De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink"— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink
Welkom Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink Ook namens mij fijn dat u hier aanwezig bent. Ook een hartelijke welkom aan de ouders van de mavo leerlingen. Mijn naam is Mia Memelink en ik ben mavo en havo decaan.

2 Nu al? De profielkeuze komt snel!”
De bovenbouw, klas 4 en 5 van de havo noemen we de Tweede fase. In de Tweede fase volgen de leerlingen vakken die zij in hun profiel en vrij deel hebben gekozen. Leerlingen die hun mavo diploma halen, kunnen onder bepaalde voorwaarden overstappen naar de havo. Ook is overstap na het behalen van havo diploma onder bepaalde voorwaarden mogelijk naar het vwo. Enkele belangrijke data en websites. Tot slot : als u nog vragen heeft, stelt u ze gerust.

3 Vraag 1 Is wiskunde verplicht voor alle leerlingen? A) Ja B) Nee
C) Nee, het is alleen aan te raden Antwoord C

4 Vraag 2 Waar staat de afkorting CKV voor?
A) Culturele en Kunstzinnige Vorming B) Cultuur en Kunst Vorming C) Cultureel Kunst Verband Antwoord A

5 Vraag 3 Is er naast Engels een tweede moderne vreemde taal verplicht?
A) Nee B) Ja C) Ja, maar alleen in het CM-profiel D) Nee, voor aansluiting vwo verplicht Antwoord C en D

6 Vraag 4 Wat zijn de “kernvakken” op dit moment?
a) Engels en Nederlands b) Nederlands en Wiskunde c) Engels, Nederlands en Wiskunde Antwoord C

7 Waar gaan we het over hebben?
de Tweede Fase opbouw van het complete vakkenpakket voor de Tweede Fase overstap mavo4 – havo4, havo5 – vwo5 belangrijke data websites vragen ? De bovenbouw, klas 4 en 5 van de havo noemen we de Tweede fase. In de Tweede fase volgen de leerlingen vakken die zij in hun profiel en vrij deel hebben gekozen. Leerlingen die hun mavo diploma halen, kunnen onder bepaalde voorwaarden overstappen naar de havo. Ook is overstap na het behalen van havo diploma onder bepaalde voorwaarden mogelijk naar het vwo. Enkele belangrijke data en websites. Tot slot : als u nog vragen heeft, stelt u ze gerust.

8 Wat maakt de Tweede Fase anders dan de onderbouw?
De leerling: is meer actief en zelfstandiger aan het werken en leren ontvangt minder instructie werkt met studiewijzers maakt meer werkstukken/opdrachten moet meer stof in één keer verwerken Grote klassen en meer klassen, clusters ( je volgt dan ook vakken met leerlingen uit andere klassen, die voor dit vak hebben gekozen)

9 Lijst met afkortingen CKV: culturele kunstzinnige vorming
ma: maatschappijleer lo: lichamelijke opvoeding gd: godsdienst mo: management & ondernemen ov: oriëntatie op vervolgonderwijs exc: excursie pws: profielwerkstuk pro’s: practica se: schoolexamen ce: centraalexamen hd: handelingsdeel combinatiecijfer: ma+gd+pws Houdt u deze lijst gedurende de presentatie bij de hand.

10 Profielen in de havo Cultuur en Maatschappij (CM)
Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT)

11 Een profiel bestaat uit:
Gemeenschappelijk deel Profieldeel Vrij deel

12 Gemeenschappelijk deel
Verplichte vakken voor elke ll: vak toetsing nederlands se/ce engels godsdienst* se profielwerkstuk* maatschappijleer* SBU verhaal Even centraal examen, schoolexamen, handelingsdeel en combinatiecijfer benoemen. Handelingsdeel is niet vrijblijvend, moet voldoende of goed zijn anders komt je overgang in gevaar. 100% aanwezigheidsplicht. Godsdienst afgesloten in havo 4, ckv alleen in havo 4. Pro’s is praktica, pws is profielwerkstuk begint eind havo 4. Ov is oriëntatie vervolgonderwijs. Combinatiecijfer is één cijfer op eindlijst.

13 cultureel kunstzinnige
Vorming (ckv) hd oriëntatie op vervolgonderwijs (ov) bewegings-onderwijs praktica (pro’s) - excursieweek

14 Profiel Cultuur en Maatschappij
Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Toerisme Onderwijs Gedrag en maatschappij Talen en communicatie Creatieve opleidingen/beroepen (Makkelijke) Economische opleidingen/beroepen Leerlingen die dit profiel kiezen moeten zich aangetrokken voelen tot één of meerdere van de onderstaande trefwoorden: - Kunstzinnig bezig zijn, communiceren, maatschappelijke interesse, met mensen willen praten Sociaal betrokken zijn, werken met talen, werken met media Beroepen: Jurisdisch medewerker, communicatie medewerker, facilitair manager

