De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaaravond Nutsscholen 2015: Voortgang besturenfusie Nut-Primair ‘Er zit muziek in’!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaaravond Nutsscholen 2015: Voortgang besturenfusie Nut-Primair ‘Er zit muziek in’!"— Transcript van de presentatie:

1 Jaaravond Nutsscholen 2015: Voortgang besturenfusie Nut-Primair ‘Er zit muziek in’!

2 Het verkenningsproces  ‘13-’14: informeel overleg Tineke Jansen– Luuth van den Berg  Voorjaar 2014: Intern onderzoek Nut door Van Beekveld & Terpstra: -Risico’s / advies: ‘zoek een goede onderwijspartner’  14-09-2014: Intentieverklaring besturen Nut-Primair  2014-2015 : positief resultaat haalbaarheidsonderzoek door de werkgroepen (afgerond in april)  April/mei ‘15: Fusiedocument naar GMR ter instemming  Juni ‘15: Besluit voorleggen op de ALV-Nut  Juli ’15: FER naar CFTO (Commissie Fusie Toets Onderwijs)  Geoogde fusiedatum: 1 januari 2016.

3 Positieve bevindingen/adviezen vanuit de vier werkgroepen met als onderlegger hun rapportages De 4 werkgroepen bestonden uit directieleden, leerkrachten en ouders van de diverse scholen van Nut en Primair  Financiën/Huisvesting: ‘Unaniem een positief advies. Een bestuurlijke fusie kan zorgen voor een kwaliteitsimpuls op alle scholen door het creëren van extra ruimte voor investeringen’.  Identiteit: ‘We constateren zeker verschillen, maar de overeenkomsten bieden een goede basis om de verdere samenwerking aan te gaan’.  Onderwijs: Er zijn aanzienlijk méér voordelen dan nadelen vanuit gemeenschappelijk oogpunt.  Personeel: Een juridische fusie is meer kans dan bedreiging voor iedereen in beide organisaties.

4 De stuurgroep Stuurgroep bestond uit 6 personen; 2 bestuursleden Nut, 2 leden RvT Primair, TJ en LvdB.  Onderzoek door de stuurgroep wijst uit dat een juridische fusie als meest ideale vorm wordt gezien, waarbinnen de meeste opbrengsten worden gehaald die worden beoogd met een bestuurlijke samenwerking.  Toekomstbestendigheid worden beter gewaarborgd (o.a. stabiele leerlingenaantallen garanderen de instandhouding van gecreëerde voorzieningen).  Slagkracht en bestuurlijk vermogen van de organisatie worden vergroot  Betere vertaling van externe ontwikkelingen in het beleid van de eigen organisatie, o.a. Passend Onderwijs (nu al samenwerking op gebied van hoogbegaafdheid, NT-2 en schakelklassen/taalhulpgroepen)

5 Conclusies stuurgroep t.a.v. juridische fusie: de plussen  Toekomstbestendigheid scholen van beide organisaties blijft beter gewaarborgd  Keuzevrijheid scholen voor ouders en kinderen blijft gewaarborgd.  Effectief professioneel bestuur en stafbureau: focus directeuren op onderwijskundig leiderschap, focus IB’ers op het primaire proces.  Verbreden onderwijskundige horizon van onze medewerkers, uitwisselen van inzichten, dialoog, (inter)visies, delen van expertise; kan leiden tot vernieuwde inzichten.  Verbetering vermogenspositie van nieuwe organisatie; spreiden van de risico’s.  Gezamenlijke kosten overhead gaan omlaag.

6 Conclusies stuurgroep t.a.v. juridische fusie: de minnen  Twee organisaties vormen samen een nieuwe: betekent inleveren van een deel van de autonomie;  Een grotere organisatie vraagt vaker conformeren aan gemaakte afspraken.

7 Conclusies stuurgroep t.a.v. juridische fusie: de risico’s  De gevoelens van mensen en de verschillen in de cultuur tussen beide organisaties;  Een grotere organisatie zorgt mogelijk voor een trager verloop van de diverse vormen van overleg.

8 Vragen en opmerkingen?


Download ppt "Jaaravond Nutsscholen 2015: Voortgang besturenfusie Nut-Primair ‘Er zit muziek in’!"

Verwante presentaties


Ads door Google