De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De algemene molecuulformule van een alkaan is:

Verwante presentaties


Presentatie over: "De algemene molecuulformule van een alkaan is:"— Transcript van de presentatie:

1 De algemene molecuulformule van een alkaan is:
Alkanen H | H— C—H | H H H H | | | | | | H—C—C—C— of —C—C—C— | | | | | | H H H CH4 C3H8 H H | | H— C—C—H | | H H C2H6 | | | | —C—C—C—C— | | | | C4H10 De algemene molecuulformule van een alkaan is: CnH2n+2

2 Naamgeving alkanen: lineair
Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Aantal C op rij structuurformule naam methaan H | H— C—H | H ethaan H H | | H— C—C—H | | H H | | | —C—C—C— | | | propaan | | | | —C—C—C—C— | | | | butaan

3 Naamgeving alkanen: lineair
Aantal C op rij structuurformule naam pentaan | | | | | -C-C-C-C-C- | | | | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C- | | | | | | hexaan | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | heptaan | | | | | | | | -C-C-C-C-C-C-C-C- | | | | | | | | octaan

4 Naamgeving alkanen: lineair
Aantal C op rij structuurformule naam | | | —C—C—C— | | | | —C—C— | | —C— | 6 hexaan Of ook wel weergegeven met

5 Naamgeving alkanen: cyclisch
De C-atomen kunnen ook in een ring zitten  cyclo-alkaan. De naamgeving gaat hetzelfde alleen wordt nu de toevoeging cyclo voor de rest van de naam gezet. Aantal C-atomen op rij in de ring structuurformule naam cyclo pentaan 5

6 Naamgeving alkanen: vertakt
Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Het aantal C-atomen in de zijketen bepaalt de naam van de zijgroep. De naam van de zijgroep eindigt op –yl. CH | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | CH CH | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | —C—C— | | 2e 1e 2e 4e heptaan dimethyl 2,4- 2- methyl hexaan

7 Naamgeving organische moleculen: vertakt oefenen
Het aantal C-atomen in de langste ononderbroken keten bepaalt de naam van het molecuul. Je begint te tellen aan de kant waar je het eerste een zijgroep tegenkomt en blijft van die kant af door tellen. De volgorde van de zijgroepen is alfabetisch (NB: reken de voorvoegsels di, tri, etc niet mee in de naam) CH | | | | | — C—C—C—C—C— | | | | | | CH —C—C— | | | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | CH C2H5 4-ethyl-2-methyl hexaan 2,2-dimethylheptaan

8 Naamgeving organische moleculen: vertakt en cyclisch oefenen
Geef de namen van onderstaande moleculen CH CH | | | | | — C—C—C—C—C—CH | | | | | CH3 CH CH | | | | | CH3—C—C—C—C—C—CH | | | | | CH C2H5 CH3 CH | | | | | | — C—C—C—C—C—C — | | | | | | 2-methylhexaan 2,2,4-trimethylhexaan 4-ethyl-2,2,5,6-tetramethyl heptaan CH | | —C—CH2—C—CH | | —C—CH2— C—C2H | | C3H7 | | —C—CH2—C—CH | | | CH2— C—C2H | C2H5 1,1-diethyl-2,3-dimethyl cyclobutaan 1-ethyl-2,2-dimethyl-1-propyl cyclohexaan

9 Naamgeving alkanen: isomeren
Van moleculen kunnen verschillende vormen bestaan. Dit noemen we isomeren. Isomeren zijn moleculen met dezelfde molecuulformule maar een andere structuurformule. | | | | —C—C—C—C— | | | | | | | —C—C—C— | | | —C— | butaan = C4H10 Methylpropaan = C4H10

10 Naamgeving alkanen: isomeren
Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C5H12 | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | pentaan | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2-methylbutaan | —C— | | | —C—C—C— | | | —C— | dimethylpropaan

11 Naamgeving alkanen: isomeren
Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C6H14 | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | hexaan 2,2-dimethylbutaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 2-methylpentaan | —C— | | | | —C—C—C—C— | | | | —C— | 2,3-dimethylbutaan | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | 3-methylpentaan

12 Naamgeving alkanen: isomeren
Geef de structuurformules en namen van alle isomeren van C7H16 | | | | | | | —C—C—C—C—C—C—C— | | | | | | | | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | heptaan 2,2-dimethylpentaan | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | 2-methylhexaan | —C— | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | —C— | | | | | | | —C—C—C—C—C—C— | | | | | | —C— | 3-methylhexaan 2,3-dimethylpentaan CH | | | | —C—C—C—C— | | | | CH3 CH3 | | | | | —C—C—C—C—C— | | | | | C2H5 3-ethylpentaan 2,2,3-trimethylbutaan


Download ppt "De algemene molecuulformule van een alkaan is:"

Verwante presentaties


Ads door Google