De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke kosten-baten analyse voor bibliotheken Door Ronald Huizer, programmamanager innovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke kosten-baten analyse voor bibliotheken Door Ronald Huizer, programmamanager innovatie."— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke kosten-baten analyse voor bibliotheken Door Ronald Huizer, programmamanager innovatie

2

3 Relatie Bibliotheek – gemeente (1/2): “Zodra de visie ontbreekt regeert de boekhouder” Bibliotheken en gemeenten zoeken naar nieuwe toekomstperspectieven – Minder kosten – Meer maatschappelijk rendement – Is er wel een stip op de horizon?

4 Relatie Bibliotheek – gemeente (2/2): Wat is de huidige maatschappelijke waarde? Welke activiteiten hebben meer of minder maatschappelijk rendement? Hoe worden doelstellingen en resultaten inzichtelijk gemaakt?

5 Vernieuwing & innovaties van Bibliotheken zijn gericht op meer maatschappelijke waarde zoals: – Sociaal domein: Preventie Participatie – Educatie: Samenwerking met onderwijs (po, vo) Leven lang leren – Laaggeletterdheid

6 Nieuwe output criteria vanuit maatschappelijke waarde: – Aantal gebruikers (niet alleen leden) – Specifieke doelgroepen (bv laaggeletterden, ouderen, NT2) – Specifieke programma’s/diensten, zoals Digisterker, Taalexpress, cursussen, etc.

7 M AATSCHAPPELIJK EFFECTEN BIEB : LEZEN

8 M AATSCHAPPELIJKE EFFECTEN BIEB : INFORMATIE VOORZIENING, SOCIALE COHESIE / PARTICIPATIE EN WOONOMGEVING

9

10  Baten zijn op verschillende onderdelen groter dan kosten  Met name verbetering leesvaardigheid  Maar ook andere effecten dragen bij  Effect is afhankelijk van bereik juiste doelgroep  Daarmee ook handvat voor meting C ONCLUSIES

11 Hoe verder? 1.Visie op lokale behoeften en waarde; in gesprek met gemeenten 2.MKBA als intern instrument; verschuiving van middelen naar maatschappelijke activiteiten 3.MKBA als extern instrument; vernieuwing in opdrachtgever- opdrachtnemer relatie


Download ppt "Maatschappelijke kosten-baten analyse voor bibliotheken Door Ronald Huizer, programmamanager innovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google