De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink m.memelink@reviusdoorn.nl

2

3 Waar gaan we het over hebben? de Tweede Fase opbouw van het complete vakkenpakket voor de Tweede Fase overstap mavo4 – havo4 belangrijke data websites vragen ?

4 Wat maakt de Tweede Fase anders dan de onderbouw?

5 Lijst met afkortingen CKV: culturele kunstzinnige vorming ma: maatschappijleer lo: lichamelijke opvoeding gd: godsdienst mo: management & ondernemen ov: oriëntatie op vervolgonderwijs exc: excursie pws: profielwerkstuk se: schoolexamen ce: centraalexamen hd: handelingsdeel combinatiecijfer: ma+gd+pws

6 Een profiel bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrij deel

7 Gemeenschappelijk deel Verplichte vakken voor elke ll: vak toetsing nederlands se/ce engels se/ce godsdienst* se profielwerkstuk* se maatschappijleer* se

8 cultureel kunstzinnige Vorming (ckv) - oriëntatie op vervolgonderwijs (ov) - bewegings-onderwijs - excursieweek -

9 Profieldeel Cultuur en Maatschappij 4 vakken verplicht: frans of se/ce duitsse/ce geschiedenisse/ce aardrijkskunde of se/ce economie se/ce tekenen of muziek ofse/ce frans of duits

10 Profieldeel Economie en Maatschappij 4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde bse/ce geschiedenisse/ce economie se/ce frans of duitsofse/ce aardrijkskunde ofse/ce management en ondernemen se/ce

11 Profieldeel Natuur en Gezondheid 4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde bse/ce biologiese/ce scheikunde se/ce natuurkunde ofse/ce aardrijkskundese/ce

12 Profieldeel Natuur en Techniek 4 vakken verplicht: wiskunde bse/ce natuurkundese/ce scheikunde se/ce biologie se/ce

13 Het vrije deel Er moet nog een vak gekozen worden! Alle vakken uit de profielen S(paans)-e(lementair)se Kanttekeningen: wiskunde a en wiskunde b mogen niet samen tekenen en muziek mogen alleen samen als het rooster het toestaat

14 PROFIELKEUZE Havo 3 Gemeenschappelijk deel: netl, entl, ma, ckv, lo, gd, ov, pws, pro’s, exc Profieldelen: CM: vier vakken verplicht: ges, dutl – fatl, ak – econ, te – mu – dutl – fatl EM: vier vakken verplicht: ges, econ, wisa – wisb, mo - ak - dutl - fatl NG: vier vakken verplicht: wisa – wisb, schk, biol, ak - nat NT: vier vakken verplicht: wisb, nat, schk, biol Vrije deel ( één vak kiezen) fatl, dutl, s-e, ges, mu, te, ak, econ, mo, nat, wisa, wisb, schk, biol

15 Vakkenmarkt 2 februari 19.00-20.30 in Doorn www.revius.nl www.reviusdoornhv.dedecaan.net alles over de examenvakken in het decanaatsboekje 2014-2015

16 Vakadviezen voor Mia Memelink uit H33 vak inzicht inzet advies ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- Nederlands goed voldoende aanraden Engels voldoendevoldoendeverantwoord Duits voldoende goed aanraden Frans goed goed aanraden Geschiedenis voldoende voldoende verantwoord Wiskunde A voldoende voldoende verantwoord Wiskunde B onvoldoende voldoende afraden Aardrijkskunde goed goed aanraden Muziek goed goed aanraden Tekenen goed goed aanraden Natuurkunde matig voldoende twijfel Scheikunde matig voldoende twijfel

17 Toelating: havo met de volgende profieleisen ( zie leerlingenmateriaal en decanensite) Opleidingen N+T N+G E+M C+M Accountancy ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o)+ (wia of wib) Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib)

18 Overstap mavo4 – havo4 Voorwaarden: - Motivatiegesprek. -Afgesloten opleiding met eindlijst gemiddeld 6,80 of hoger (van niet afgeronde cijfers). -Stof inhalen. Nog even nalezen?: Zie hiervoor de op- /afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen.

19 Overstap havo5 – vwo5 Een voorwaarde is: - Wiskunde en een 2 e vreemde taal (duits of frans) in havo pakket. Overige voorwaarden : –Zie hiervoor de op-/afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen.

20 Belangrijke data 2 februari Vakkenmarkt 10 februariRotary Beroepenoriëntatiebeurs februari/maartvakadviezen docenten eind maartvoorlopige profielkeuze maart/aprilprofielkeuze gesprek tot 10 mei definitieve vaststelling keuze

21 ReviusDoornHV.DeDecaan.net

22 Meer informatie Decaan (m.memelink@reviusdoorn.nl) www.reviusdoorn.nl – leerlingen - decanaat www.reviusdoornhv.dedecaan.net www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

23 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "Welkom Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink"

Verwante presentaties


Ads door Google