De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De jurisdictie en het toepasselijke recht op een pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Vereniging voor pensioenrecht 6 maart 2007 Marielle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De jurisdictie en het toepasselijke recht op een pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Vereniging voor pensioenrecht 6 maart 2007 Marielle."— Transcript van de presentatie:

1 1 De jurisdictie en het toepasselijke recht op een pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Vereniging voor pensioenrecht 6 maart 2007 Marielle Koppenol-Laforce, partner- advocaat Houthoff Buruma Postbus 75505 1070 AM Amsterdam tel. 020 605 6393 m.koppenol@houthoff.com

2 2 Toepasselijk recht: overeenkomsten  EVO (Rome I-Vo-ontwerp)  Verdrag inzake het toepasselijke recht op verbintenissen uit overeenkomst, Rome 1980, in werking sinds september 1991  WCL  Wet Conflictenrecht Levensverzekering; implementatie richtlijn leven (nooit aangepast na tweede RLL)  Gevolg: verwijzing naar artikelen RL kloppen niet en er is geen rekening gehouden met de toevoeging van “algemeen belang” in nieuwe RLL

3 3 Pensioenovereenkomst  PW: onduidelijk wat de reikwijdte is  Pensioenovk: onderdeel van arbeidsovk, dus volgt toepasselijk recht op arbovk?  MvT: PW van toepassing als werknemer in NL werkt  Loopt niet per se gelijk met toep recht op arb ovk  Laat soms categorieën uit de boot vallen

4 4 EVO: arbeid (na 1 sept 1991)  Art. 3: rechtskeuze  Art. 6: rechtskeuze kan niet de dwingende beschermende bepalingen voor werknemer uit zonder rechtskeuze toepasselijke recht opzij zetten

5 5 EVO: arbeid (na 1 sept 1991)  Art. 6: objectief toep recht :  recht van plaats waar arbeid gewoonlijk wordt verricht (jaar omslagpunt; WAGA half jaar)  werk op meer dan één plaats: land van vestiging indienstneming, tenzij nauwer verbonden met ander recht Uitleg één plaats/meerdere plaatsen van arbeid: Rutten/Cross EEX (plaats waar altijd naar wordt teruggekeerd en van waaruit arbeid wordt verricht

6 6 Consequentie EVO op Pensioen ovk  Ttv aangaan pensioenovk:  Wkn werkt in NL, woont in Dui/Belg + wkg in NL:  NL recht: via objectieve aankn  Wkn woont in NL, werkt in Belg + wkg in Belgie (Minister: PW nvt?)  Nl recht: via rechtskeuze mogelijk, conflict met Belgisch Pensioenbep.?  Wkn woont in Belg, werkt overal + wkg in NL (Min: PW nvt?)  NL recht: rechtskeuze of plaats van vestiging van wkg in NL ttv indienstneming

7 7 Wanneer dus de PW?  PW geeft niet duidelijk aan wanneer de PW van toepassing is.  De toelichting van de minister is: plaats van arbeid gewoonlijk in NL (5 jaars regeling uit fiscale wetgeving; bij arbeidsovk echter meestal 1 jaar uit de ILO-verdragen)  Maar hoe dan met: pensioenovk volgt arbeidsovk?  Wat is het werkland voor piloten ed? Toch aanknopen bij toepasselijk recht op arb ovk?

8 8 Conclusie toep recht Pensioenovk  De conclusie is dat de reikwijdte van de PW niet duidelijk is.  Is maatgevend  arbeidsovereenkomst Nederlands recht, of  werknemer werkt gewoonlijk in Nederland verricht, (ongeacht tijdelijke tewerkstelling elders), of  een combinatie van beide?  Van het woonlandbeginsel wordt uitdrukkelijk afstand genomen in de MvT (p. 22).

