De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Betere prestaties op het gebied van LEZEN & MEDIAWIJSHEID Samen sterk met.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Betere prestaties op het gebied van LEZEN & MEDIAWIJSHEID Samen sterk met."— Transcript van de presentatie:

1 Betere prestaties op het gebied van LEZEN & MEDIAWIJSHEID Samen sterk met

2 Ter inspiratie

3 Niet de schrijver, maar de lezer moet fantasie hebben. De lezer is niet de toeschouwer van een toneelstuk, maar de acteur die alle rollen uitbeeldt. De schrijver levert tekst, maar een artistiek werkstuk wordt het pas door het talent van de lezer. Harry Mulisch Ode aan de Lezer

4 ● 1,5 miljoen volwassen Nederlanders zijn laaggeletterd ● Dat is bijna 1 op de 10 Nederlanders ● Veel kinderen hebben bij binnenkomst op de basisschool een achterstand van 2.000 woorden ● 25% van de basisschoolleerlingen verlaat de school met een taalachterstand van 2,5 jaar De cijfers

5 De taal van de ouders is het meest bepalend voor de taalontwikkeling van een kind. Ouders en taal

6 Veel kinderen horen thuis te weinig woorden ● Een kind uit een gezin met ongeschoolde/laaggeschoolde ouders hoort ca. 615 woorden per uur ● Een kind uit een gezin met ouders met een redelijk opleidingsniveau hoort ca. 1.251 woorden per uur ● Een kind uit een gezin met hoog opgeleide ouders hoort ca. 2.153 woorden per uur Sociale achtergronden

7 taalrijk gezin taalarm gezin Ontwikkeling woordenschat op de basisschool

8 ● Taalachterstand is niet meer in te halen ● Woordenschatonderwijs levert slechts 400-800 woorden per jaar ● Kinderen uit taalzwakke en anderstalige gezinnen vormen de risicogroep Gevolgen

9 Vrij lezen, een remedie? “Sommige leerkrachten koppelen vrij lezen los van taalonderwijs. Dat is jammer! Vrij lezen is toch ook taalonderwijs?” (Bibliotheek op de basisschool)

10 Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ca. 1.000 woorden per jaar Ruim baan voor vrij lezen!

11 Gaan leerlingen meer lezen Worden ze beter in lezen Worden ze beter in taal Kunnen ze beter leren Met plezier in lezen...

12 Begrijpend lezen Schrijfstijl Spelling Kennis van grammatica = een sterke basis voor de schoolcarrière en een voorwaarde om te kunnen participeren in de huidige maatschappij Vrij lezen is ook goed voor

13 Lokale situatie ● Speerpunten gemeentebeleid ● Stand van zaken laaggeletterdheid / participatie (actief burgerschap) ● Visie / beleid bibliotheek ● Groei/krimp bevolkingsgroepen of schoolbesturen ● Problemen in de wijk ● Kansen! ● … “De veranderingen kwamen niet voort uit de noodzaak om te bezuinigen, maar uit het ideaal om boeken in de nabijheid te brengen van alle basisschoolleerlingen.” (SchoolBIEB ‘s Hertogenbosch)

14 Daarom! Kinderen lezen de wereld!

15 De Bibliotheek op school... ● vergroot het plezier in lezen en verbetert de taal-, lees- en informatievaardigheden van kinderen. Meetbaar! ● is een gezamenlijke strategische netwerkaanpak voor bibliotheken, primair onderwijs en overheid.

16 Thema’s en bouwstenen van de Bibliotheek op school

17 LEZEN en MEDIAWIJSHEID & opbrengstgericht werken

18 Hoe uw Bibliotheek op school eruit mag zien

19 De Monitor

20

21 1 + 1 = 3 Het effect van de Bibliotheek op school

22 ● We slaan graag de handen ineen voor stevige beleidskeuzes… ● We werken graag samen aan een lange termijn visie op onze leesbevorderingsrol in het onderwijs en een structurele, financiële uitwerking hiervan... ● We praten graag verder over alle bouwstenen, modellen en al bewezen good practices… ● We tonen u graag onze achtergrondinformatie, filmpjes en onderbouwingen van de Bibliotheek op school op… www.debibliotheekopschool.nl Hoe nu verder…

23 www.debibliotheekopschool.nl Namens Bibliotheek [naam bibliotheek] [naam bibliotheek contactpersoon] - [e-mail bibliotheek contactpersoon] [functie bibliotheek contactpersoon]


Download ppt "Betere prestaties op het gebied van LEZEN & MEDIAWIJSHEID Samen sterk met."

Verwante presentaties


Ads door Google