15 Profieldeel Cultuur en Maatschappij
4 vakken verplicht: frans of se/ce duits se/ce geschiedenis se/ce aardrijkskunde of se/ce economie se/ce tekenen of muziek of se/ce frans of duits Ak: geografische kennis belangrijk voor ondernemer. Je leert overzichtelijk denken en belangrijk voor beleid en management, toerisme. Ec.: Logisch denken, kunnen rekenen, goed omgaan met economische bronnen, interesse in de economie hebben. Verder uitleggen bij het volgende profiel. Wis.A sterk aanbevolen bij economie! Te/Mu praktijk en theorie gedeelte. Vb. geven! Bijv. Mozart

16 Profiel Economie en Maatschappij
Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Management en economie Toerisme/horeca/hotel Communicatie Aangetrokken voelen tot één of meerdere van de onderstaande trefwoorden: Begrotingen opstellen, adviseren op het gebied van financiën, leiding geven en organiseren, kantoorwerk, cijferwerk, In- en verkoop, marktonderzoek Beroepen in de volgende sectoren zie dia. VB van beroepen: economisch medewerker, commercieel medewerker

17 Profieldeel Economie en Maatschappij
4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde b se/ce geschiedenis se/ce economie se/ce frans of duits of se/ce aardrijkskunde of se/ce management en ondernemen se/ce Verschillen tussen economie en MO: economie houdt zich vooral bezig met de economie van het hele land. Gaat in op oorzaken van werkloosheid, het voorkomen van grote prijsstijgingen of de factoren die invloed hebeen op de aandelenkoersen. KRANTEN LEZEN. MO houdt zich bezig met wat er binnen organisaties gebeurt. Voor MO moet je van rekenen houden (80 % is rekenen, BOEKHOUDEN). Wil je een eigen bedrijf beginnen is MO handig. Weinig moeite met lezen van tabellen en grafieken, met procenten kunnen werken. Verschil tussen wisA en wisB: wis A is statistiek, kansberekening, Wisa werken met formules wis B is abstracter, veel nauwkeuriger. Wisb moet je formules maken. Voor technische richtingen wis B. Preciese verschillen informeer tijdens vakkenmarkt bij de docent. Leerlingen hebben ook formulier gekregen waarop wordt aangegeven wat wisA of wisB is

18 Profiel Natuur en Gezondheid
Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Gezondheidszorg Groen (milieu, agrarisch, dieren etc.) Chemische/laboratorium beroepen/opleidingen (makkelijke) technische opleidingen/beroepen Trefwoorden: Interesse voor medische verzorging, milieu, voedselvoorziening Oog hebben voor plant, dier en mens Het leuk vinden om bijv. onderzoek te doen, problemen op te lossen, adviezen opstellen binnen genoemde interessegebieden. Beroepen: - onderzoeker, biotechnoloog, verpleegkunde, medisch ingenieur, milieukunde

19 Profieldeel Natuur en Gezondheid
4 vakken verplicht: wiskunde a of se/ce wiskunde b se/ce biologie se/ce scheikunde se/ce natuurkunde of se/ce aardrijkskunde se/ce AK als je binnen de landbouw werkzaam wilt zijn.

20 Profiel Natuur en Techniek
Voor opleidingen en beroepen in de volgende sectoren: Technische studies/beroepen Chemie/laboratorium opleidingen/beroepen Architectuur Weg/waterbouw Luchtvaarttechnologie Trefwoorden: Ontwerpen Electronica, machines, geïnteresseerd zijn in hoe het in elkaar zit. Mogelijke beroepen Ingenieur ICT Maritiem officier

21 Profieldeel Natuur en Techniek
4 vakken verplicht: wiskunde b se/ce natuurkunde se/ce scheikunde se/ce biologie of se/ce wiskunde d se/ce Wisk D is een deel van (statistiek) wis A en een verdieping van wis B, Kan alleen als ll. Wis B heeft.

22 Het vrije deel Er moet nog een vak gekozen worden!
Alle vakken uit de profielen S(paans)-e(lementair) se Kanttekeningen: wiskunde a en wiskunde b mogen niet samen tekenen en muziek mogen alleen samen als het rooster het toestaat wiskunde d mag alleen samen met wiskunde b Spaans en wisD alleen schoolexamen. Spaans is startersvak en kan niet i.p.v. Frans, Duits. Niet toegestaan combinatie van WisA en wis B Combinatie tekenen/muziek alleen toegestaan als het roostertechnisch mogelijk is.

