De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oncologische revalidatie, Onbegonnen werk? 18 juni 2015 E.Woudstra J.Vrancken Specialisten ouderengeneeskunde GRZ revalidatie Axioncontinu Utrecht 18.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oncologische revalidatie, Onbegonnen werk? 18 juni 2015 E.Woudstra J.Vrancken Specialisten ouderengeneeskunde GRZ revalidatie Axioncontinu Utrecht 18."— Transcript van de presentatie:

1 Oncologische revalidatie, Onbegonnen werk? 18 juni 2015 E.Woudstra J.Vrancken Specialisten ouderengeneeskunde GRZ revalidatie Axioncontinu Utrecht 18

2  Omgaan met kanker en de behandeling van kanker.  Wat is de invloed van de behandeling en de kanker op de vermoeidheid en hoe kan je deze ouderen het beste behandelen om ze zo goed mogelijk in conditie te houden.  Wat zijn dan de verschillen van de behandeling? Welke afwegingen worden er door de dokter en de patiënt gemaakt?  Maken ouderen een andere afweging over de voor- en nadelen van een behandeling dan jongeren? Opdracht bij thema kanker bij ouderen

3  Wie wat waar ten aanzien van oud  Ouderen met kanker  Fysiologische veranderingen bij ouderen  Onderzoek naar behandeling  Besluitvorming  Behandeling  Revalidatie  Referenties Indeling presentatie

4  ‘Oud is 15 jaar ouder dan je zelf bent’ ……………………………………………  zijn financieel onafhankelijk  nemen langer deel arbeidsproces  zijn toenemend hoger opgeleid  zijn toenemend onafhankelijk  Sporten tot op hoge leeftijd Wat is ‘oud’?

5 Kortom … geen groep die zich zomaar in de hoek van kwetsbaarheiden afhankelijkheid laat zetten Ouderen….

6

7

8 Hebben vaker kanker dan jongeren, vermogen om fouten in celdeling te herstellen neemt af Maar …ouderen

9  83000 nieuwe patiënten per jaar  Daarvan 70% ouder dan 60  40% ouder dan 70 jaar  Ook van alle kanker patiënten is 40% ouder dan 70  In 2000 bij ruim 40.000 65 + met kanker  In 2015 ruim 58.000 Hoeveel ouderen met kanker?

10  Levensverwachting neemt toe  Behandelmogelijkheden beter (2 of 3 e kanker…) Toename aantal ouderen met kanker

11  Dikke darm kanker  Longkanker  Borstkanker  Prostaatkanker  Non hodgkin lymfoom  Niet melanome huidkanker  Bron; Pallialine.nl van IKNL Meest voorkomende kanker bij ouderen

12 Bij 75% van de mensen > 70 jaar is er sprake van multimorbiditeit of functie verlies. Extra kwetsbaar voor behandeling van kanker En…bij ouderen

13  Hart en vaatstelsel;minder reserve, kans op hartfalen  Maag-darm stelsel;afname in doorbloeding, motiliteit, enzymatische functies en kwaliteit slijmvlies  Long functie;afname diffusie en toename residueel volume bij afname vitale capaciteit Fysiologische veranderingen bij ouderen 1

14  Nierfunctie;afname in massa en doorbloeding, verminderde klaring  Leverfunctie;Afname cytochrome p450  Lichaamsverdeling (minder water- meer vet) >Veranderde opname van medicatie  Beenmerg;meer vet, minder reserve  Vermindering van spiermassa en kracht (sarcopenie) Fysiologische veranderingen bij ouderen 2

15  Adl  Iadl  Hdl  Mobiliteit  Cognitief  Participatie  Reserve  Veranderingen op functioneel, sociaal en psychisch niveau bij ouderen

