De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOOLSTOFCHEMIE organische chemie. KOOLWATERSTOFFEN Koolwaterstoffen bevatten de atoomsoorten koolstof (C) en waterstof (H) Koolstof (C) Waterstof (H)

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOOLSTOFCHEMIE organische chemie. KOOLWATERSTOFFEN Koolwaterstoffen bevatten de atoomsoorten koolstof (C) en waterstof (H) Koolstof (C) Waterstof (H)"— Transcript van de presentatie:

1 KOOLSTOFCHEMIE organische chemie

2 KOOLWATERSTOFFEN Koolwaterstoffen bevatten de atoomsoorten koolstof (C) en waterstof (H) Koolstof (C) Waterstof (H)

3 VERBRANDING VAN KOOLWATERSTOFFEN Bij volledige verbranding van koolwaterstoffen ontstaan water en koolstofdioxide. Bij onvolledige verbranding kan ook koolstofmonoxide (zeer giftig) en zelfs koolstof ontstaan. Volledige verbranding van methaan: CH 4 + 2O 2  CO 2 + 2H 2 O Nodig:

4 AARDOLIE Ruwe aardolie is een dikke bruine vloeistof die niet direct bruikbaar is. Het is een mengsel van zeer veel koolwaterstoffen. Om de aardolie geschikt te maken wordt deze gedestilleerd. Dit wordt gedaan in olieraffinaderijen.

5 KRAKEN We kunnen, door energie toe te voegen, koolwaterstoffen met lange ketens breken in kleinere producten. Dit proces heet kraken. Kraken in de praktijk In formules: C 14 H 30  C 6 H 14 + C 8 H 16

6 EXOTHERM VS ENDOTHERM Bij verbranding komt energie vrij: het is een exotherme reactie Kraken kost energie en is een endotherme reactie. KRAAKTOREN

7 Homologe reeks van ALKANEN Alkanen voldoen aan de formule C n H 2n+2. Tussen de C-atomen komen alleen enkele bindingen voor.

8 Alkanen naamgeving naamgeving Onderscheid tussen onvertakte en vertakte alkanen. BASIS: naamgeving eerste zes onvertakte alkanen  LEREN ! Zie tabel 66D Mijn Ezel Poept Bovenop Pieters Hoofd LET OP: Naam slaat op het aantal C-atomen.

9 Naamgeving vertakte alkanen Stamnaam: langste onvertakte C-keten (de hoofdketen). Zijgroep: methyl (1 C) of ethyl ( 2 C) etc. Nummering: hoofdketen nummeren en plaats van zijgroep met nummer aangeven. (Zo laag mogelijk nummeren) CH 3 | CH 2 – CH 2 – CH | CH 3 Stamnaam: pentaan Zijgroep: methyl (CH 3 ) Nummering: 2 (dus niet: 4) Naam: 2-methylpentaan

10 Dezelfde regels gelden ook voor andere zij- groepen zoals F, Cl, Br en I. CH 3 Br | CH 2 – CH – CH 2 | CH 3 – CH 2 Stamnaam: hexaan Zijgroep: broom Nummering: 3 (dus niet: 4) Naam: 3-broomhexaan Gecombineerd: CH 3 Cl | CH – CH – CH 2 | CH 3 F 2-chloor-1-fluor-3-methylbutaan

11 Meerdere groepen van dezelfde soort Aantal aangeven met di (2), tri (3), tetra (4), penta (5) en hexa (6). Ook bij nummering! De zijgroepen staan op alfabetische volgorde! Bijvoorbeeld: 1,2-dichloorbutaan 2,2,4-trimethylpentaan

12 Structuurformules en isomerie Verschillende stoffen met dezelfde molecuulformule maar een verschillende structuurformule.

13 ISOMEREN: Voorbeeld: C 4 H 9 Cl Zijn er van C 4 H 9 Cl nog meer isomeren?

14 Homologe reeks van alkenen C  1 2 3 4 5 6 Stam  meth eth prop but pent hex alkaan  aan C123456C123456 Stam  meth eth prop but pent hex Alleen enkele C-C C n H 2n+2 Eén C=C, de rest C-C C n H 2n alkeen  -- een Waar zit de dubbele binding?

