De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid"— Transcript van de presentatie:

1 Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid

2 Programma netwerkdag PGS 1 juli 2015
Welkom / aanleiding Marlouce Biemans Nieuwe ontwikkelingen Marcel Rietberg, OZHZ Governance Charles Tangerman, IenM Introductie Robert Geerts, AVIV Risicomethodiek Afsluiting Marlouce Biemans

3 Aanleiding Signalen over PGS-actualisaties Verbeterslagen nodig:
structuur financiering Inhoudelijk Overige zaken zoals verantwoording en aanspreken Verbeterslagen structuur en financiering: IOV 2015 – 2018 / deelprogramma 2 PGS Verbeterslagen inhoudelijk en overig: presentatie Marcel Rietberg

4 Aanleiding Verbeterslag structuur
CV’s opgevraagd door vz. WG-OV Stuurgroep selecteert o.b.v. balans en inhoud 1 Vergunningverlener + sparringpartner 1 Handhaver + sparringpartner 1 Veiligheidsregio + sparringpartner Sparringpartner bij voorkeur uit andere regio Verbeterslag financiering  maximale bijdrage IOV 2015

5 Marcel Rietberg (OZHZ) Namens Programmaraadsleden IPO, VNO, Brandweer NL

6 Verbeterslag Historie Waar staan we nu? Wat gaan we doen?
Wat levert het op? Stellingen

7 Historie (1) Brief in 2014 aan de Tweede Kamer over revitalisatie van de PGS Doorlichting PGS-organisatie PGS-processen verfijnen van de kwaliteit snelheid verder te verbeteren Vernieuwing vorm en inhoud van de PGS-richtlijnen

8 Historie (2) Analyse en input
Input PGS nieuwe stijl: Programmaraad PGS DHV-rapport (Kwaliteitsimpuls PGS-richtlijnen, mei 2014) ILT-onderzoek (Resultaat verkenning PGS-systematiek, september 2014) Ronde tafel input

9 Historie (3) Oplossing voor…
Doelen voorschriften niet duidelijk Toepassing PGS (overheid) Gelijkwaardigheid Eigen interpretatie van de PGS-systematiek Snelheid van opstellen PGS-en Evenwicht in teams

10 Waar staan we nu?(1) De oplossing
De aanpak biedt een uniforme, logische en systematische methode: Duidelijkere en eenduidigere doelvoorschriften Basis is een transparante risicobenadering Legt erkende maatregelen vast  beschreven doelen Aansluiting bij de risicobenadering in andere beleidsterreinen

11 Waar staan we nu? (2) Houdt rekening met…
Wensen van kleine en grote bedrijven (houvast versus bewegingsvrijheid) Wensen van bedrijfsleven en bevoegd gezag Zowel nieuw als bestaand

12 Waar staan we nu? (3) PGS nieuwe stijl
Deel A Algemene beschrijving Uitwerking risicomethodiek Doelvoorschriften Deel B Erkende maatregelen (zorgen ervoor dat het risico wordt beperkt tot een aanvaardbaar restrisico) Deel C Informatie bij implementatie

13 Wat gaan we doen? (1) Programmaraad Deskundigenforum PGS-teams
Stuurgroep IOV (nieuw) Ontstaan Programma Financiën 13

14 Wat gaan we doen (2) Stuurgroep IOV
Bijdrage door bevoegd gezag Evenwicht in PGS-teams (bedrijfsleven – overheden) Kennis op niveau (V, TH, EV, Brw) Vanuit “VTH” en/of “IPO, VNG, VR” 14

15 Wat gaan we doen (3) Huidige PGS’n  Nieuwe stijl
2018: activiteitenbesluit  Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) Uiterlijk 2017 Q3: complete reeks PGS-Nieuwe stijl beschikbaar Besluitvorming in Bestuurlijk Omgevingsberaad Charles Tangerman IenM 15

16 Wat gaan we doen (4) Huidige PGS’n  Nieuwe stijl
Nieuwe werkwijze Algemene Risicomethodiek  Robert Geerts AVIV Facilitator Tekstschrijvers Draagvlak: halen, brengen Niet op persoonlijke titel! Achterban organiseren Teamvorming Versnelling

17 Wat levert het op? De PGS-en worden duidelijker
Beoordelen van gelijkwaardigheden makkelijker Kennisopbouw en ontwikkeling Uniformiteit  versterking positie Samenwerking overheidspartners bevoegd gezag Geen eenmans “gevechten” Positieve stimulans voor de samenwerking in de VTH-taken

18 Politiek hoort niet thuis in een PGS-team EENS ONEENS
Stelling 1 Politiek hoort niet thuis in een PGS-team EENS ONEENS

19 Stelling 2 Overheidsvertegenwoordigers moeten het in het team met elkaar eens zijn EENS ONEENS

20 Ik weet mijn achterban goed te bereiken EENS ONEENS
Stelling 3 Ik weet mijn achterban goed te bereiken EENS ONEENS

21 Een PGS moet direct bruikbaar zijn voor handhaving EENS ONEENS
Stelling 4 Een PGS moet direct bruikbaar zijn voor handhaving EENS ONEENS

22 Een PGS moet binnen 6 maanden zijn opgesteld EENS ONEENS
Stelling 5 Een PGS moet binnen 6 maanden zijn opgesteld EENS ONEENS

23 Governance Model “PGS nieuwe stijl’ Charles Tangerman – Ministerie Infrastructuur en milieu

24 LUNCH Begane grond in het atrium

25 Introductie Risicomethodiek Robert Geerts - AVIV

26 Afsluiting Marlouce Biemans

27 KORTOM Akkoord Bestuurlijk Omgevingsberaad
Startmoment versnelling 1 juli 2015 Organisatie door NEN Inhoudelijke sturing door PGS-programmaraad Selectie medewerkers overheden door IOV-stuurgroep PGS Evaluatie versnelling Q1 2016 Stuurgroepleden bereikbaar voor signalen 27

28 EN VERDER… Vervolg netwerkdagen 2015, 2016 en 2017
Verplichte aanwezigheid want… Training competenties ‘Versterken rol in een PGS-team’ op dinsdag 22 september en vrijdag 16 oktober Kennisuitwisseling PGS Ervaringsuitwisseling Netwerken Eerstvolgende netwerkdag … 28

29 EN VERDER… BORREL! 29


Download ppt "Netwerkbijeenkomst PGS-leden borgen van de veiligheid"

Verwante presentaties


Ads door Google