De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaar van de Transparantie Netwerk bijeenkomst SDM-GB 30 juni 2015 Uriëll Malanda Sander van de Scheur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaar van de Transparantie Netwerk bijeenkomst SDM-GB 30 juni 2015 Uriëll Malanda Sander van de Scheur."— Transcript van de presentatie:

1 Jaar van de Transparantie Netwerk bijeenkomst SDM-GB 30 juni 2015 Uriëll Malanda Sander van de Scheur

2 2

3 3 Het jaar van de transparantie Transparantie is van belang voor de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg Transparante en begrijpelijke keuze informatie is nog onvoldoende beschikbaar en vindbaar De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen maar de samenhang kan beter In het jaar van de transparantie worden de ontwikkelingen versneld en versterkt

4 4

5 5 Waarom het jaar van de transparantie In eerste instantie zodat patiënten: beter geïnformeerd zijn over de kwaliteit en kosten van zorg beter gefundeerde keuzes kunnen maken en in staat zijn om mee te beslissen over hun behandeling. Maar ook voor: Verzekeraars kunnen betere zorg inkopen voor hun verzekerden Artsen kunnen beter in gesprek met de patiënt en kunnen beter doorverwijzen jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

6 6 Informatie voor patiënten over de kwaliteit van het zorgaanbod komt versneld beschikbaar. Mensen die informatie zoeken en niet weten waar ze moeten beginnen, vinden op kiesBeter.nl de weg naar betrouwbare informatie. Daarbij gaan we niet overdoen wat andere partijen al goed hebben geregeld. Richtlijn- en indicatorontwikkeling en het begrijpelijk maken ervan krijgt een stevige impuls. De patiënt krijgt vooraf meer inzage in de kosten van een behandeling. Wat zijn de beoogde resultaten jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

7 7 Uitgangspunten (1) De Patient journey Patiënten hebben verschillende vragen zoals: Moet ik naar de dokter? Wie is dan de beste dokter voor mij? Wat moet ik aan de dokter vragen? Uit welke behandelingen kan ik kiezen? Zijn er risico’s? En wordt de behandeling wel vergoed door mijn zorgverzekeraar? jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

8 8 Uitgangspunten (2) Medisch Specialistische zorg Focus op top 30 van aandoeningen: –MS zorg onderwerpen meerjarenagenda Zorginstituut (CVA, AAA, AMI en coronair vaatlijden, geboortezorg, heupfractuur, multitrauma, spoedzorg) –Kanker –Electieve Chirurgie –Chronische zorg –Infectieziekten

9 9 Positie Kwaliteitsinstituut jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

10 10 Positie Kwaliteitsinstituut Coach: Motiveren, afstemmen, ondersteunen draaiende houden van het team. Speler: bij 15 onderwerpen genoemd in de brief (oa.300 pagina’s patiënteninformatie voor op kiesBeter) Scheidsrechter: Doorzettingsmacht. Initiatief nemen als partijen nalaten iets te leveren. jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

11 11 Coach: Addendum Kwaliteit van Zorg Lopende oproepen jaar van de transparantie a) Ontwikkelen patiëntenversies bij kwaliteitsstandaarden b) Ontwikkeling behandelkeuzehulpen behorende bij kwaliteitsstandaarden c) Actie onderzoek patiënteninformatie en keuzehulpen bij kwaliteitsstandaarden en ontwikkeling leidraad behandelkeuzehulpen d) Scenario’s witte vlekken Kiesbeter e) Optimaliseren kwaliteitsinformatie ziekenhuiszorg f) Achterblijvende transparantie (doorontwikkelen en implementatie van kwaliteitsindicatoren) jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

12 12 Actieonderzoek Behandelkeuzehulpen Doel: 1) Wat is de meest geschikte werkwijze en vorm voor de ontwikkeling van behandelkeuzehulpen bij een aanbeveling in een klinische praktijk richtlijn, die voldoet aan kwaliteitskenmerken voor inhoud en vorm? (inhoud) 2) Wat is er nodig voor inbedding in richtlijnen en toetsing van behandelkeuzehulpen (governance). Vereiste: inclusie alle gehonoreerde behandelkeuzehulpen Product: Gedragen Leidraad behandelkeuzehulpen. Oproep gehonoreerd aan consortium Caphri/Nivel/NHG/CBO/IQhealthcare/ NPCF/FMS jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

