De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO 3 Profielkeuze 6 januari 2015. Van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen Profielkeuze tijdpad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO 3 Profielkeuze 6 januari 2015. Van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen Profielkeuze tijdpad."— Transcript van de presentatie:

1 VWO 3 Profielkeuze 6 januari 2015

2 Van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen Profielkeuze tijdpad / procedure Onderwerpen

3

4 Wat kan ik? Hoe ‘slim’ ben ik, hoe sociaal, hoe handig, enzovoort Wat wil ik? Interesses, hobby’s, soort werk, meer ‘denken’, meer ‘doen’, enz. Wat willen vervolgopleidingen? Profieleisen vervolgopleidingen, beroepseisen, audities… De drie ‘wat’s

5 4 profielen cultuur en maatschappij (cm) economie en maatschappij (em) natuur en gezondheid (ng) natuur en techniek (nt)

6 Elk profiel bestaat uit: Gemeenschappelijk deel verplicht voor iedereen (keuze: 2 e vreemde taal) Profieldeel verplicht voor iedereen binnen het gekozen profiel Vrije keuze 1 vak (bij Latijn mag je een extra vak kiezen)

7 Gemeenschappelijk deel nederlands engels één taal kiezen uit: frans duits latijn algemene natuurwetenschappen (anw) * culturele kunstzinnige vorming (ckv) maatschappijleer ** lichamelijke opvoeding *in vwo-4: cijfer is onderdeel van combinatiecijfer **in vwo-5: cijfer is onderdeel van combinatiecijfer

8 ‘Nieuwe’ vakken Een aantal vakken is nieuw of ‘anders’ dan tot nu toe: - filosofie - verschil economie en m&o - verschil wiskunde A,B,C en D. - het vak O&O in de bovenbouw Dag van de Bovenbouw (30 okt.) Een aantal vakken is nieuw of ‘anders’ dan tot nu toe: - filosofie - verschil economie en m&o - verschil wiskunde A,B,C en D. - het vak O&O in de bovenbouw Dag van de Bovenbouw (30 okt.)

9 Cultuur en Maatschappij verplicht: (profieldeel 4 vakken) één vak kiezen uit: vrije keuze: één vak kiezen uit: * te en mu niet samen in één pakket geschiedenis aardrijkskunde wiskunde a wiskunde b wiskunde c frans duits filosofie tekenen muziek frans duits filosofie management en organisatie tekenen muziek

10 Profiel CM: Wat kun je ermee? opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, media, culturele en sociale wetenschappen, rechten, politicologie, psychologie, University Colleges

11 Economie en Maatschappij verplicht: (profieldeel 4 vakken) één vak kiezen uit: vrije keuze: één vak kiezen uit: * te en mu niet samen in één pakket economie geschiedenis wiskunde a wiskunde b frans duits aardrijkskunde management en organisatie frans duits aardrijkskunde management en organisatie natuurkunde (alleen in combi met wiB) filosofie tekenen muziek

12 Profiel EM: Wat kun je ermee? - opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme - opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale wetenschappen, rechten, politicologie, psychologie, University Colleges - heb je in dit profiel de combinatie wiskunde B en natuurkunde dan kun je ook naar de technische universiteiten - opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme - opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale wetenschappen, rechten, politicologie, psychologie, University Colleges - heb je in dit profiel de combinatie wiskunde B en natuurkunde dan kun je ook naar de technische universiteiten

13 Natuur en Gezondheid verplicht: (profieldeel 4 vakken) één vak kiezen uit: vrije keuze: één vak kiezen uit: scheikunde biologie wiskunde a wiskunde b natuurkunde aardrijkskunde onderzoek en ontwerpen frans duits aardrijkskunde natuurkunde economie management & organisatie onderzoek en ontwerpen filosofie tekenen muziek

14 Profiel NG: Wat kun je ermee? - geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, diergeneeskunde: bij alle: natuurkunde vereist - laboratoriumonderzoek - de meeste ‘bio’studies, voeding - opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen (soms wèl extra eisen) - University Colleges (science) n.b. met keuze economie in vrije deel kun je bijna alle opleidingen in de economische sector doen - geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, diergeneeskunde: bij alle: natuurkunde vereist - laboratoriumonderzoek - de meeste ‘bio’studies, voeding - opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen (soms wèl extra eisen) - University Colleges (science) n.b. met keuze economie in vrije deel kun je bijna alle opleidingen in de economische sector doen

15 Natuur en Techniek verplicht: (profieldeel 4 vakken) één vak kiezen uit: vrije keuze: één vak kiezen uit: wiskunde b natuurkunde scheikunde biologie onderzoek en ontwerpen biologie onderzoek en ontwerpen frans duits economie management & organisatie aardrijkskunde filosofie tekenen muziek

16 Profiel NT: Wat kun je ermee? - alle opleidingen aan de technische universiteiten - geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, diergeneeskunde - laboratoriumonderzoek - de meeste ‘bio’studies, voeding - opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen (soms wèl extra eisen) - University Colleges (science) - alle economische opleidingen (zelfs zonder ec!) - alle opleidingen aan de technische universiteiten - geneeskunde, tandheelkunde, farmacie, diergeneeskunde - laboratoriumonderzoek - de meeste ‘bio’studies, voeding - opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen (soms wèl extra eisen) - University Colleges (science) - alle economische opleidingen (zelfs zonder ec!)

17 Procedure introductieles: bespreken profielen/ mogelijkheden (sept.) dag van de bovenbouw: introductie ‘nieuwe’ vakken (okt.) okt./nov.: interesse- en geschiktheidstest maken, bespreken met mentor begin december: opfrisles, invullen voorlopig profiel

18 de decaan toetst vervolgens het gekozen profiel aan de cijfers, adviezen van vakdocenten en mentor, gemaakte opdrachten (bij Nederlands), testen en vragenlijst gesprek leerling – decaan (januari t/m april) brief naar huis voor toestemming: na 24 april geen wijzigingen meer eventueel gesprek met ouders, leerling en decaan Beslissing: eindrapportvergadering

19 Bevordering vwo-3 → vwo-4 (zie ook: blz. 32 schoolgids site) De vakken zijn in twee groepen verdeeld: Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – SK – EC Cluster 2: BV – LO – LA – GR – O&O – MU – MA

20 De leerling wordt bevorderd naar het vierde leerjaar van het zelfde schooltype als het maximaal aantal tekortpunten in de hele lijst vijf is en het maximum aantal tekortpunten voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één is en de som van de cijfers op het eindrapport van cluster 1 minimaal 60 punten is (bij 58 en 59 punten komt de leerling in bespreking). Let op: een vijf telt voor één tekortpunt, een vier telt voor twee en een drie voor drie tekortpunten

21 3XL naar vwo 4: inclusief o&o zonder la of gr minimaal 66 punten met la óf gr minimaal 72 punten met la én gr minimaal 78 punten

22 Om in vwo-4 een NT-profiel te mogen kiezen, moet de leerling voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde minimaal twee zevens en een zes staan op het eindrapport. De docentenvergadering spreekt zich uit over het te kiezen profiel en kan een bindend (negatief) advies geven. Een leerling dient eerst bevorderd te zijn, voordat er sprake is van een profieladvies.

23 Interessante websites www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl

24 vragen? decaan vwo: Marijke Godwaldt gwl@llr.nl


Download ppt "VWO 3 Profielkeuze 6 januari 2015. Van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen Profielkeuze tijdpad."

Verwante presentaties


Ads door Google