De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalakkoord: Zet in op Taal!.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalakkoord: Zet in op Taal!."— Transcript van de presentatie:

1 Taalakkoord: Zet in op Taal!

2 Taalvaardigheid = werknemersvaardigheid
Beperkte taalvaardigheid heeft gevolgen voor het werk. Miscommunicatie, gebrek aan of beperkte communicatie-(vaardigheden), in woord en geschrift, kunnen zorgen voor lagere productivi-teit, meer ziekteverzuim, moeizamere klantcontacten, veiligheidsproblemen, beperkte bij- en opscholingsmogelijkheden, etc.

3 Teksten begrijpen Hoeveel procent van de woorden van een tekst moet je begrijpen om die tekst te kunnen begrijpen? A. 70% B. 90% C. 100% Bron:www.makkelijklezen.nl

4 70% Binnen ons - moeten regelmatig- van de ene – de andere - -worden. - , zoals de - , nemen die zware – van ons over. Om te zorgen voor je - - en die van de - die je onderweg - , zijn er – gemaakt voor het gebruik . De meest belangrijke interne – zijn: • Kijk uit voor – • - geen - op de - of - • Zet - vast met - van -.

5 90% Binnen ons gebouw moeten regelmatig - van de ene naar de andere plek vervoerd worden. - , zoals de palletwagen, nemen die zware last van ons over. Om te zorgen voor je eigen - en die van de mensen die je onderweg tegenkomt , zijn er afspraken gemaakt voor het gebruik. De meest belangrijke interne - zijn: • Kijk uit voor - . • Vervoer geen personen op de palletwagen of heftruck. • Zet - vast met behulp van - .

6 100% Binnen ons gebouw moeten regelmatig spullen van de ene naar de andere plek vervoerd worden. Transportmiddelen, zoals de palletwagen, nemen die zware last van ons over. Om te zorgen voor je eigen veiligheid en die van de mensen die je onderweg tegenkomt, zijn er afspraken gemaakt voor het gebruik. De meest belangrijke interne verkeersregels zijn: • Kijk uit voor voetgangers. • Vervoer geen personen op de palletwagen of heftruck. • Zet materiaal vast met behulp van banden.

7 Waarom een Taalakkoord?
Taal mag geen belemmering zijn om goed aan het werk te blijven De sleutel ligt bij werkgevers en werknemers Taalakkoord is een impuls en onderdeel van bredere interdepartementale (OCW, VWS, SZW) inzet op Taal: Tel mee met taal

8 Taalakkoord: Zet in op Taal!
Werkgevers en rijksoverheid zetten zich samen in voor het belang van taalvaardigheid op het werk Taal als middel: werknemersvaardigheid

9 1e ondertekening: januari 2015

10 Laaggeletterdheid kost Nederland een half miljard euro per jaar
Categorie Kosten op jaarbasis 1. Gezondheidszorg € 127 miljoen 2. Productiviteit € 353 miljoen 3. Sociale zekerheid € 76 miljoen 4. Criminaliteit € 0,4 miljoen Kwaliteit van leven -- Maatschappelijke participatie PwC 2013

11 Baten voor medewerkers
Investeren in taal levert medewerkers en bedrijven veel op… 3 cases schoonmaaksector Betrokkenheid bij organisatie Klanttevredenheid Effectievere communicatie Medewerkerstevredenheid Werkdruk en stress Ziekteverzuim Fouten en herstel Klachten Personeelsverloop Productie Enthousiasme voor het werk Teamgevoel Zelfvertrouwen Ontwikkelingsmogelijkheden Trots en plezier Kansen op arbeidsmarkt Zelfstandigheid Durf om vragen te stellen Baten voor medewerkers Baten voor bedrijven in euro’s uitgedrukte baten Capgemini 2015

12 Wie kunnen zich aansluiten bij het Taalakkoord?
werkgevers branche- en koepelorganisaties taalaanbieders

13 Redenen om mee te doen: vergroten veiligheid
Vergroten klanttevredenheid Verbeteren onderlinge communicatie/werksfeer verminderen fouten/minder herstel/verhoging productiviteit Vergroten op- en omscholingsmogelijkheden Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verlagen ziekteverzuim

14 Redenen om niet mee te doen:

15 Wat levert het mij op? U werkt aan een belangrijke werknemervaardigheid die zowel uw bedrijf, als uw medewerkers veel oplevert. Uw organisatie/ambities staan op U bent lid van een groep bedrijven en branches/koepelorganisaties die kennis en ervaring uitwisselt over Nederlands op de werkvloer U kunt steun inroepen van de taaladviseur U kunt bijeenkomsten voor kennisdeling bijwonen

16 Hoe sluit in mij aan? ondertekenen intentieverklaring: onderschrijven visie en inzet Taalakkoord Maken ambitiedocument: concrete uitwerking/acties

17 Wat moet er in het ambitiedocument staan?
aan de slag met taal in eigen organisatie ambassadeurschap: werven andere organisaties werkgevers ja optioneel/graag branche-& koepelorganisaties taalaanbieders

18 Hoe gaat het in z’n werk? Stap 1. kijk op de website contact met het Taalteam SZW Stap 2. ondertekening intentieverklaring en maken ambitiedocument Stap 3. Taalteam SZW geeft u feedback op ambitiedocument Stap 4. Bij akkoord, ambitiedocument en logo op website

19 Wat willen we bereiken? Kwantiteit: groei naar 300 werkgevers Kwaliteit: taalscholing met effect op taalniveau en arbeidsparticipatie Verduurzaming: het is normaal als je als bedrijf werkt aan de taalvaardigheid van medewerkers

20 Hartelijk dank voor uw aandacht !


Download ppt "Taalakkoord: Zet in op Taal!."

Verwante presentaties


Ads door Google