De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink m.memelink@reviusdoorn.nl
Welkom Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink

2

3 Waar gaan we het over hebben?
de Tweede Fase opbouw van het complete vakkenpakket voor de Tweede Fase overstap mavo4 – havo4 belangrijke data websites vragen ?

4 Wat maakt de Tweede Fase anders dan de onderbouw?

5 Lijst met afkortingen CKV: culturele kunstzinnige vorming
ma: maatschappijleer lo: lichamelijke opvoeding gd: godsdienst mo: management & ondernemen ov: oriëntatie op vervolgonderwijs exc: excursie pws: profielwerkstuk se: schoolexamen ce: centraalexamen hd: handelingsdeel combinatiecijfer: ma+gd+pws

6 Een profiel bestaat uit:
Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrij deel

7 Gemeenschappelijk deel
Verplichte vakken voor elke ll: vak toetsing nederlands se/ce engels godsdienst* se profielwerkstuk* maatschappijleer*

8 cultureel kunstzinnige
Vorming (ckv) - oriëntatie op vervolgonderwijs (ov) bewegings-onderwijs excursieweek

9 Profieldeel Cultuur en Maatschappij
4 vakken verplicht: frans of se/ce duits se/ce geschiedenis se/ce aardrijkskunde of se/ce economie se/ce tekenen of muziek of se/ce frans of duits

10 Profieldeel Economie en Maatschappij
4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde b se/ce geschiedenis se/ce economie se/ce frans of duits of se/ce aardrijkskunde of se/ce management en ondernemen se/ce

11 Profieldeel Natuur en Gezondheid
4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde b se/ce biologie se/ce scheikunde se/ce natuurkunde of se/ce aardrijkskunde se/ce

12 Profieldeel Natuur en Techniek
4 vakken verplicht: wiskunde b se/ce natuurkunde se/ce scheikunde se/ce biologie se/ce

13 Het vrije deel Er moet nog een vak gekozen worden!
Alle vakken uit de profielen S(paans)-e(lementair) se Kanttekeningen: wiskunde a en wiskunde b mogen niet samen tekenen en muziek mogen alleen samen als het rooster het toestaat

14 PROFIELKEUZE Havo 3 Gemeenschappelijk deel:
netl, entl, ma, ckv, lo, gd, ov, pws, pro’s, exc Profieldelen: CM: vier vakken verplicht: ges, dutl – fatl, ak – econ, te – mu – dutl – fatl EM: vier vakken verplicht: ges, econ, wisa – wisb, mo - ak - dutl - fatl NG: vier vakken verplicht: wisa – wisb, schk, biol, ak - nat NT: vier vakken verplicht: wisb, nat, schk, biol Vrije deel ( één vak kiezen) fatl, dutl, s-e, ges, mu, te, ak, econ, mo, nat, wisa, wisb, schk, biol

15 Vakkenmarkt 2 februari 19.00-20.30 in Doorn
alles over de examenvakken in het decanaatsboekje

16 Vakadviezen voor Mia Memelink uit H33
vak inzicht inzet advies Nederlands goed voldoende aanraden Engels voldoende voldoende verantwoord Duits voldoende goed aanraden Frans goed goed aanraden Geschiedenis voldoende voldoende verantwoord Wiskunde A voldoende voldoende verantwoord Wiskunde B onvoldoende voldoende afraden Aardrijkskunde goed goed aanraden Muziek goed goed aanraden Tekenen goed goed aanraden Natuurkunde matig voldoende twijfel Scheikunde matig voldoende twijfel

17 Toelating: havo met de volgende profieleisen (zie leerlingenmateriaal en decanensite)
Opleidingen N+T N+G E+M C+M Accountancy ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o)+ (wia of wib) Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) +

18 Overstap mavo4 – havo4 Voorwaarden: - Motivatiegesprek.
Afgesloten opleiding met eindlijst gemiddeld 6,80 of hoger (van niet afgeronde cijfers). Stof inhalen. Nog even nalezen?: Zie hiervoor de op-/afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen.

19 Overstap havo5 – vwo5 Een voorwaarde is: Overige voorwaarden:
- Wiskunde en een 2e vreemde taal (duits of frans) in havo pakket. Overige voorwaarden: Zie hiervoor de op-/afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen.

20 Belangrijke data 2 februari Vakkenmarkt
10 februari Rotary Beroepenoriëntatiebeurs februari/maart vakadviezen docenten eind maart voorlopige profielkeuze maart/april profielkeuze gesprek tot 10 mei definitieve vaststelling keuze

21 ReviusDoornHV.DeDecaan.net

22 Meer informatie Decaan (m.memelink@reviusdoorn.nl) www.reviusdoorn.nl
– leerlingen - decanaat

23 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "Voorlichting profielkeuze Havo 3 M.Memelink"

Verwante presentaties


Ads door Google