16 Filmpje

17 Immobiliteit Instabiliteit Incontinentie Intellectuele achteruitgang “Geriatric giants”

18 -levensverwachting -kalenderleeftijd/biologische leeftijd -reservecapaciteit -comorbiditeit; hart vaat/HT/COPD /DM meest -functionele status -kwetsbaarheid: Frailty (GFI, CGA) -tav acceptatie van een behandeling verschillen Ouderen Heterogene groep: verschillend in;

19 Ondervertegenwoordiging in studies van: Ouderen Patienten met multimorbiditeit ADL afhankelijke en minder mobiele patienten Patienten met cognitieve en stemmingsproblemen  Ouderen overlijden vaker aan niet kanker gerelateerde oorzaken tijdens studies  Wisselende resultaten  Bron presentatie beter beslissen beter behandelen? Porfdr K Punt med oncoloog AMC  Geriatrie formularium Een praktische leidraad P.A.F.Jansen et al Onderzoek naar resultaten kanker behandeling bij ouderen

20  Verwarring door comorbiditeit  Te zware behandeling  Niet de moeite waard op hoge leeftijd  Kanker is langzamer/goedaardiger op hoge leeftijd  Respons zou minder zijn op chemo  Geriatrie formularium Een praktische leidraad P.A.F.Jansen et al Risico op onderdiagnostisering en behandeling door vooroordelen;

21  Niet alleen obv leeftijd  Na assessment fysiek en psyche  Na multidisciplinaire en interdisciplinaire afwegingen  In regie met de patiënt (kwaliteit van leven/  Time tot benefit  Tolerantie voor de kanker behandeling minder door afname fysiologische processen  Geriatrie formularium Een praktische leidraad P.A.F.Jansen et al  Pallialine.nl van IKNL ; ouderen. Oncologische afwegingen

22

23  Polyfarmacie/co medicatie  Comorbiditeit  45% van 80 en ouder met kanker heeft 2 chronische ziekten  Stofwisselingsziekten  Psychisch niveau/risico (delier)  Geriatrie formularium Een praktische leidraad P.A.F.Jansen et al  Oncoline.nl Negatieve factoren

24  Impact op zelfredzaamheid  Niet de esthethiek  Minder de genezing of jaren levenswinst  Belastbaarheid/zwaarte van de behandelaar  Tijd; time to benefit*  Kwaliteit van de tijd.. Tijdens en na de behandeling  Impact op sociale contacten/participatie Besluitvormingsparameters voor ouderen zelf

25  Operatief  Radiotherapie; wordt in NL minder gegeven aan ouderen *  Curatief ; veel sessies;hoge doses; belastend veel bijwerkingen  Palliatief; paar sessies; minder bijwerkingen; direct effect vaak op pijn  Chemotherapie  lokaal primaire tumor  tegen meta en/of recidief  immunotherapie ( antilichamen of remmers)  hormonale therapie Behandelingen kanker

26  Operatie: OK risico’s  Radiotherapie;  belastend conditioneel  Slijmvliezen;mond keel speeksel,darmen; dus eten en drinken ; dus gevaar dehydratie  Glucose stofwisseling  Psychisch Bijwerkingen risico’s behandelingen voor ouderen 1

27  Chemotherapie;  Maag darm bezwaren; braken  Neurologische stoornissen; polyneuropathie  Verminderde eetlust en dorstprikkel  Afwijkingen glucose stofwisseling  Infecties/dehydratie/nierfunctiestoornissen  Moeheid  Cardiotoxiciteit  Handvoet syndroom  Afwijkende wondgenezing…………………… Bijwerkingen risico’s behandelingen voor ouderen 2

28  Aanpassing dosis  Samenstelling  Schema  Toxiciteit berekeningen; co-medicatie analyse OBV frailty inschatting… (GFI, CGA of ander meetinstrument..) Te weining evidence hoe het precies moet qua effectiviteit, toxiciteit en kwaliteit van leven bij behandeling van kanker op oudere leeftijd. Meer onderzoek met ouderen…. Kan behandeling anders voor ouderen?

