De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgbelang Gelderland & aanpak laaggeletterdheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgbelang Gelderland & aanpak laaggeletterdheid"— Transcript van de presentatie:

1 Zorgbelang Gelderland & aanpak laaggeletterdheid
Zorgbelang Gelderland is een provinciale ondersteuningsorganisatie die opkomt voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en welzijn. Zorgbelang Gelderland bundelt de kracht van ruim 475 aangesloten patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden. We delen ervaringskennis met zorgprofessionals en dragen op deze manier bij aan efficiëntere zorg- en welzijnsdiensten. Door: Sjors Klijzen & Hanneke Schut Datum:

2 Wat is laaggeletterdheid?
‘Het onvoldoende kunnen lezen, schrijven of rekenen of beschikken over digitale vaardigheden om effectief te kunnen handelen in persoonlijke en maatschappelijke situaties en in situaties van studie en werk.’ (bron: Maastricht University)

3 Feiten en cijfers 1.3 miljoen= 12%= 1 op 9 (16-65 jaar)
65% daarvan is autochtoon 57% vrouw, 43% man 43% laaggeletterden is werkloos - 11% van de recent werklozen is laaggeletterd - 25% van de langdurig werklozen is laaggeletterd 50% laaggeletterden woont in een van de 30 grootste gemeenten Bron: stichting Lezen en Schrijven

4 Waarom een aanpak laaggeletterdheid?
Sociale en arbeidsparticipatie Gezondheidsvaardigheden Veiligheid Kosten  Dus belang voor persoon zelf, werkgever én dienstverlener Laaggeletterden zijn vaker ziek en maken meer gebruik van zorg Sterftecijfer laaggeletterde ouderen 1.5 keer zo hoog t.o.v. geletterde ouderen Gevolgen voor zelfredzaamheid laaggeletterden werk & privé

5 Daarom een aanpak laaggeletterdheid!
Effecten verbetering taalvaardigheid Privé: Welzijn laaggeletterden verbetert; Gezonder & gelukkiger voelen Zelfredzaamheid en eigen regie Werk: Meer (fysieke) veiligheid Hogere productiviteit Minder verzuim Beter communiceren/ participeren op de werkvloer

6 Aanpak laaggeletterdheid als maatschappelijke taak
Actief betrokken binnen diverse bondgenootschappen in Gelderland Denken vanuit gezichtspunt laaggeletterde Inzet en uitwisseling eigen netwerk/ achterban Inzet/ ontwikkeling materiaal Directe link naar Stichting ABC Zorgbelang Gelderland bundelt de kracht van ruim 475 aangesloten cliëntorganisaties Toegang tot breed netwerk; Signalering Herkenning Doorbreken van taboe; bespreekbaar maken Verbeteren zelfredzaamheid Verbeteren eigen regie In samenwerking met ervaringsdeskundigen van Stichting ABC! Hoe? Aansluiting bondgenootschap (o.a.) Nijmegen Uitgangspunt is samenwerking met bondgenoten, waarbij.. de inzet van ervaringsdeskundigen van St. ABC centraal staat

7 Stichting ABC Joop Moormann | ambassadeur Nijmegen
Waar staat stichting ABC voor? Wat heeft geletterdheid jou gebracht?

8 Zorgbelang Gelderland & laaggeletterdheid | Intern
Laaggeletterdheid maakt als speerpunt onderdeel uit van de visie van Zorgbelang Gelderland Interne deskundigheidsbevordering Alert op toegankelijke en begrijpelijke communicatie 2015: herschrijven website Zorgbelang Gelderland; LG-proof

9 Zorgbelang Gelderland & laaggeletterdheid | Extern
Week van de Alfabetisering: Placemat als basis tot een goed gesprek Organisatie workshop vrijwilligers; Hoe maak je laaggeletterdheid bespreekbaar? Herkennen en doorverwijzen Taalambassadeurs in Gelderland, i.s.m. St. ABC: ‘Samen mét, i.p.v. voor de doelgroep!’

10 Contact? Sjors Klijzen Hanneke Schut


Download ppt "Zorgbelang Gelderland & aanpak laaggeletterdheid"

Verwante presentaties


Ads door Google