De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanpassing gesprekscyclus donderdagoverleg 2 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanpassing gesprekscyclus donderdagoverleg 2 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Aanpassing gesprekscyclus donderdagoverleg 2 oktober 2014

2 Inhoud Aanleiding tot aanpassing Uitkomsten RI&E/medewerkertevredenheid Mogelijkheden korte/lange termijn Verandering per oktober 2014 Jullie wensen voor de langere termijn? 2 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014

3 Aanleiding tot aanpassing gesprekscyclus RI&E Komst MGT: wie doet welke gesprekken? Beleid en formulieren komen niet overeen (m.n. functioneringsgesprekken) 3 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014

4 RI&E/medewerkertevredenheid (1) score 1-5 op onderstaande stellingen: Voldoende/goed Mijn direct leidinggevende staat mij bij met raad en advies als dat nodig is. (3,51) Mijn direct leidinggevende draagt bij aan een goede werksfeer. (3,06) Mijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn duidelijk. (3,11) Ik voel mij vaak overbelast (3,26) Ik zou mijn vrienden aanraden om bij deze organisatie te gaan werken. (3,2) Bent u tevreden over de manier waarop uw direct leidinggevende leiding geeft? (3,1) 4 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014

5 RI&E/medewerkertevredenheid (2) score 1-5 op onderstaande stellingen: Behoeft verbetering: Ik ben tevreden over het personeelsbeleid (2,4) Ik krijg voldoende gelegenheid om scholing en opleiding te volgen. (2,71) Ik ervaar het functioneringsgesprek als zinvol.(2,77) Binnen de organisatie wordt er voldoende gedaan om de werkdruk binnen de perken te houden.(2,66) Signalen van werkdruk en overbelasting worden goed opgepikt door de leiding.(2,54) NVAO - Titel van de presentatie - 2010 5

6 RI&E/sfeer en veiligheid In welke mate voelt u zich bij de uitoefening van uw werk belast door de volgende factoren? score 1-5: hoe lager, hoe beter de omstandigheden 6 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014 het beslag dat door het werk wordt gelegd op de vrije tijd. (2,09) de onderlinge verhoudingen tussen collega’s (1,61) de mate van samenwerking met collega’s (1,61) de sfeer binnen de organisatie (1,93) intimiderend (agressief) gedrag van collega’s (1,17) klimatologische omstandigheden in het gebouw (koude, tocht, hitte, gebrek aan frisse lucht, vochtigheid) (1,63) verbale agressie zoals (cyber)pesten, bedreigen, intimideren (1,11) fysiek geweld zoals duwen, slaan, vernieling eigendom, mishandeling (1) ongewenste seksuele intimiteiten (1) discriminatie (1,18)

7 Mogelijkheden korte termijn Aanpassing personeelsbeleid vergt overleg met PV voorgestelde wijzigingen mbt het beleid vragen meer voorbereidingstijd daarom: nu formulier functioneringsgesprek aanpassen, beleid nog ongewijzigd 7 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014

8 Functioneringsgesprekken per oktober 2014 Conform beleid én wens: 2-richtingsgesprek, geen ingevuld formulier vooraf Formulier op klein aantal punten gewijzigd: functieprofiel werkdruk/belastbaarheid samenwerking leidinggevende Termijn ongewijzigd Formulier: voorbereiding (Intranet) verslag zelf, evt aanvulling leidinggevende 8 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014

9 Overige gesprekken Voortgangsgesprekken: met MGT-lid geen formulier Werkgesprekken Beoordelingsgesprekken: met directeur 2 e beoordelaar 9 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014

10 Langere termijn (2015) Herzien volledig gesprekscyclus Mogelijkheden 360 graden feedback Ontwikkel-/opleidingsbeleid incl. POP Andere wensen of suggesties? Input welkom!! 10 NVAO – aanpassing gesprekscyclus - 2014


Download ppt "Aanpassing gesprekscyclus donderdagoverleg 2 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google