De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maatschappelijke kosten-baten analyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maatschappelijke kosten-baten analyse"— Transcript van de presentatie:

1 Maatschappelijke kosten-baten analyse
voor bibliotheken Door Ronald Huizer, programmamanager innovatie

2

3 Relatie Bibliotheek – gemeente (1/2):
“Zodra de visie ontbreekt regeert de boekhouder” Bibliotheken en gemeenten zoeken naar nieuwe toekomstperspectieven Minder kosten Meer maatschappelijk rendement Is er wel een stip op de horizon? Als het geld ontbreekt regeert de boekhouder ook…

4 Relatie Bibliotheek – gemeente (2/2):
Wat is de huidige maatschappelijke waarde? Welke activiteiten hebben meer of minder maatschappelijk rendement? Hoe worden doelstellingen en resultaten inzichtelijk gemaakt?

5 Vernieuwing & innovaties van Bibliotheken zijn gericht op meer maatschappelijke waarde zoals:
Sociaal domein: Preventie Participatie Educatie: Samenwerking met onderwijs (po, vo) Leven lang leren Laaggeletterdheid Aantal leden uitleningen is steeds minder relevant De kostprijs per lid neemt toe! Stijging van aantal reserveringen

6 Nieuwe output criteria vanuit maatschappelijke waarde:
Aantal gebruikers (niet alleen leden) Specifieke doelgroepen (bv laaggeletterden, ouderen, NT2) Specifieke programma’s/diensten, zoals Digisterker, Taalexpress, cursussen, etc.

7 Maatschappelijk effecten bieb: lezen

8 Maatschappelijke effecten bieb: informatie voorziening, sociale cohesie / participatie en woonomgeving

9

10 Conclusies Baten zijn op verschillende onderdelen groter dan kosten
Met name verbetering leesvaardigheid Maar ook andere effecten dragen bij Effect is afhankelijk van bereik juiste doelgroep Daarmee ook handvat voor meting

11 Hoe verder? Visie op lokale behoeften en waarde; in gesprek met gemeenten MKBA als intern instrument; verschuiving van middelen naar maatschappelijke activiteiten MKBA als extern instrument; vernieuwing in opdrachtgever-opdrachtnemer relatie


Download ppt "Maatschappelijke kosten-baten analyse"

Verwante presentaties


Ads door Google