De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschap levert op Ondernemersontbijt TPN West 17 maart 2011 Pieter van der Have.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschap levert op Ondernemersontbijt TPN West 17 maart 2011 Pieter van der Have."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschap levert op Ondernemersontbijt TPN West 17 maart 2011 Pieter van der Have

2 Waarom dit thema? Doelmatigheid en functie medezeggenschap staat regelmatig ter discussie Beperkte belangstelling voor medezeggenschap (zowel bij ondernemers en medewerkers) Medezeggenschap is belangrijk! InOverleg Pieter van der Have2

3 Er zijn verschillende varianten Zo: InOverleg Pieter van der Have3

4 Of zo: InOverleg Pieter van der Have4

5 Situatie anno 2011 Medezeggenschap verweven in samenleving Verschillende verschijningsvormen: Onderwijs vastgelegd in de WMS Clientenraden i.v.m. patientenbelangen Studentenraden Gemeenteraden Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraden InOverleg Pieter van der Have5

6 Doeltreffendheid en positie OR ter discussie Belang van professionalisering Wens/noodzaak voor OR en ondernemers onderzoeken (GBIO, grote instituten zoals S&N en GITP, Min. v. SZW) InOverleg Pieter van der Have6

7 Onderzoek van GBIO: Monitor medezeggenschap 2008 Elke 5 jaren 2008: 500 OR’en 380 bestuurders 4000 medewerkers InOverleg Pieter van der Have7

8 Doel monitor Onderzoeken invloed OR in bedrijf Perceptie van OR, bestuurder en medewerker Aandacht voor deskundigheid, competenties en netwerk (contacten) InOverleg Pieter van der Have8

9 Bevindingen: OR heeft veel invloed 75% positief over competenties OR Veel aandacht voor gezondheid en veiligheid Kwaliteit m.b.t. aansturing organisatie is vlgs. bestuurders laag InOverleg Pieter van der Have9

10 Maar levert Medezeggenschap op? Belangrijke vragen: Hoe meet je? Aan wie vraag je het? InOverleg Pieter van der Have10

11 Hoe meet je? Kwaliteit van het geleverde werk Diepgang van de adviezen, initiatieven Kwantiteit van het werk. Aantal verslagen, bedrijfsbezoeken, achterbanraadplegingen % Realisatie van gestelde doelen, jaarplan InOverleg Pieter van der Have11

12 Aan wie vraag je het? Verschillen in verwachtingen, taakopvatting en doelen Bestuurder versus OR. Mate van openheid, weet men van elkaar wat men doet? InOverleg Pieter van der Have12

13 Voorwaarden voor doeltreffende OR Goede start door voorlichting medewerkers Aantrekken juiste mensen OR (zichzelf) serieus nemen Goede basisvoorwaarden / klimaat Bescherming tegen benadeling InOverleg Pieter van der Have13

14 Investeren in medezeggenschap Zorgen voor scholing, verwerven vaardigheden, opdoen van ervaring Voldoende faciliteiten (ruimte, middelen) MZ kost geld en tijd, afspraken hierover vastleggen (convenant). Werken aan vertrouwen (2 richtingen) InOverleg Pieter van der Have14

15 Winst voor ondernemer Klankbord voor plannen directie Meedenken over toekomst, kansen/dreiging Signaleren problemen en zwakke plekken OR als spreekbuis voor wat er leeft in bedrijf Verbetering van interne communicatie Vergroten betrokkenheid personeel, gebruik maken van kennis en creativiteit personeel InOverleg Pieter van der Have15

16 Winst voor medewerkers Meepraten over plannen directie (inspraak) Spreekbuis voor wat er leeft in bedrijf, Beinvloeding beleid Betere interne communicatie, minder geruchten Medewerkers weten dat ze serieus genomen worden InOverleg Pieter van der Have16

17 Winst voor OR leden Deskundigheid en pers. ontwikkeling Verwerven competenties, (sociale) vaardigheden Aanzien en/of bekendheid Verbreding blik op activiteiten binnen bedrijf InOverleg Pieter van der Have17

18 Te verwachten resultaten: aandacht voor veiligheid van mens en productiemiddelen een lager ziekteverzuim meer verantwoordelijkheid voor de resultaten meer productieve uren goede sfeer en onderlinge betrokkenheid Klantgericht ambassadeurs voor het bedrijf bereidheid tot extra inzet InOverleg Pieter van der Have18

19 Conclusie Medezeggenschap levert op? Ja/nee* *Doorhalen wat niet van toepassing is InOverleg Pieter van der Have19


Download ppt "Medezeggenschap levert op Ondernemersontbijt TPN West 17 maart 2011 Pieter van der Have."

Verwante presentaties


Ads door Google