De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Nijmegen Informatiebijeenkomst Hervorming gesubsidieerde arbeid 13 januari 2011 Mark van der Velden projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Nijmegen Informatiebijeenkomst Hervorming gesubsidieerde arbeid 13 januari 2011 Mark van der Velden projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Nijmegen Informatiebijeenkomst Hervorming gesubsidieerde arbeid 13 januari 2011 Mark van der Velden projectleider

2 Gemeente Nijmegen Agenda 4 Achtergrond en besluit 4 Verdere uiteenzetting van het proces

3 Gemeente Nijmegen Iedereen er bij houden Stip op de horizon

4 Gemeente Nijmegen 4 Nieuw re-integratie stelsel 4 Bereik: alle arbeidsplichtige Wwb-gerechtigden 4 Kern: werkervaring en scholing 4 Doel: regulier werk

5 Gemeente Nijmegen Hervormen is noodzaak 4 Teruglopende budgetten van het Rijk 4 Besparen op huidige voorzieningen 4 Werken met behoud van uitkering

6 Gemeente Nijmegen Maatschappelijke effecten 4 Nijmegen: banen ingezet op ondersteuning sociale infrastructuur 4 Additioneel werk  pijler onder sociale infrastructuur 4 Belang voor de stad blijft!

7 Gemeente Nijmegen Keuzes worden gemaakt 4 Inventarisatie van wegvallen activiteiten 4 Inzichtelijk maken gevolgen in programma’s 4 Keuzes maken mbt compensatie 4 Mogelijke oplossingen: begrotingsjaar 2012 e.v.

8 Gemeente Nijmegen Gesubsidieerde arbeid 4 Raadsbesluit 10 november 2010 –Niet verlengen van tijdelijke contracten, geen instroom meer –Bevriezen hoogte loonkosten subsidies per 1-1-2011 –Subsidiekortingen: 25% per 1-1-2012 50% per 1-7-2012 100% per 1-1-2013

9 Gemeente Nijmegen Proces in fases: 4 Inventarisatiefase 4 Afwegingsfase 4 Compensatiefase

10 Gemeente Nijmegen Vervolg 4 Werkgevers aan zet: –Wat betekent het voor de instelling –Wat betekent het voor de medewerker(s) –Perspectief

11 Gemeente Nijmegen Dienstverlening 4 Herkenbare bezoeklocatie in stadhuis –Afdeling Werk –Sociaal raadslieden/SHV –(UWV) 4 Trajecten zoals “van werk naar werk”

12 Gemeente Nijmegen Beleid 4 Inzetten op: –Regulier maken huidige arbeidsrelatie –“van-werk-naar-werk”-traject (regulier) –Indicatie WSW etc. 4 Anders: –Ontslag 62 jaar en ouder Werken met behoud uitkering –Behoud 200 banen

13 Gemeente Nijmegen Inzicht 4 Inleners: kosten maatschappelijke effecten 4 Werkgevers: kosten en dekking sociaal plan –Ontslag –Scholing –Outplacement 4 Ondersteuningsvraag

14 Gemeente Nijmegen Gesprekken met instellingen 4 Doel: scherp krijgen van gevolgen 4 Gesprekken van half januari-eind maart 4 Voorbereiding door instellingen: –Welke activiteiten vallen weg, consequenties voor toekomst instelling –Sociaal plan (werkgever): Welk perspectief ziet u voor de medewerker(s) Gewenst aanbod aan de medewerkers Financiële vertaling van sociaal plan

15 Gemeente Nijmegen Gesprekken met inleners van Wijkwerk 4 Gemeenten en Wijkwerk als werkgever in gesprek over op de gevolgen voor de medewerkers 4 Inleners kunnen rechtstreeks met gemeente in gesprek over maatschappelijke effecten. Inplannen cq uitnodigen op basis belangstelling daarvoor.

16 Gemeente Nijmegen Planning (1/2) 4 Gespreksplanning en invulmallen 15 december 2010 gereed 4 Gesprekken vanaf ong. 15 januari tot 31 maart 2011 4 Instellingen leveren info aan bij gemeente op 1 februari 2011, of eerder als gesprek vóór 1 februari is. 4 Inleners van Wijkwerk: uiterlijk 15 februari 2011

17 Gemeente Nijmegen Planning (2/2) 4 Gemeente maakt overzicht tbv perspectiefnota: voorschot op maatschappelijke effecten 4 Gemeente neemt besluit over inzet incidentele reparatiemiddelen tbv individuele medewerkers mei 2011 4 Uitvoering sociaal plannen vanaf mei 2011 4 Besluiten maatschappelijke effecten: –Perspectiefnota, mei 2011 –begroting 2012-2015, nov 2011

18 Gemeente Nijmegen Vragen? Bureau Uitzicht 024 - 329 2100 gesubsidieerdearbeid@nijmegen.nl Website: www.nijmegen.nl/gesubsidieerdearbeid


Download ppt "Gemeente Nijmegen Informatiebijeenkomst Hervorming gesubsidieerde arbeid 13 januari 2011 Mark van der Velden projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google