De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veranderend zorgstelsel en doorwerking op crisisbeheersing.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veranderend zorgstelsel en doorwerking op crisisbeheersing."— Transcript van de presentatie:

1 Veranderend zorgstelsel en doorwerking op crisisbeheersing

2 Inhoud 1. Ontwikkelingen in samenleving 2.Veranderingen in het zorgstelsel 3.Doorwerking in crisisbeheersing 4.Stellingen

3 Ontwikkelingen in samenleving: -Nieuwe dreigingen zoals multiresistente infectieziekten; -Complexe samenleving met grotere bevolkingsdichtheid (dier- mens); -Snelle communicatie en invloed van (social) media op sturing vanuit de overheid.

4 Veranderingen in het zorgstelsel divers: - Ontwikkelingen in de acute zorg, zoals afname SEH’s, landelijke meldkamer, GGB, meer concentratie van complexe spoedeisende zorg; - Ontwikkelingen in de dagdagelijkse zorg, zoals: - verschuiving zorg van instellingen naar de wijk als gevolg van de decentralisaties; - zelfredzaamheid als uitgangspunt. - Wijzigingen (O)GGZ; - Gemeenten meer zorgtaken. Anticiperen en reageren is een plicht voor de publieke gezondheidszorg

5 Grote effecten op crisisbeheersing (1): -Toename verminderd zelfredzamen in de wijk, welke niet bekend zijn bij zorgverzekeraars; -Gevolgen voor zorgcontinuïteit ‘aan huis’ bij crises; -Uitdagingen voor hulpverleners: opvang en met name evacuatie verminderd zelfredzamen; -Crisiswetgeving witte keten gericht op acute zorg; -Kleine rampen, grote gevolgen/ verwarde personen.

6 Grote effecten op crisisbeheersing (2): - Omvang groep verminderd zelfredzamen groot; - (On)zichtbaarheid doelgroep: data; - Overheid kan niet alle risico’s van het nieuwe zorgstelsel afdichten; - Rollen en verantwoordelijkheden nog onvoldoende geborgd.

7 Inspelen langs diverse invalshoeken: Visieontwikkeling zorgcontinuïteit en zelfredzaamheid; Versterken sociale cohesie: wegwijs in het wijknetwerk; Van risicobeheersing naar risicogerichtheid; Aanpassing van crisis- en rampen opvangplannen; Nieuwe initiatieven, zoals Ready2Help NRK; Repressieve én preventieve maatregelen.

8 Stellingen: - Het veranderende zorgstelsel staat nog onvoldoende op het netvlies hulpverleningsdiensten. - Regelgeving moet voorzien in het beschrijven van rollen en verantwoordelijkheden voor vraagstuk verminderd zelfredzamen. - Afhankelijk van complexe (crisis-)omstandigheden zal zorg geboden worden die op dat moment noodzakelijk is. We kijken daarbij niet naar normen en wetgeving, maar naar uitkomsten. - Gemeenten hebben vanuit hun procesverantwoordelijkheid voor opgeschaalde bevolkingszorg een rol op het gebied van zorgcontinuïteit.

9 Stellingen: -We kunnen veel leren van de politie als het gaat om acute zorg voor verwarde mensen. -De rol van de brandweer is een zorg voor de gemeente.


Download ppt "Veranderend zorgstelsel en doorwerking op crisisbeheersing."

Verwante presentaties


Ads door Google