15 Dubbele binding krijgt laagste nummer 3-broomprop-1-een CH 2 =CH―CH 2 ―CH 3 en CH 3 ―CH=CH―CH 3 but-1-een en but-2-een 2-broomprop-1-een1-broomprop-1-een

16 (2-)methylbutaan 1-fluorbut-2-een(2-)methylprop(-1-)een 3-methylbut-1-een

17 OVERZICHT KoolstofverbindingKenmerk AlkaanAlleen enkele C-C binding Alkeen1x een C=C binding AlkanolAlleen enkele C-C binding (alcoholen)èn O-H groep (of: OH) AlkaanzuurAlleen enkele C-C binding (carbonzuren)èn C-O-H groep (of: COOH) ║ O

18 Extra regels naamgeving alkanolen (alcoholen) : Alcoholen: Naam eindigt met ‘ol’ (geeft OH-groep aan) OH-groep krijgt zo laag mogelijk nummer 3-chloorbutaan-2-ol

19 Extra regels naamgeving alkaanzuren (carbonzuren) : Carbonzuren: Naam eindigt met ‘zuur’ (geeft COOH-groep aan) C-atoom van COOH-groep krijgt altijd nr 1 C-atoom van COOH behoort tot hoofdketen 3-methylbutaanzuur

20 Halogeenalkanen (C n H 2n+1 Hal) butaan 2 fluorbutaan 2-fluorbutaan Naam:2-fluorbutaan

21 Halogeenalkanen (C n H 2n+1 Hal) butaan 3 trichloor-fluorbutaan 1,1,1-trichloor-3-fluorbutaan Naam:1,1,1-trichloor-3-fluorbutaan 1

22 Alkaanzuren (C n H 2n+1 COOH) butaan 3 methylbutaanzuur 3-methylbutaanzuur Naam:3-methylbutaanzuur

23 Alkanolen (C n H 2n+1 OH) butaan 2 butanol Butaan-2-ol Naam:Butaan-2-ol

24 Andere alcoholen butaan 3 butaantriol Butaan-1,2,3-triol Naam:Butaan-1,2,3-triol 12

25 Andere alcoholen pentaan 3 penteen Pent-2-een Naam:Pent-2-een-2,3-diol 12 2-penteendiol Pent-2-een-2,3-diol

26 Aminen (C n H 2n+1 NH 2 ) butaan 2 butaanamine Butaan-2-amine Naam:Butaan-2-amine

27 Andere aminen butaan 3 aminobutaanzuur 3-aminobutaanzuur Naam:3-aminobutaanzuur

28 Substitutie reacties (alkanen) H-atoom van een alkaan vervangen door een ander atoom (of een andere zijgroep). (substitutie = vervanging).

29 Kenmerken van substitutiereacties: Meestal worden substitutiereacties uitgevoerd tussen een alkaan en een halogeenmolecuul:Cl 2, Br 2 F 2 I 2 kunnen alleen in het licht worden uitgevoerd. Er is namelijk licht nodig om het halogeenmolecuul te splitsen in losse atomen;

30 Van elk halogeenmolecuul kan slechts één atoom aan het alkaan worden gebonden. Het andere halogeenatoom vormt met het overgebleven H-atoom een molecuul HF, HCl, HBr of HI ;

31 Additie reacties (Lat.: addēre, Eng.: to add = toevoegen) Onverzadigd molecuul + ander molecuul → verzadigd molecuul

32 Kenmerken van een additiereactie: Twee moleculen → één molecuul De dubbele binding verdwijnt

33 De rol van “ander molecuul” kan door veel moleculen worden vervuld: - de halogeenmoleculen - HCl, HBr, HI - waterstof, H 2 - water (H 2 O) H 2 O splitst hierbij in H en OH

34


Download ppt "KOOLSTOFCHEMIE organische chemie. KOOLWATERSTOFFEN Koolwaterstoffen bevatten de atoomsoorten koolstof (C) en waterstof (H) Koolstof (C) Waterstof (H)"

Verwante presentaties


Ads door Google