9 9 Uitvoeringsovereenkomst  Ter uitvoering van pensioenovk: werkgever moet uitvoeringsovk afsluiten:  Keuze voor verzekeraar: dan een levensverzekering  De WCL van toepassing  Werkgever verzekeringsnemer; werknemer begunstigde  Pensioenovk en uitv.ovk: verschillend recht

10 10 WCL; verwijzingsregels  Uitkeringsovereenkomst  Toep. Recht: recht van de lidstaat van de verbintenis=  Gewone verblijfplaats verzekeringnemer- nat pers  Plaats van betrokken vestiging van verzekeringsnemer-rechtspersoon  Aannemelijk: tijdstip sluiten ovk  Bron: art. 5 WCL, art. 32 4 de RLL (was art. 4)

11 11 WCL: rechtskeuze  WCL: rechtskeuze  voor nationaliteit verzekeringnemer  Niet relevant bij rechtspersonen  Als land vestiging dat toestaat  NL: art. 3 EVO: vrijheid  Dus: plaats van vestiging werkgever, tenzij rechtskeuze

12 12 Uitvoeringsovk: verzekeringnemer  De werkgever is verzekeringnemer:  Kan tbv buitenlandse vestiging;  Obj regel: recht vest wkg;  Kan niet-Nederlands zijn  Rechtskeuze:  NL recht als buitenlandse recht van vestiging dat toestaat

13 13 Buitenlands recht op uitvoeringsovk  Artikel 2a Regelen verzekeringsovereenkomsten PSW is overgenomen in art. 29 PW: als de uitvoeringsovk niet door Nederlands recht wordt beheerst, verwijzing naar de PW verplicht.  Beperking: Werkgever met buitenlandse verzekeraar!

14 14 EVO (I)  overeenkomsten, uitz art. 1, o.a.  verzekering met risico in eu (WCL en WCS)  Echter: WCL verwijst naar EVO voor:  rechtskeuze: art. 3  geen band nodig gekozen recht-casus  impliciet ook geldig  alle omstandigheden nationaal: slechts keuze voor regelend recht (lid 3)

15 15 EVO (II)  4RLL: art. 32 lid 4: voorrangsregels  Vgl EVO  art. 7 lid 1: derdelandsnormen  art. 7 lid 2: lex fori  Is PW voorrangsregel: niet duidelijk; art. 29 PW?

16 16 EVO : verzekeringen niet- WCL  objectieve aanknoping: art. 4  recht woonplaats karakteristieke prestant ttv sluiten ovk  hoofdbestuur bij rechtspersoon, ovk in uitoefening bedrijf/beroep:hoofdvestiging, of vestiging als prestatie ingevolge ovk door die vestiging moet worden verricht  niet vast te stellen/nauwere band: dat recht (strikte toepassing Balenpers- arrest)

17 17 EVO : verzekeringen niet- WCL  Wie is karakteristieke prestant:  Verzekeringen: verzekeraar (ander systeem voor risico's in EU)

18 18 Procesrecht: rechterlijke beslissingen  EEX-Vo (1 maart 2002)  Rv (1 jan. 2002) art. 6, 8 en 56 lid 3 gewijzigd per 15 okt '05  EET (21 oktober 2005)

19 19 Woonplaats vennootschap: EEX- Vo  EEX: Artikel 60. – 1. Voor de toepassing van deze verordening hebben vennootschappen en rechtspersonen woonplaats op de plaats van: a. hun statutaire zetel, of b. hun hoofdbestuur, of c. hun hoofdvestiging

20 20 Verzekering en EEX-Vo  Aparte afdeling; toepassing op uitvoeringsovk:  Art. 8-14 EEX-Vo  Rechtsmacht t/o verzekeringsnemer:  Alleen wp verzekeringsnemer  Geen forumkeuze vooraf mogelijk  Rechtsmacht t/o verzekeraar  Wp verzekeringnemer (begunstigde; werknemer bij zijn claim)  Wp verzekeraar, relevante vestiging


Download ppt "1 De jurisdictie en het toepasselijke recht op een pensioenovereenkomst en uitvoeringsovereenkomst Vereniging voor pensioenrecht 6 maart 2007 Marielle."

Verwante presentaties


Ads door Google