29  Gerionne; onderzoek over invloed van systematische geriatrische screening bij patienten ouder dan 70 jaar bij colorectaal carcinomen in 10 NL zkh  Geriatric navigator  Doel ; betere besluitvorming met de patient  Obv karakteristiek  Meer shared decision making; meer informed consent Nieuw project

30  Beter beslissen  Beter behandelen  Beter revalideren!!!! Loont zeker  Alles op maat en weloverwogen.  Shared decision making Kanker behandeling van ouderen

31

32  Multidisciplinaire richtlijn EBM Oncologische revalidatie (Zonmw, IKNL) 2011  Basis richtlijn Herstel en balans (IKNL) Meest voorkomende klachten;  Vermoeidheid/depressie/angst/ conditieverlies  Verminderd fysiek functioneren Revalidatie bij ouderen met kanker

33  1 Tijdens in opzet curatieve behandeling  2 Na in opzet curatieve behandeling  3 Tijden de ziekte en symptoomgericht niet terminale palliatieve fase  In alle fasen; psychosociale begeleiding en voedingsadvies  Verder fase specifiek* 3 fasen Onco revalidatie

34 Lastmeter  Inventarisatie  functioneel  financieel  Somatisch  Psychosociaal  Relationeel  Op indicatie; add screening op moe, angst, depressie Signalering symptomen

35  Verwijzing monodisciplinair; naar huis  MSR (zelden) bijv amputatie bij osteosarcoom  GRZ (vaker) Vervolg na screening

36  Alle behandelfasen  Comorbiditeit/Medisch instabiel=Frail  Laag belastbaar; wel gemotiveerd  Cognitieve en stemmingsstoornissen  Veel bijwerkingen  Voedingsinterventie  Psychosociale interventie  Fysiotherapeutische interventie  Verwachting ; wel naar huis Wanneer geriatrische oncologische revalidatie (GRZ)

37  Angst  Vermoeidheid  Depressie  Inspanning: 6MWT  Lichaamssamenstelling: BMI  Spierkracht: 1-RM  Gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven klinimetrie

38  Progressieve resistence training  Aerobe training  Adviezen energie verdeling (ergo)  Ook groepstherapie: lotgenoten!  Vooral toegepast en functioneel geeft grotere motivatie en therapietrouw. Voorbeelden therapie 1

39  Cognitieve gedragstherapie  Psychoeducatie  Psychosociale begeleiding  Ook waar nodig gericht op maatschappelijke participatie  Dit kan ook in de vorm van groepstherapie Voorbeelden therapie 2

40  Omgaan met kanker en de behandeling van kanker.  Wat is de invloed van de behandeling en de kanker op de vermoeidheid en hoe kan je deze ouderen het beste behandelen om ze zo goed mogelijk in conditie te houden.  Wat zijn dan de verschillen van de behandeling? Welke afwegingen worden er door de dokter en de patiënt gemaakt?  Maken ouderen een andere afweging over de voor- en nadelen van een behandeling dan jongeren? Opdracht bij thema kanker bij ouderen

41  Landelijke richtlijn oncologische revalidatie 2011 ; IKNL  K. Bartels. GRZ zorgpad oncologische revalidatie in de praktijk.TVO febr 2015  C. Friedberg.De richtlijn Oncologische revalidatie vanuit de SO bekeken TVO, feb 2015  Landelijke richtlijn Herstel na kanker, 2011 ver 1.0  Pallialine  Oncoline  www.lastmeter.nl www.lastmeter.nl  www.cijfersoverkanker.nl www.cijfersoverkanker.nl  www.cbs.nl www.cbs.nl referenties

42


Download ppt "Oncologische revalidatie, Onbegonnen werk? 18 juni 2015 E.Woudstra J.Vrancken Specialisten ouderengeneeskunde GRZ revalidatie Axioncontinu Utrecht 18."

Verwante presentaties


Ads door Google