De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop co-creatie met gemeenten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop co-creatie met gemeenten"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop co-creatie met gemeenten
Matthieu Mes

2 Beleidskeuzen, doelen en voorzieningen van gemeenten Aan de slag
Programma Inleiding Beleidskeuzen, doelen en voorzieningen van gemeenten Aan de slag Verkennen ervaringen en kansen om aantrekkelijke partner te blijven Met en van elkaars inzichten leren

3 Beleidskeuzes gemeenten/regio
Opdracht WEB: passend aanbod voor alle doelgroepen in de regio Beleidskeuzes gemeenten: educatie als los staand beleid / onderdeel participatiebeleid budget gescheiden houden / samenvoegen iedereen bedienen / selectief specifieke groepen zijn hier al ervaringen mee? Welke?

4 Participatie in samenleving
Doel gemeente? Participatie in samenleving Meedoen, vooral gericht op onderkant participatieladder Uit isolement komen, meedoen in de buurt Accent op non-formeel en informeel leren Wat gaat via formeel wat non formeel leren? Hoe gaat gemeente budget inzetten?

5 Doel gemeente? Vervolg Participatie op arbeidsmarkt Meedoen, vooral gericht op bovenkant participatieladder Toeleiden naar werk, scholing, vrijwilligerswerk Accent op formeel leren Leidt tot gevarieerd formeel en non-formeel aanbod Diplomatrajecten, verhoging niveau, taalverbetering, taalonderhoud, enzovoort

6 Instrumenten en voorzieningen
Gemeente zoekt naar nieuwe oplossingen buurthuizen vrijwilligers bibliotheken ‘tegenprestatie’ voor de uitkering taalmeter en taalassessments oefenen.nl materialen ‘Taal voor het Leven’ van Stichting Lezen en Schrijven

7 Je werkt bij ROC ‘Perspectief’.
Middelpunt, de centrumgemeente van jouw arbeidsmarktregio heeft het ROC uitgenodigd voor een verkennend gesprek in verband met de op handen zijnde wijzigingen in het kader van de WEB. Jij bent door jouw ROC gevraagd dit gesprek samen met andere collega’s voor te bereiden. Daarbij word je gevraagd samen antwoord te geven op de volgende vragen: Wat wil je van de gemeente te weten komen in het gesprek? Denk aan zaken als visie, beleid, partnerschap, samenwerking met andere organisaties, samenhang met ander beleid dan educatie, enzovoort? Welke (creatieve, nieuwe) mogelijkheden of kansen wil jij aan de gemeente voorleggen om te toetsen wat voor hen belangrijk of interessant is? Denk bijvoorbeeld aan bijzondere of onderscheidende kennis, diensten of methodisch didactische aanpakken, die je zou kunnen bieden vanuit je positie als ROC en de netwerken waarin je verkeert

8 Matthieu Mes 06-23946515 mmes@cinop.nl
Meer informatie: Matthieu Mes

9 Doelgroepen en trajecten?
Laagopgeleide oudkomers met weggezakte kennis MOE-landers Verplichte inburgeraars (niet uit WEB-middelen te bekostigen) Nt1 Analfabeten tot instroom Laaggeletterden van instroom tot 1F Laaggeletterden tussen 1F en 2F SW-populatie + wachtlijst


Download ppt "Workshop co-creatie met gemeenten"

Verwante presentaties


Ads door Google