De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sinti en Roma in Nederland Maatschappelijke Uitdaging?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sinti en Roma in Nederland Maatschappelijke Uitdaging?"— Transcript van de presentatie:

1 Sinti en Roma in Nederland Maatschappelijke Uitdaging?

2 Culturele en historische achtergronden Gewoontes Leefsituatie Taal Opvattingen Geschiedenis Maatschappelijk perspectief

3 Leefsituatie Geïsoleerde positie Acceptatieproblemen Ongeregistreerd verblijf in Nederland Jong uithuwelijken Internationaal gericht Overlevingsstrategieën

4 Onderwijs Voor- en vroegschoolse periode Deelname aan basisonderwijs Deelname aan voortgezet onderwijs Startkwalificatie Maatschappelijk perspectief

5 Leerlingkenmerken Distributieve aandacht Bevordering afhankelijkheid Anderstaligheid Missen van onderwijstraditie Andere motivatie, niet gericht op onderwijs Dominantie groepscohesie Negatief zelfbeeld

6 Opvattingen Hanteren van eigen regels Belang van eigenheid van de groep in familieverbanden overheerst Eigen wetten en rechtsorde Belang van onderwijs wordt nauwelijks gezien in een toekomstig perspectief van hun leven

7 Geschiedenis Rond 1400 Sinti in Nederland Rond 1900 Roma in Nederland Concentratie in Brabant en Limburg 1978 generaal pardon Na 1992 toestroom vanuit de balkanlanden Openstellen van de grenzen in het oostblok

8 Maatschappelijk perspectief Onderwijs vaak niet vanzelfsprekend Deelname aan lagere onderwijsvormen Vroegtijdige schoolverlating Wordt binnen het onderwijs vaak als lastig ervaren Nauwelijks of geen aansluiting op de arbeidsmarkt, ontbrekende startkwalificatie Eigen internationale handelscircuits

9 Lokaal beleid gevraagd om Een fundamentele integrale aanpak op alle beleidsterreinen Lange termijndenken te ontwikkelen, waar consistentie aan verbonden wordt Inzet van intermediairs Voorbeelden van good practise creëren als rolmodel

10 Slaagkansen Komen tot een mix van handhaven en begeleiden Vertrouwen opbouwen als basis Het stellen van doelen waar mensen ook hun ambities aan kunnen koppelen Bevorderen van eigen verantwoordelijkheden Commitment op bestuurlijk en ambtelijk niveau

11 Bemoeien doet groeien Minder schooluitval Meer veiligheid door integratie Meer competenties ten nutte maken Minder uitkeringen Laboratoriumgroep voor beleid naar andere groepen Bestrijding van discriminatie bij deelname aan de arbeidsmarkt Dam tegen racisme door het bevorderen van diversiteit op de werkplek

12 Het verhaal van hoca Maatschappelijke reflectie op eigen attitude

13 Twintermediair Intermediaire functie tussen leden van de Sinti en Roma gemeenschappen en instellingen en organisaties Breed aandachtsveld, waarbinnen aandacht is voor de leeftijdsgroep 0 tot 23 jarigen

14 Voorwaarden Thuissituatie Familiebestendigheid Synergie Onderling vertrouwen

15 Projectbekendheid Bezoeken locaties Informatie aan gemeenten Welzijnsorganisaties Onderwijsinstellingen Thuiszorg Werknemers Jeugdzorg, raad van kinderbescherming Gemeentelijke instellingen

16 Burgertwin Coaching Sinti/Roma twin Begrip kweken voor aparte positie Afbakening van werkzaamheden Bevorderen van open communicatie Ontwikkelings- en oplossingsgericht omgaan met belemmeringen Professionele houdingsaspecten bewerkstelligen Gevoel creëren voor verhoudingen

17 Scholing Deelname aan gezamenlijke studiedagen Opleiding ROC voor lees en schrijfvaardigheden Communicatietrainingen Gesprekstechnieken Coaching twins aan de hand van een trajectplan

18 Draagvlak Opzetten van netwerken Verantwoordelijkheid gemeenten Maatschappelijke instellingen Instellingen voor arbeidstoeleiding CWI en UWV Intern zoeken naar draagvlak binnen de Sinti en Roma gemeenschappen

19 Toekomst Bevorderen van verantwoordelijkheden bij de Roma en Sinti gemeenschappen Roma en Sinti zijn uitgegroeid tot intermediairs voor eigen gemeenschappen Roma en Sinti nemen deel aan lokale en landelijke politiek Verstevigen hun eigen cultuur als leidraad voor een andere toekomst


Download ppt "Sinti en Roma in Nederland Maatschappelijke Uitdaging?"

Verwante presentaties


Ads door Google