De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink. Nu al? De profielkeuze komt snel!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink. Nu al? De profielkeuze komt snel!”"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink

2 Nu al? De profielkeuze komt snel!”

3 Vraag 1 Is wiskunde verplicht voor alle leerlingen? A) Ja B) Nee C) Nee, het is alleen aan te raden

4 Vraag 2 Waar staat de afkorting CKV voor? A) Culturele en Kunstzinnige Vorming B) Cultuur en Kunst Vorming C) Cultureel Kunst Verband

5 Vraag 3 Is er naast Engels een tweede moderne vreemde taal verplicht? A) Nee B) Ja C) Ja, maar alleen in het CM-profiel D) Nee, voor aansluiting vwo verplicht

6 Vraag 4 Wat zijn de “kernvakken” op dit moment? a)Engels en Nederlands b)Nederlands en Wiskunde c)Engels, Nederlands en Wiskunde

7 Waar gaan we het over hebben? de Tweede Fase opbouw van het complete vakkenpakket voor de Tweede Fase overstap mavo4 – havo4, havo5 – vwo5 belangrijke data websites vragen ?

8 Wat maakt de Tweede Fase anders dan de onderbouw?

9 Lijst met afkortingen CKV: culturele kunstzinnige vorming ma: maatschappijleer lo: lichamelijke opvoeding gd: godsdienst mo: management & ondernemen ov: oriëntatie op vervolgonderwijs exc: excursie pws: profielwerkstuk pro’s: practica se: schoolexamen ce: centraalexamen hd: handelingsdeel combinatiecijfer: ma+gd+pws

10 Profielen in de havo Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT)

11 Een profiel bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrij deel

12 Gemeenschappelijk deel Verplichte vakken voor elke ll: vak toetsing nederlands se/ce engels se/ce godsdienst* se profielwerkstuk* se maatschappijleer* se

13 cultureel kunstzinnige Vorming (ckv) hd oriëntatie op vervolgonderwijs (ov) hd bewegings-onderwijs hd praktica (pro’s) - excursieweek -

14 Profiel Cultuur en Maatschappij Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Toerisme Onderwijs Gedrag en maatschappij Talen en communicatie Creatieve opleidingen/beroepen (Makkelijke) Economische opleidingen/beroepen

15 Profieldeel Cultuur en Maatschappij 4 vakken verplicht: frans of se/ce duitsse/ce geschiedenisse/ce aardrijkskunde of se/ce economie se/ce tekenen of muziek ofse/ce frans of duits

16 Profiel Economie en Maatschappij Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Management en economie Toerisme/horeca/hotel Communicatie

17 Profieldeel Economie en Maatschappij 4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde bse/ce geschiedenisse/ce economie se/ce frans of duitsofse/ce aardrijkskunde ofse/ce management en ondernemen se/ce

18 Profiel Natuur en Gezondheid Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Gezondheidszorg Groen (milieu, agrarisch, dieren etc.) Chemische/laboratorium beroepen/opleidingen (makkelijke) technische opleidingen/beroepen

19 Profieldeel Natuur en Gezondheid 4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde bse/ce biologiese/ce scheikunde se/ce natuurkunde ofse/ce aardrijkskundese/ce

20 Profiel Natuur en Techniek Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Technische studies/beroepen Chemie/laboratorium opleidingen/beroepen Architectuur Weg/waterbouw Luchtvaarttechnologie

21 Profieldeel Natuur en Techniek 4 vakken verplicht: wiskunde bse/ce natuurkundese/ce scheikunde se/ce biologie ofse/ce wiskunde dse/ce

22 Het vrije deel Er moet nog een vak gekozen worden! Alle vakken uit de profielen S(paans)-e(lementair)se Kanttekeningen: wiskunde a en wiskunde b mogen niet samen tekenen en muziek mogen alleen samen als het rooster het toestaat wiskunde d mag alleen samen met wiskunde b

23 PROFIELKEUZE Havo 3 Gemeenschappelijk deel: netl, entl, ma, ckv, lo, gd, ov, pws, pro’s, exc Profieldelen: CM: vier vakken verplicht: ges, dutl – fatl, ak – econ, te – mu – dutl – fatl EM: vier vakken verplicht: ges, econ, wisa – wisb, mo - ak - dutl - fatl NG: vier vakken verplicht: wisa – wisb, schk, biol, ak - nat NT: vier vakken verplicht: wisb, nat, schk, biol - wisd Vrije deel ( één vak kiezen) fatl, dutl, s-e, ges, mu, te, ak, econ, mo, nat, wisa, wisb, wisd, schk, biol

24 Kieswijzer Profielkeuze Wat wordt er bij de verschillende vakken behandeld? In welke vakken ben je goed (genoeg)?

25 Vakkenmarkt 3 februari 19.00-20.30 in Doorn www.revius.nl onder: leerling—decanaat- alles over de examenvakken

26 Vakadviezen voor Mia Memelink uit H33 vak inzicht inzet advies ------------------------------------------------------------ ----------------------------------------- Nederlands goed voldoende aanraden Engels voldoendevoldoendeverantwoord Duits voldoende goed aanraden Frans goed goed aanraden Geschiedenis voldoende voldoende verantwoord Wiskunde A voldoende voldoende verantwoord Wiskunde B onvoldoende voldoende afraden Aardrijkskunde goed goed aanraden Muziek goed goed aanraden Tekenen goed goed aanraden Natuurkunde matig voldoende twijfel Scheikunde matig voldoende twijfel

27 Kieswijzer Profielkeuze Welke vakken vind je interessant? Welke consequenties heeft deze profiel- keuze voor je vervolgopleiding?

28 S.Trjct Rotary Beroepenbeurs

29 Toelating: havo met de volgende profieleisen (zie leerlingenmateriaal) Opleidingen N+T N+G E+M C+M Accountancy ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o)+ (wia of wib) Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + (wia of wib)

30 Overstap mavo4 – havo4 Voorwaarden: - Motivatiegesprek. -Afgesloten opleiding met eindlijst gemiddeld 6,80 of hoger (van niet afgeronde cijfers). -Stof inhalen. -Overige voorwaarden: Zie hiervoor de op- /afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen.

31 Overstap havo5 – vwo5 De overstap van H5 naar V5 blijft mogelijk! De voorwaarden zijn: –Zie hiervoor de op-/afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen.

32 Belangrijke data 3 februari Vakkenmarkt 25 februariRotary Beroepenbeurs februari/ maartvakadviezen docenten eind maartvoorlopige profielkeuze maart/aprilprofielkeuze gesprek tot 10 mei definitieve vaststelling keuze

33 Meer informatie Decaan (m.memelink@reviusdoorn.nl) www.reviusdoorn.nl – leerlingen - decanaat Mediatheek Internetsites: - www.studiekeuze123.nl - www.tkmst.nl

34 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "Welkom Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink. Nu al? De profielkeuze komt snel!”"

Verwante presentaties


Ads door Google