vanaf 19:30 bent u welkom voor een kopje koffie of thee. De avond zal starten om 19:45. Als spreker is uitgenodigd: Hans Oppenhuizen. Hij zal uitleg geven over zijn boek “Een moderne Gemeente”. Dit boek zullen we ook gaan bespreken in de Gemeentekringen. We hopen dat een ieder daar zoveel mogelijk aan mee gaan doen. De CKL Haulerwijk

5 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Agenda aanstaande week 1/2 Zondag, 13. september 09:15 Oppas: Irene en Geertruida 09:30 Kerkdienst: ds R.A. Schipper (Assen- Marsdijk) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Kerkdienst: br. Jaap Meijer 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

6 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Agenda aanstaande week 2/2 Zondag, 20. september 09:15 Oppas: Alemayehu en Sybren 09:30 Kerkdienst: ds Th.J. Havinga (Zuidlaren) 14:00 Kerkdienst: ds J.H. Soepenberg (Assen-Zuid) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

7 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Jarigen aanstaande week zo 13-09Thomas de Jong (13) di 15-09Tjeerd Gorter (19) wo 16-09Dorien Uneken (6) Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

8 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Welkom Voorganger:ds. J. Meijer Organist:br. Beamist:br. I. de Jong br. J.J.R. Polman Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

9 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

10 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

11 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

12 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Lied 48: 1, 2, 10 1O onze Vader, trouwe Heer, zie uit uw hemel op ons neer; breng ons als broeders bij elkaar, maak onze arme woorden waar, laat wat wij spreken met de mond opwellen uit des harten grond. 2Geheiligd zij uw naam, o Heer, bewaar ons door de rechte leer, en maak ons doen en laten rein, dat wij U niet tot schande zijn. Breng Gij weer thuis te rechter tijd het arme volk, dat wordt misleid.

13 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Liedboek 48: 1, 2, 10 10Amen dat is: zo zal het zijn. Al is 't geloof maar zwak en klein, Gods goede trouw is groot en sterk en Christus pleit voor heel zijn kerk. Waar in zijn naam gebeden is, is Amen zeker en gewis.

14 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

15 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Lezen Prediker 1: 1-11 1 Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte 2 Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. 3 Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? 4 Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. 5 De zon komt op, de zon gaat onder,

16 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Lezen Prediker 1: 1-11 en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. 6 De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait, en al draaiend waait de wind weer terug. 7 Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen, en beginnen weer opnieuw te stromen. 8 Alles is vermoeiend,

17 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Lezen Prediker 1: 1-11 zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen. 9 Wat er was, zal er altijd weer zijn, wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. 10 Wanneer men van iets zegt: ‘Kijk, iets nieuws,’ dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. 11 De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten.

18 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

19 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Psalm 90: 3, 5, 7 3O Here God, Gij wendt het mensenleven om het weer aan het stof terug te geven. Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog gelijk de dag van gistren die vervloog.

20 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Psalm 90: 3, 5, 7 5Heer, onze daden en hun loze gronden zijn voor uw aanschijn niets dan schuld en zonde. Al wat wij heimlijk in ons hart omdragen doorlicht uw heiligheid - en wij versagen, want uw gerechte toorn verslindt de tijd, zodat ons leven als een zucht verglijdt.

21 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Psalm 90: 3, 5, 7 7Wend U tot ons, keer tot ons weder, HERE, hoe lang nog zult Gij uw gelaat afkeren? Schenk ons het morgenrood van uw genade, dan prijzen wij voortaan uw grote daden. Vergun uw volk, na jarenlange druk, nu vele jaren zorgeloos geluk.

22 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

23 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Tekst Zondag 36 en 37 Zondag 36 Wat eist God in het derde gebod? Dat wij Gods naam niet lasteren of misbruiken door vloeken of door een valse eed en evenmin door onnodig zweren. Verder dat wij ons ook niet door zwijgen of toelaten aan zulke gruwelijke zonden mee schuldig maken. Kortom, dat wij de heilige naam van God alleen met ontzag en eerbied gebruiken, zodat Hij door ons naar waarheid beleden en aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen wordt.

24 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Tekst Zondag 36 en 37 Is het lasteren van Gods naam door zweren en vloeken dan zo'n grote zonde, dat God ook toornt tegen hen die het vloeken en zweren niet zoveel mogelijk helpen tegengaan en verbieden? Ja zeker, want geen zonde is groter en wekt Gods toorn meer op dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft Hij op deze zonde de doodstraf gesteld.

25 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Tekst Zondag 36 en 37 Zondag 37 Maar kan men ook godvrezend bij de naam van God zweren? Ja, wanneer de overheid het van haar onderdanen eist of in geval van nood, om daardoor trouw en waarheid te bekrachtigen, en dat tot eer van God en tot heil van de naaste. Want zo'n eed is op Gods Woord gegrond en werd daarom door de heiligen in het oude en nieuwe verbond terecht gebruikt. Mag men ook bij de heiligen of andere schepselen zweren?