23 PROFIELKEUZE Havo 3 Gemeenschappelijk deel:
netl, entl, ma, ckv, lo, gd, ov, pws, pro’s, exc Profieldelen: CM: vier vakken verplicht: ges, dutl – fatl, ak – econ, te – mu – dutl – fatl EM: vier vakken verplicht: ges, econ, wisa – wisb, mo - ak - dutl - fatl NG: vier vakken verplicht: wisa – wisb, schk, biol, ak - nat NT: vier vakken verplicht: wisb, nat, schk, biol - wisd Vrije deel ( één vak kiezen) fatl, dutl, s-e, ges, mu, te, ak, econ, mo, nat, wisa, wisb, wisd, schk, biol

24 Kieswijzer Profielkeuze
Wat wordt er bij de verschillende vakken behandeld? In welke vakken ben je goed (genoeg)?

25 Vakkenmarkt 3 februari 19.00-20.30 in Doorn
onder: leerling—decanaat- alles over de examenvakken

26 Vakadviezen voor Mia Memelink uit H33
vak inzicht inzet advies Nederlands goed voldoende aanraden Engels voldoende voldoende verantwoord Duits voldoende goed aanraden Frans goed goed aanraden Geschiedenis voldoende voldoende verantwoord Wiskunde A voldoende voldoende verantwoord Wiskunde B onvoldoende voldoende afraden Aardrijkskunde goed goed aanraden Muziek goed goed aanraden Tekenen goed goed aanraden Natuurkunde matig voldoende twijfel Scheikunde matig voldoende twijfel

27 Kieswijzer Profielkeuze
Welke vakken vind je interessant? Welke consequenties heeft deze profiel- keuze voor je vervolgopleiding?

28 S.Trjct Rotary Beroepenbeurs

29 Toelating: havo met de volgende profieleisen (zie leerlingenmateriaal)
Opleidingen N+T N+G E+M C+M Accountancy ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o)+ (wia of wib) Bedrijfseconomie ec of m&o ec of m&o * (ec of m&o) + Sterretje is toelaatbaar. Hekje niet toelaatbaar

30 Overstap mavo4 – havo4 Voorwaarden: - Motivatiegesprek.
Afgesloten opleiding met eindlijst gemiddeld 6,80 of hoger (van niet afgeronde cijfers). Stof inhalen. Overige voorwaarden: Zie hiervoor de op-/afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen. Voorwaarden: REGIONAAL AFGESPROKEN in VO-code · Gesprek over motivatie en studiehouding met decaan en laagcoördinator · Afgesloten opleiding met eindlijst gemiddeld 6,80 of hoger. Het betreft het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers. Er moet plaats zijn (geldt alleen voor externe leerlingen) · In te halen leerstof: o Bij keuze voor SK: inhaalprogramma volgen indien alleen NASK1 is gevolgd o Bij keuze voor WiB inhaalstof doorwerken o Bij andere keuzes wordt het inhaalprogramma in overleg vastgesteld. · De conrector kan van deze voorwaarden afwijken.

31 Overstap havo5 – vwo5 De overstap van H5 naar V5 blijft mogelijk!
De voorwaarden zijn: Zie hiervoor de op-/afstroomregeling op de website. Te vinden onder : ouders – documenten/reglementen. Voorwaarden: REGIONAAL AFGESPROKEN in VO-code · Gesprek over motivatie en studiehouding met decaan en laagcoördinator · Afgesloten opleiding met eindlijst gemiddeld 6,8 of hoger. Het betreft het gemiddelde van de niet afgeronde cijfers. Er moet plaats zijn (geldt alleen voor externe leerlingen) · In te halen leerstof: o Bij keuze voor SK: inhaalprogramma volgen indien alleen NASK1 is gevolgd o Bij keuze voor WiB inhaalstof doorwerken o Bij andere keuzes wordt het inhaalprogramma in overleg vastgesteld. · De conrector kan van deze voorwaarden afwijken.

32 Belangrijke data 3 februari Vakkenmarkt
25 februari Rotary Beroepenbeurs februari/ maart vakadviezen docenten eind maart voorlopige profielkeuze maart/april profielkeuze gesprek tot 10 mei definitieve vaststelling keuze Vakkenmarkt: gaat u hier vooral naar toe met uw kind. U kunt uw vragen over de vakken in de bovenbouw dan aan de docenten stellen, ook kunt u boeken inkijken. Vanaf uur Rotary noemen, vakadviezen noemen, voorlopige profielkeuze in april, definief in mei Wat kunt u doen? U kent uw kind het beste, zeker qua persoonlijkheid. Ga hierover met hem/haar in gesprek. Vraag naar zijn/ haar interesses. Welke capaciteiten heeft uw kind. Wat vindt uw kind belangrijk voor zichzelf.Veel geld verdienen, status?Wat voor beroep zou bijv. bij uw kind kunnen passen. Denkt uw kind daar het zelfde over als u. Veel leerlingen weten niet wat ze willen, maar wel wat ze niet willen. Dat kan interessante informatie opleveren.

33 Meer informatie Decaan (m.memelink@reviusdoorn.nl) www.reviusdoorn.nl
– leerlingen - decanaat Mediatheek Internetsites: - - Ik ben aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. Op de website onder het kopje leerlingen – decanaat – kunt u het decanaatsboekje vinden. Hierin worden alle vakken beschreven o.a. wat zij in de Tweede Fase zullen behandelen

34 Ik wens uw kind en u succes met het kiezen van het juiste profiel.


Download ppt "Ouderavond havo3/mavo4 M.Memelink"

Verwante presentaties


Ads door Google