De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TRAJEKT Samen kunnen we alles

Verwante presentaties


Presentatie over: "TRAJEKT Samen kunnen we alles"— Transcript van de presentatie:

1 TRAJEKT Samen kunnen we alles
Presentatie Mentoren op Straat en Jongerenbuurtbemiddeling

2 Waarom Mos en JBB in Maastricht
Actief betrekken bewoners bij woonomgeving Sociaal netwerk voor kwetsbare bewoners Informeren en adviseren bewoners op terreinen wonen, welzijn en zorg Ondersteunen vrijwillige inzet Participatie kwetsbare groepen

3 Dus niet op “overlast” Overlast is subjectief
Overlast de subjectief ervaren inbreuk op iemands welbevinden

4 Mos en JBB richten zich op
Tolerantie Begrip Participatie Samenwerking Daadkracht Op gang brengen dialoog Actief burgerschap

5 Verschil MOS en JBB Mos is preventief gericht
JBB is meer curatief gericht

6 Mentoren op Straat Uitgangspunten
Leefbaarder maken Vinden / respecteren in ‘anders zijn’ Aangesproken worden op positieve kwaliteiten

7 Mentoren op Straat Werkwijze
Aanspreken niet actieve-burgers op verantwoordelijkheid Training Organiseren activiteiten

8 Mentoren op Straat Maatschappelijke effecten
Talentontwikkeling Sociale binding Participatie jeugd en volwassenen Vergroten sociale vaardigheden Vergroten sociale competenties Verminderen risicovol gedrag Verbeteren leef- en woonomgeving

9 Mentoren op Straat In diverse wijken van Maastricht
Bewoners die zich actief willen inzetten? Laat ze contact opnemen… Of geef bewoners door…

10 JongerenBuurtBemiddeling

11 JongerenBuurtBemiddeling Uitgangspunten
Manier van “conflicthantering” waarbij de jbb-ers een gesprek begeleiden. Neutraal voor beide partijen. Vergroten sociale veiligheid. Versterken sociale cohesie Aanspreken bewoners om actief mee te werken aan oplossing

12 JongerenBuurtBemiddeling Doelstelling
Herstel communicatie buurtbewoners Creëren wederzijds begrip buurtbewoners Verbeteren leefbaarheid in gebied Vergroten sociale veiligheid bewoners Voorkomen onherstelbare escalatie Bevorderen zelfredzaamheid bewoners Ontwikkelen en verbeteren sociale competenties en actief participeren in gebied jbb-ers.

13 JongerenBuurtBemiddeling Werkwijze
Aanmelding bij JBB Intakegesprek partij 1 Intakegesprek partij 2 Bemiddelingsgesprek beide partijen Nazorg Registratie en terugkoppeling naar melder

14 JongerenBuurtBemiddeling Casussen Maastricht
Jekerzicht (geluidsoverlast en rommel op straat) Jeugd die hinderlijk gedrag vertoonde bij gezin aan de huisdeur Bourgogneplein (jeugd en bewoners) Daalhof (jeugd ruzie onderling) Jongen van de fiets getrokken door andere jongeren

15 Mentoren op Straat en Jongerenbuurtbemiddeling
Vragen of opmerkingen? Wilt u contact met Mentoren Op Straat? Komt u in uw werk casussen tegen voor JBB? Neem contact op met Trajekt Sandra Smeitink M 06 – E


Download ppt "TRAJEKT Samen kunnen we alles"

Verwante presentaties


Ads door Google