26 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Tekst Zondag 36 en 37 Nee, want rechtmatig zweren is God aanroepen, of Hij, die als enige het hart kent, voor de waarheid wil getuigen en mij wil straffen, indien ik vals zweer. Deze eer komt aan geen schepsel toe.

27 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

28 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Preek

29 ‘Lucht en leegte, alles is leegte.’

30 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ?

31 God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven.

32 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ? God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven. De naam van Jezus Christus biedt redding.

33 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ? God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven. De naam van Jezus Christus biedt redding. Jij bent gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest.

34 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ? God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven. De naam van Jezus Christus biedt redding. Jij bent gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest. ‘Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.’

35 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ? God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven. De naam van Jezus Christus biedt redding. Jij bent gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest. ‘Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.’ Misbruik jij de naam van de HEER, je God, niet.

36 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ? God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven. De naam van Jezus Christus biedt redding. Jij bent gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest. ‘Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.’ Misbruik jij de naam van de HEER, je God, niet. Criterium: woorden en daden van Jezus Christus.

37 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ? God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven. De naam van Jezus Christus biedt redding. Jij bent gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest. ‘Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.’ Misbruik jij de naam van de HEER, je God, niet. Criterium: woorden en daden van Jezus Christus. (God: niet bij een tussenwereld, maar bij de aarde.)

38 ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ - ? God heeft zijn naam op aarde uitgeschreven. De naam van Jezus Christus biedt redding. Jij bent gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Geest. ‘Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na.’ Misbruik jij de naam van de HEER, je God, niet. Criterium: woorden en daden van Jezus Christus. (God: niet bij een tussenwereld, maar bij de aarde.) Gods naam: de ondertitel van je leven.

39 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

40 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Gezang 16 Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde. Voorzang: 1Gij die uw majesteit toont aan de hemel Gij opent de mond van weerloze kinderen, en dan klinkt een lied dat uw vijand beschaamt en brengt Gij uw tegenstanders tot zwijgen.

41 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Gezang 16 Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde. Voorzang: 2Als ik kijk naar de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die Gij hebt bevestigd, wat is dan de mens dat Gij aan hem denkt, de zoon van Adam, dat hij u ter harte gaat.

42 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Gezang 16 Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde. Voorzang: 3Toch hebt Gij hem bijna een god gemaakt en hem met glorie en luister gekroond. Gij doet hem het werk van uw handen beheren en alles hebt Gij aan zijn voeten neergelegd,

43 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Gezang 16 Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde. Voorzang: 4schapen en runderen, alles en alles, en ook de dieren in het vrije veld, de vogels van de hemel, de vissen van de zee, al wat er wandelt op de paden van het water. Refrein: Heer, onze Heer, hoe machtig is uw Naam allerwegen op aarde.

44 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

45 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Psalm 148: 5 5Looft, halleluja, looft te zaam des HEREN hoogverheven naam. De luister van zijn majesteit ligt over alles uitgespreid. Hij heeft zijn volk een hoorn verheven, een lofzang Israël gegeven. Dit volk is steeds nabij de HEER. Looft halleluja, geeft Hem eer.

46 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

47 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Collecte 1e collecte:Diaconie 2e collecte:Beheer en Administratie

48 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

49 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Gezang 146: 1-3 1Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Zij heeft haar liefde Hem getoond, met stromend goud zijn hoofd gekroond de weelde van haar hart heeft zij zo overvloedig uitgestort, dat van haar werk gesproken wordt voor altijd.

50 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Gezang 146: 1-3 2Maria heeft aan Jezus een goede daad gedaan. Die zij met nardus overgoot, geen dood is rijker dan zijn dood. Die zij met balsem heeft gezalfd gaat op naar zijn begrafenis, omdat het bijna Pasen is en hoog tijd.

51 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Gezang 146: 1-3 3Gij hebt aan mij, Heer Jezus, uw goede dood gedaan. Gezegende naar wie ik tast, aanzie het kruikje van albast, mijn hart dat tot U openbreekt en neem dan alle lof en dank als mirre aan, als een geschenk voor altijd.

52 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

53 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Amen A-men, a-men, a-men.

54 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3

55 Liturgie Ld.48: 1, 2, 10 Lz.Pred. 1: 1-11 Ps.90: 3, 5, 7 T. Zon. 36 en 37 Gz.16 Ps.148: 5 Gz.146: 1-3 Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Het is weer zover! De SOOS gaat weer van start! Wanneer: 18 september Hoe laat: Vanaf 21:00 Waar: In de SOOS van de kerk. Voor wie: iedereen vanaf 12 jaar."

Verwante presentaties


Ads door Google