De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Social Return.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Social Return."— Transcript van de presentatie:

1 Social Return

2 Social return Drechtsteden Beleid
Maakt onderdeel uit van Inkoop-en aanbestedingsbeleid GRD; Minimaal 5% social return toepassen bij alle leveringen/werken >€ ,= diensten > € ,=; Inzet kandidaten uit diverse doelgroepen; Kandidaten afkomstig uit de Drechtsteden; Kandidaten krijgen loon of worden geschoold; Geen inzet van vrijwilligers; Geen inzet van kandidaten met behoud van uitkering.

3 Wat willen we samen met u bereiken met social return?
Bevorderen van de inzet van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt of kandidaten met een beperking op de reguliere arbeidsmarkt; Kandidaten doen werkervaring op en kunnen geheel of gedeeltelijk gedurende een bepaalde periode zelf in hun levensonderhoud voorzien; Kandidaten krijgen soms aansluitend op social return een arbeidsovereenkomst aangeboden; Kandidaten kunnen hun CV aanvullen met recente werkervaring: Markt wordt mede verantwoordelijk gemaakt voor het re-integreren van kwetsbare doelgroepen.

4 Doelgroepen en bouwblokken social return
Ruime keuze in doelgroepen (omschreven in de bijlage); Iedere doelgroep krijgt een waarde mee die afhankelijk is van de afstand tot de arbeidsmarkt; Combineren van kandidaten uit diverse doelgroepen is mogelijk (stapelen); Inzet van kandidaten uit de Drechtsteden; Nieuwe kandidaten na gunning; Focus Drechtsteden op groep 1 - WWB - SW/ Drechtwerk - Wajong (met ingang zijn dit kandidaten die onder de Participatie Wet vallen) Invulling groep 1 niet of slechts gedeeltelijk mogelijk, dan kunnen kandidaten uit groep 2 ingezet worden of maatschappelijk verantwoorde activiteiten.

5 Re-activeringsfonds SDD
Enerzijds om te borgen dat het afgesproken percentage social return wordt besteed; - opdrachtgever en BBD zien er op toe dat aan de verplichting wordt voldaan. Anderzijds wanneer de opdrachtnemer van mening is dat inzet kandidaten niet mogelijk kan deze er vrijwillig voor kiezen de 5% te storten in het re-activeringsfonds; Het geld dat in het re-activeringsfonds gestort wordt, wordt door de Sociale Dienst ingezet om kandidaten kansrijk te maken.

6 Bouwblokken Focus 1 Werklozen met een WWB uitkering Wajong WSW
Deze kandidaten krijgen een waarde toebedeeld afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt of beperking. Focus 2 WW WIA/WAO Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Maatschappelijk verantwoorde activiteiten

7 Wat kunt u van BBD verwachten
Uitvoering van social return door BBD; Advisering opdrachtgever/opdrachtnemer Matching van kandidaten Coördinatie Plan van aanpak i.s.m. opdrachtnemer Bespreken maatwerkoplossingen


Download ppt "Social Return."

Verwante presentaties


Ads door Google