De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioenontslag Mr. drs. Mark Heemskerk Advocaat HouthoffBuruma & onderzoeker Vrije Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioenontslag Mr. drs. Mark Heemskerk Advocaat HouthoffBuruma & onderzoeker Vrije Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Pensioenontslag Mr. drs. Mark Heemskerk Advocaat HouthoffBuruma & onderzoeker Vrije Universiteit

2 Pensioen is finish

3 De apologeet Heemskerk is een apologeet (Vas Nunes 2005) Pensioenontslag bestaat Aok OT kan van rechtswege eindigen Belang pensioenontslag neemt toe (uitspraken/politiek)

4 Onderwerpen Vormen van pensioenontslag Kwalificatie aok (OT of BT) Aok OT eindigt van rechtswege? Einde rw ism 667 lid 6  opzegging? Juridische grondslag Leeftijdsdiscriminatie? Ragetlie en pensioenontslag

5 Vormen van pensioenontslag (I) Klassieke pensioenregel –Overeengekomen zekere pensioenleeftijd –Aanvaard in rechtspraak: 1 e maal Rb Den Haag 16 nov 1964 (KLM) Ktr. Apeldoorn 22 augustus 1986, Prg. 1987/2633 Recent (indirect) Ktr. Lelystad 20 feb 08, JAR 08/120 (ontbinding zonder vergoeding)

6 Vormen van pensioenontslag (II) Pensioenontslagbeding: bij pensioenleeftijd eindigt aok van rechtswege staat expliciet in aok –Vb, varianten in exacte tijdstip Rechtspraak –HR 8 oktober 2004, JAR 04/258 (Piloten) –Hof Amsterdam 12 november 1992, JAR 93/30 (Fokker) –Ktr. Leeuwarden 24 juni 2003, PJ 03,113 (omrop Fryslan) –Ktr. Utrecht 16 mei 2008, JAR 08/158 (Den en Rust) –Nb: bij ambtenaren is pens ontslag in beweging

7 Vormen van pensioenontslag (III) AOW-pensioenontslag (pensioenregel light) –Geen einde rw én gn pensioenlft in aok –HR 13 jan 1995 (Codfried), NJ 95, 430: r.o. 3.5: regel dat db in het algemeen van rechtswege eindigt wegens bereiken 65-jarige lft –HR 1 november 2002 (Op ‘t Land) –Omstreden: ktr. Utrecht 22 feb 05, JAR 05/77; PJ 05/71; lit.

8 Kwalificatie arbeidsovereenkomst: OT of BT Aok BT of Aok OT (2 smaken of mixen mogelijk?) Onderscheid OT en BT vervaagd door TT opzegging en pensioenontslag Aok voor OT met maximumduur

9 Aok met maximumduur Mix 1: aok BT met tt opzeggingsbeding opzegging einddatum --------------------I Mix 2: Aok OT met maximumduur opzegging einddatum (plft) --------------------------------------------------I Partijbedoeling: aok OT (EG RL 99/70)

10 Einde rw ism wet (667 lid 6)? 7:667 lid 6 BW  slechts opzegging? –Flexwetgeving (geen toelichting, geen inh wijziging beoogd) –Ontbinding/wederzijds goedvinden –Dood werknemer (674) geen einde van rechtswege maar opzegging? Bedoeling is recht van pp om op te zeggen

11 Juridische basis pensioenontslag? 7:667 lid 1 BW –Overeenkomst (beding) of gewoonte (pensioen is einde aok) –Grondslag 667 is aok BT? Blijkt niet uit wettekst Wederzijds goedvinden (ovk) –Wilsvertrouwensleer, uitleg aok, aanvullende werking 6:248 BW gewoonte –Hajziani rechtspraak nvt Gn ontbindende vw (gn toekomstige onzekere gebeurtenis)

12 Leeftijdsdiscriminatie Pensioenontslag bij 65 jaar –7 lid 1 onder b WGBL: wetgever acht objectieve rechtvaardiging aanwezig –HvJ EG 16 okt 07, NJ 08/138 (Palacios) Bevordering werkgelegenheid –Ktr Lelystad 20 feb 08, JAR 08/120 Pensioenontslag onder 65 jaar –Verboden tenzij obj rv Piloten  doorstroming? FLO  veiligheid en gezondheid?

13 Sanctie Nietig beding(13 WGBL) of Vernietigbaar (11 WGBL) –Beëindiging door de werkgever –Ambtenaren vernietigbaar, werknemers nietig? Belang: verjaring en verval bij vernietigbaarheid 6 mnd resp 2 mnd Loonvordering 5 jr ex 3:307 BW?

14 Ragetlie en pensioenontslag Ragetlie-regel 667 lid 4 is anti-misbruik Belemmert doorwerken na pensioen –Omzeilen via ktr of CWI (JAR 2005/261) Pensioen en Ragetlie –Hof Amsterdam 26 mei 2006, JAR 2005/132 (Folkeringa) –Ktr. Amsterdam 15 nov 06, JAR 2007/4 (AVRO)

15 Stellingen I Pensioenontslagbeding is geldend recht (aok eindigt van rechtswege) Dat geldt ook voor klassieke pensioenregel AOW-ontslag is geldend recht

16 Stellingen II Aok met pensioenontslagbeding is aok voor onbepaalde tijd

17 Stellingen III Ragetlie-regel is niet van toepassing na pensioenontslag


Download ppt "Pensioenontslag Mr. drs. Mark Heemskerk Advocaat HouthoffBuruma & onderzoeker Vrije Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google