De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid

2 Programma netwerkdag PGS 1 juli 2015 1.Welkom / aanleiding Marlouce Biemans 2.Nieuwe ontwikkelingenMarcel Rietberg, OZHZ 3.GovernanceCharles Tangerman, IenM 4.Introductie Robert Geerts, AVIV Risicomethodiek 5.AfsluitingMarlouce Biemans 2

3 Aanleiding Signalen over PGS-actualisaties Verbeterslagen nodig: –structuur –financiering –Inhoudelijk –Overige zaken zoals verantwoording en aanspreken Verbeterslagen structuur en financiering: IOV 2015 – 2018 / deelprogramma 2 PGS Verbeterslagen inhoudelijk en overig: presentatie Marcel Rietberg 3

4 Aanleiding Verbeterslag structuur –CV’s opgevraagd door vz. WG-OV –Stuurgroep selecteert o.b.v. balans en inhoud –1 Vergunningverlener + sparringpartner –1 Handhaver + sparringpartner –1 Veiligheidsregio + sparringpartner –Sparringpartner bij voorkeur uit andere regio Verbeterslag financiering  maximale bijdrage IOV 2015 4

5 Marcel Rietberg (OZHZ) Namens Programmaraadsleden IPO, VNO, Brandweer NL 5

6 Verbeterslag 1.Historie 2.Waar staan we nu? 3.Wat gaan we doen? 4.Wat levert het op? 5.Stellingen 6

7 Historie (1) Brief in 2014 aan de Tweede Kamer over revitalisatie van de PGS –Doorlichting PGS-organisatie –PGS-processen verfijnen van de kwaliteit snelheid verder te verbeteren –Vernieuwing vorm en inhoud van de PGS-richtlijnen 7

8 Historie (2) Analyse en input Input PGS nieuwe stijl: Programmaraad PGS DHV-rapport (Kwaliteitsimpuls PGS-richtlijnen, mei 2014) ILT-onderzoek (Resultaat verkenning PGS-systematiek, september 2014) Ronde tafel input 8

9 Historie (3) Oplossing voor… Doelen voorschriften niet duidelijk Toepassing PGS (overheid) Gelijkwaardigheid Eigen interpretatie van de PGS-systematiek Snelheid van opstellen PGS-en Evenwicht in teams 9

10 Waar staan we nu?(1) De oplossing De aanpak biedt een uniforme, logische en systematische methode: Duidelijkere en eenduidigere doelvoorschriften Basis is een transparante risicobenadering Legt erkende maatregelen vast  beschreven doelen Aansluiting bij de risicobenadering in andere beleidsterreinen 10

11 Waar staan we nu? (2) Houdt rekening met… Wensen van kleine en grote bedrijven (houvast versus bewegingsvrijheid) Wensen van bedrijfsleven en bevoegd gezag Zowel nieuw als bestaand 11

12 Waar staan we nu? (3) PGS nieuwe stijl Deel A Algemene beschrijving Uitwerking risicomethodiek Doelvoorschriften Deel B Erkende maatregelen (zorgen ervoor dat het risico wordt beperkt tot een aanvaardbaar restrisico) Deel C Informatie bij implementatie 12

13 Wat gaan we doen? (1) 13 Programmaraad Deskundigenforum PGS-teams Stuurgroep IOV (nieuw) Ontstaan Programma Financiën

14 Wat gaan we doen (2) Stuurgroep IOV 14 Bijdrage door bevoegd gezag Evenwicht in PGS-teams (bedrijfsleven – overheden) Kennis op niveau (V, TH, EV, Brw) Vanuit “VTH” en/of “IPO, VNG, VR”

15 Wat gaan we doen (3) Huidige PGS’n  Nieuwe stijl 15 2018: activiteitenbesluit  Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) Uiterlijk 2017 Q3: complete reeks PGS-Nieuwe stijl beschikbaar Besluitvorming in Bestuurlijk Omgevingsberaad Charles Tangerman IenM

16 16 Wat gaan we doen (4) Huidige PGS’n  Nieuwe stijl Nieuwe werkwijze Algemene Risicomethodiek  Robert Geerts AVIV Facilitator Tekstschrijvers Draagvlak: halen, brengen Niet op persoonlijke titel! Achterban organiseren Teamvorming Versnelling

17 Wat levert het op? 17 De PGS-en worden duidelijker Beoordelen van gelijkwaardigheden makkelijker Kennisopbouw en ontwikkeling Uniformiteit  versterking positie Samenwerking overheidspartners bevoegd gezag –Geen eenmans “gevechten” –Positieve stimulans voor de samenwerking in de VTH-taken

18 Stelling 1 Politiek hoort niet thuis in een PGS-team EENS ONEENS 18

19 Stelling 2 Overheidsvertegenwoordigers moeten het in het team met elkaar eens zijn EENS ONEENS 19

20 Stelling 3 Ik weet mijn achterban goed te bereiken EENS ONEENS 20

21 Stelling 4 Een PGS moet direct bruikbaar zijn voor handhaving EENS ONEENS 21

22 Stelling 5 Een PGS moet binnen 6 maanden zijn opgesteld EENS ONEENS 22

23 Governance Model “PGS nieuwe stijl’ Charles Tangerman – Ministerie Infrastructuur en milieu 23

24 LUNCH Begane grond in het atrium 24

25 Introductie Risicomethodiek Robert Geerts - AVIV 25

26 Afsluiting Marlouce Biemans 26

27 KORTOM 27 Akkoord Bestuurlijk Omgevingsberaad Startmoment versnelling 1 juli 2015 Organisatie door NEN Inhoudelijke sturing door PGS-programmaraad Selectie medewerkers overheden door IOV-stuurgroep PGS Evaluatie versnelling Q1 2016 Stuurgroepleden bereikbaar voor signalen

28 EN VERDER… 28 Vervolg netwerkdagen 2015, 2016 en 2017 Verplichte aanwezigheid want… Training competenties ‘Versterken rol in een PGS- team’ op dinsdag 22 september en vrijdag 16 oktober Kennisuitwisseling PGS Ervaringsuitwisseling Netwerken Eerstvolgende netwerkdag …

29 EN VERDER… 29 BORREL!


Download ppt "Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google