De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Carrouselbijeenkomst Rekenen en taal Doorlopende leerlijnen Wilma Willems – 14 april 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Carrouselbijeenkomst Rekenen en taal Doorlopende leerlijnen Wilma Willems – 14 april 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Carrouselbijeenkomst Rekenen en taal Doorlopende leerlijnen Wilma Willems – 14 april 2010

2 EB2.10OA.0050 (10541) Programma Doorlopende leerlijn PO-VO Taal en Rekenen 1.Welkom en starter 2.Kaders en doelstelling 3.Het protocol Doorlopende leerlijnen: wat is het, waarom is het er, hoe werkt het? 4.Nader bekeken: voorbeeld invulling voor drie doelgroepen 5.Aan het werk met het protocol 6.Uw reacties 1.Kaders en doelstelling 2.Het protocol Doorlopende leerlijnen: wat is het, waarom is het er, hoe werkt het? 3.Nader bekeken: voorbeeld invulling voor drie doelgroepen 4.Aan het werk met het protocol 5.Uw reacties

3 EB2.10OA.0050 (10541) Kaders en doelstellingen SLOA Programmalijn Doorlopende Leerlijnen Uiteindelijke doel: verbeteren taal- en rekenprestaties van leerlingen in PO en VO Invalshoek KPC Groep: -concretisering referentieniveaus met speciale aandacht voor didactiek -versoepelen overgang PO/VO m.b.v. protocol

4 EB2.10OA.0050 (10541) Wat is het, waarom is het er, hoe werkt het?

5 EB2.10OA.0050 (10541) Analyse fase intern in PO- en VO-school

6 EB2.10OA.0050 (10541)

7 Fase van uitwisseling en afstemming PO- en/of VO-school

8 EB2.10OA.0050 (10541)

9 Hulpmiddelen bij afstemming PO- en/of VO-school

10 EB2.10OA.0050 (10541) Het protocol is een instrument voor -(boven)schools management PO en VO -IB’ers en zorgcoördinatoren PO en VO -docenten en leerkrachten PO en VO Het biedt een structuur, een inhoudelijke agenda, inhoudelijke informatie en procesondersteuning voor het overleg in PO en VO én tussen PO en VO Het helpt bestaand overleg in te kaderen en verder te brengen Wat is het, waarom is het er, hoe werkt het?

11 EB2.10OA.0050 (10541) Drie doelgroepen vinden relevante informatie -Gespreksagenda’s -Vragenlijsten -Checklists -Informatie (bijvoorbeeld over referentieniveaus) Het protocol kan via verschillende ‘aanvliegroutes’ benaderd worden en biedt ook mogelijkheden voor cyclische processen Wat is het, waarom is het er, hoe werkt het?

12 EB2.10OA.0050 (10541) De achtbaan

13 EB2.10OA.0050 (10541) Voor elke fase is relevante informatie beschikbaar Het protocol is voor een belangrijk deel reeds gevuld We werken in pilots en regionale bijeenkomsten aan het verder aanscherpen en invullen van het protocol Het protocol nader bekeken: enkele voorbeelden

14 EB2.10OA.0050 (10541) Leerling Visie en verantwoording Curriculum Didactiek Analyse fase intern in PO- en VO-school

15 EB2.10OA.0050 (10541) Fase van uitwisseling en afstemming PO- en VO-school samen vrijblijvend Uitwisseling Afstemming commitment

16 EB2.10OA.0050 (10541) Hulpmiddelen bij afstemming PO- en VO-school samen leerstofaanbod

17 EB2.10OA.0050 (10541) Van de scholen wordt verwacht Ontwikkeling taal- en rekenbeleid gericht op: -systematische verankering effectieve en efficiënte programma’s en activiteiten taal en rekenen -meten van effecten van de onderwijsinspanning -leerlingen toerusten voor de referentieniveaus

18 EB2.10OA.0050 (10541) Vul voor de situatie bij u op school de ‘checklist visie en verantwoording’ in Zoek een collega op van een andere school en ga met elkaar in gesprek over de visie en verantwoording voor taal en rekenen met behulp van de bijbehorende gespreksagenda Noteer voor uzelf drie sterke punten en drie verbeterpunten voor uw school als het gaat om de doorlopende leerlijn taal en rekenen Aan het werk met het protocol

19 EB2.10OA.0050 (10541) Is er aandacht voor doorlopende leerlijnen taal en rekenen in uw school en/of in de regio? Welke meerwaarde kan het protocol hebben in dit proces? Welke kansen liggen er op uw school en/of in uw regio? Welke risico’s ziet u in het proces om te komen tot verbeteren van leerprestaties van leerlingen? Uw reacties?

20 EB2.10OA.0050 (10541) Voor vragen of verder contact… Wilma Willems W.Willems@kpcgroep.nl t. 073 6247 384 / 06 1292 8555 Hartelijk dank voor uw aandacht!


Download ppt "Carrouselbijeenkomst Rekenen en taal Doorlopende leerlijnen Wilma Willems – 14 april 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google