De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instrumenten en voorzieningen Participatiewet 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instrumenten en voorzieningen Participatiewet 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Instrumenten en voorzieningen Participatiewet 2015

2 Doel Participatiewet De doelstelling van de Participatiewet is om iedereen met arbeidsvermogen naar betaald werk toe te leiden. Als werk (nog) niet haalbaar is wordt er gekeken naar iemands eigen mogelijkheden en het bieden van ondersteuning waar dat nodig is.

3 Participatiewet  WWB  WSW  WAJONG Vanaf 2015 kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW; De Wajong is alleen nog toegankelijk voor mensen die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben. Mensen die door een arbeidshandicap een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben kunnen een beroep doen op instrumenten uit de participatiewet, zoals beschut werk of loonkostensubsidie

4 Arbeidshandicap/arbeidsbeperking  Lichamelijke beperking  Verstandelijke beperking  Psychische beperking Het UWV beoordeeld of iemand een arbeidsbeperking heeft en behoort tot de doelgroep voor bijvoorbeeld beschut werk of een garantiebaan. Dit wordt gedaan door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige.

5 Garantiebanen Bedoeld voor mensen die graag willen werken maar door hun beperking niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen.

6 Beoordeling door….. Het UWV beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor een garantiebaan De 125.000 garantiebanen zijn speciaal voor mensen met een arbeidshandicap. Deze banen/vacatures zijn ondergebracht bij een (nieuw) regionaal werkbedrijf. De gemeente bekijkt welke instrumenten er ingezet moeten worden om deze baan te krijgen of te behouden. Zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidie.

7 Gemeenten  De Participatiewet biedt gemeenten de ruimte om zelf te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben om aan het werk te komen. Waar mogelijk wordt maatwerk geleverd. Eigen regie en verantwoordelijkheid van de klant staat centraal.  De gemeente gaat in gesprek met de klant. Afhankelijk van de situatie van de klant èn het gesprek wordt een traject aangeboden.

8 Instrumenten Gemeente Instrumenten zorgen ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking een plek kunnen vinden op de arbeidsmarkt. De gemeente bepaalt welke instrumenten er ingezet gaan worden.  Proefplaatsing  Loonkostensubsidie  No risk  Job coach  Leerstage (praktijkcentra, gesimuleerde werkomgeving)  leerwerktraject

9 leerstage Doel: voorbereiding op regulier werk Praktische problemen oplossen, ontwikkelen van werknemersvaardigheden en beroepsvaardigheden.  Behalen van certificaten  Zes maanden, max een jaar  16 tot max 32 uur per week Leerstages, de klant werkt in een praktijk/werkomgeving maar het leren staat centraal. De productie is ondergeschikt.

10 Loonkostensubsidie  Arbeidsovereenkomst min 16 uur per week voor een periode van 6 maanden.  Subsidie, afhankelijk van leeftijd van de werknemer  Tijdelijke tegemoetkoming in de loonkosten  Compenseert de werkgever voor het verlies aan productiviteit van de werknemer.  Naast loonkostensubsidie wordt vaak ook een jobcoach ingezet om de werknemer te ondersteunen en op de werkvloer te begeleiden.

11 Ondersteuning leerwerktraject  Leerplichtige jongeren 16-17 jaar  Geen startkwalificatie 18-27 jaar  Extra ondersteuning om uitval te voorkomen  Jobcoach

12 De leerbaan De klant werkt 4 dagen per week en volgt één dag een BBL (beroepsbegeleidende leerweg) via ROC om een vakdiploma te halen (BBL 1 of 2). De werkgever heeft een belastingvoordeel van € 2.500 tot € 5.500 per jaar. In Amsterdam kan hij daarnaast gebruik maken van de loonkostensubsidie.

13 Opdrachten  http://www.pantaramsterdam.nl/ http://www.pantaramsterdam.nl/  Zoek uit wat……. Bekijk:  http://www.at5.nl/tv/mission- possible/aflevering/8258 http://www.at5.nl/tv/mission- possible/aflevering/8258  http://www.at5.nl/tv/mission- possible/aflevering/8375 http://www.at5.nl/tv/mission- possible/aflevering/8375


Download ppt "Instrumenten en voorzieningen Participatiewet 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google