De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bibliotheek en basisvaardigheden en Kunst van Lezen 0-18 jaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bibliotheek en basisvaardigheden en Kunst van Lezen 0-18 jaar"— Transcript van de presentatie:

1 De Bibliotheek en basisvaardigheden en Kunst van Lezen 0-18 jaar
Tel mee met Taal De Bibliotheek en basisvaardigheden en Kunst van Lezen 0-18 jaar Adriaan Langendonk, Brit Hopmann

2 Doelgroep: mensen op achterstand (taal / digitaal)
14% van de 15 jarige leerlingen is laaggeletterd Kwart van de leerlingen in het basisonderwijs start de basisschool met een taalachterstand van twee jaar Kwart verlaat de basisschool met een leesachterstand van twee jaar 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd zeker 1 op de 9 Nederlanders Digitaal (overheidsdienstverlening) Zelfredzaam 75-80% Met ondersteuning 95% Niet redzaam 5%

3 Tel mee met Taal Actieprogramma 2016-2018 OCW – SZW – VWS
Kunst van Lezen Taal voor het Leven Kenmerken van de aanpak: Integraal – netwerkvorming – proactief

4 Twee hoofddoelstellingen
1. In de periode 2016 – 2018 verbeteren tenminste Nederlanders hun taalbeheersing zodanig dat zij aantoonbaar beter scoren op taalbeheersing en maatschappelijke participatie, waaronder arbeidsdeelname. 2. In 2018 zijn in totaal 1 miljoen jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd bereikt met leesbevorderingsactiviteiten, zodat hun taalvaardigheid en leesplezier toenemen

5 Vijf samenhangende actielijnen
het succesvolle regionale netwerkprogramma Taal voor het Leven breiden we uit naar heel Nederland. In elke regio wordt de Taalmeter ingezet om laaggeletterden te vinden, komt een taalpunt als fysieke ontmoetingsplek en worden vrijwilligerscursussen aangeboden. Zo worden in totaal in drie jaar tijd nieuwe cursisten bereikt. 

6 Vijf samenhangende actielijnen
Taalakkoorden. De netwerkaanpak van Taal voor het Leven leidt tot het sluiten van taalakkoorden in alle (arbeidsmarkt)regio’s. Hiermee kunnen gemeenten de regie houden en hun verantwoordelijkheid nemen om samen met andere partijen het taalnetwerk duurzaam te maken.

7 Vijf samenhangende actielijnen
Leesbevordering. Het Actieplan Kunst van Lezen wordt voortgezet, versterkt door extra in te zetten op ouders met een lage taalvaardigheid en hun kinderen. Actielijn 4 Experimenten. We richten ons met pilots op verbeteren taal(vaardigheid) bij moeilijk bereikbare doelgroepen. Kunst van Lezen richt zich op taalarme gezinnen.

8 Vijf samenhangende actielijnen
Kennis en communicatie. Ter ondersteuning van de regionale en lokale aanpak wordt een landelijke kennis- en communicatieagenda opgezet. Drie domeinen Gezin Werk Gezondheid

9 3 jaar – € 50 miljoen

10 Ambities Leescoalitie 2025
In 2025 verlaat geen enkel kind  school met een leesachterstand In 2025 zijn alle volwassenen geletterd, of bezig dat te worden Onderzoek toont aan dat kinderen door BoekStart en de Bibliotheek op school taalvaardiger worden

11 Pijlers Kunst van Lezen
Leesomgeving Expertise Evidentie Samenwerking

12 Samenwerking in de sector
SPN, G4, provinciale directie-overleggen landelijke partners netwerkconsultatie landelijke aanpak geletterdheid lokaal netwerk ondernemerschap programma resultaat best practices, bouwstenen, organisatie, financiering ontwikkeling landelijke lijn

13 Organisatie Staf afd Bibliotheekstelsel

14 de Bibliotheek en basisvaardigheden
Doorgaande lees- en leerlijn mediawijsheid digitale vaardigheden geletterdheid leesbevordering basisvaardigheden zelfstandige zelfredzame burger staat CENTRAAL de Bibliotheek en basisvaardigheden

15 De kracht van het netwerk
de verbindende schakel Pso’s

16 Vragen?


Download ppt "De Bibliotheek en basisvaardigheden en Kunst van Lezen 0-18 jaar"

Verwante presentaties


Ads door Google