13 13 Ontwikkeling behandelkeuzehulpen Doel: Ontwikkelen van tools aansluitend bij de kwaliteitsstandaard, die het gezamenlijke besluitvormingsproces van patiënten en zorgverleners ondersteunen door informatie en inzicht te geven over opties voor behandeling, mogelijkheid van het afzien van behandeling, en informeert over uitkomsten op korte, middellange en lange termijn. Product: Behandelkeuzehulpen jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

14 14 Overzicht ingediende voorstellen 1. App voor versterking regie oncologische patiënt 2. Beslissende ondersteunende hulpmiddelen bij colorectale tumoren 3. Beslissingondersteunende hulpmiddelen voor verschillende vaatchirurgische patiëntengroepen 4. Ontwikkeling keuzehulpen bij CVA/NAH 5. Persoonlijke keuzes en ondersteuning in orale anticoagulantia bij atrium fibrileren 6. Gezamenlijke besluitvorming in de praktijk:doen deel kies 7. Prenatale counseling bij dreigende vroeggeboorte 8. Inzicht in wensen, waarden, voorkeuren en prioriteiten van kankerpatiënten in de palliatieve fase 9. Betrekken van fertiliteitpatiënten bij geïnformeerde en gedeelde besluitvorming. 10. Deelname bevolkingsonderzoek darmkanker 11. Keuzehulp behandeling darmkanker 12. Geïnformeerde keuze bij een optimale kwaliteit van leven bij borstkankerchirurgie 13. Samen beslissen in de spreekkamer jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

15 15 Vervolg Addendum Nieuwe ronde in september 2015 Accent verschuiving van MS zorg naar andere zorg gebieden Meer achtergrondinformatie over het Programma Kwaliteit van Zorg vindt op u de programmawebsite. Zie: http://www.zonmw.nl/nl/subsidies/subsidiekalender/ jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

16 16 Speler: kiesBeter als startpunt Via een website van de overheid – kiesBeter.nl – moeten mensen de weg kunnen vinden naar betrouwbare websites zoals bijvoorbeeld: www.ZorgkaartNederland.nl www.thuisarts.nlwww.thuisarts.nl, www.nvz-kwaliteitsvenster.nlwww.nvz-kwaliteitsvenster.nl of sites van specifieke patiëntenverenigingen. In 2015 zijn de volgende resultaten bereikt: Het Kwaliteitsinstituut richt Kiesbeter zo in dat patiënten makkelijker belangrijke en betrouwbare informatiebronnen kunnen vinden. Informatie over digitale tools voor zelfmanagement wordt ontsloten. jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

17 17 Aandachtspunten voor nu en later Zorgen dat onomkeerbare stappen worden gezet: –Van “what’s the matter to you” naar “What matters to you”: Paradigma shift van aandoening centraal naar patiënt centraal. Dat gebeurt door samenhang aan te brengen in de verschillende ontwikkelingen en die te versnellen Met een financiële impuls van jaarlijks € 5 miljoen extra kunnen belangrijke stappen worden gezet (jaren van transparantie) Kwaliteitsinstituut adviseert over besteding en gaat mogelijk vanaf 2016 zelf subsidieregeling uitvoeren jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016

18 18 Tot slot: Fase 1 is gestart (randvoorwaardelijk): ZonMw oproep, offertes, plannen van aanpak, concretiseren, etc. We hebben de indruk dat we op de goede weg zijn Samenwerking met partijen verloopt prettig en constructief Fase 2 staat op punt van beginnen: Patiëntversies maken, behandelkeuzehulpen ontwikkelen, onderzoeken starten, informatie publiceren.

19 19 Bedankt voor uw aandacht Volg ons op: http://www.zorginstituutnederland.nl/kwaliteit LinkedIn http://www.bit.ly/kwaliteitsinstituut Twitter http://www.twitter.com/KwaliteitsInst http://www.twitter.com/zinkwaliteit jaar van de transparantie: maart 2015 - maart 2016


Download ppt "Jaar van de Transparantie Netwerk bijeenkomst SDM-GB 30 juni 2015 Uriëll Malanda Sander van de Scheur."

Verwante presentaties


Ads door Google