De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antoine en Astrid Utrecht, 16 april 2015 VCPS -bijeenkomsten, 16 april 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antoine en Astrid Utrecht, 16 april 2015 VCPS -bijeenkomsten, 16 april 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Antoine en Astrid Utrecht, 16 april 2015 VCPS -bijeenkomsten, 16 april 2015

2 Dagprogramma 10.00 – 13.00Internationalisering en een cultuurprofiel 13.00 – 14.00Lunch (plus intermezzo ‘Shakespearience’) 14.00 – 15.00Ledenvergadering 15.00 – 17.00 Beoordelen en evalueren Leontien Broekhuizen / ArtEZ Joske van Zomeren / Baudartius College 16.50 – 17.00Afsluiting 17.00 – 18.00Netwerken en buffet

3 Internationalisering en een cultuurprofiel 10.00 Ontvangst en inleiding 10.15 Elevatorpitch scholen 11.00 Presentatie en reacties EP-Nuffic Ab van Rheenen Rinke van der Valle 11.30 Groepswerk: plannen smeden 12.30 Uitkomsten en afspraken 12.50 Informatie ‘Havenwerk’ Marieke Hagemans 13.00 Afsluiting en lunch

4 Internationalisering en een cultuurprofiel - Internationalisering en VCPS -Education Schotland -Internationale tweedaagse (presentaties (wetenschap) en scholen bezoek) -Wens: verkennen behoefte VCPS activiteiten op leerling, docent en schoolleiders niveau. - Vandaag -Beelden krijgen van activiteiten, successen en beleid -Informeren (EP-Nuffic, Nivo netwerk) -Uitwisselen en plannen smeden -….. en hoe verder?

5 Elevatorpitch Internationalisering en een cultuurprofiel 90 seconden (!) Korte en krachtige presentatie –Vertel de kernpunten –Vertel de bijzonderheden

6 Elevator pitch

7 Utrecht, 16 april 2015 Ab van Rheenen / avanrheenen@epnuffic.nl Rinke van der Valle / info@intervaladvies.nl EP-Nuffic / Nivo netwerk

8 Reacties op de pitches Eerste indrukken, tips, opmerkingen, wat opviel, vragen om verder over na te denken.....

9 16 APRIL 2015 UTRECHT Nivo - Netwerk internationalisering voortgezet onderwijs WELKOM

10 INTERNATIONALISEREN ALGEMEEN Internationalisering verrijkt het onderwijs Internationalisering bereidt leerlingen voor op een internationale samenleving, bevordert de professionalisering van docenten en verrijkt het curriculum (leerplan) van scholen.

11 WAT HEEFT EP-NUFFIC U TE BIEDEN? Inspireren Ondersteunen Adviseren

12 INSPIREREN EP-Nuffic wil leerlingen en leraren inspireren en motiveren om kennis te maken met en ervaringen te delen met buitenlandse leeftijd- en vakgenoten. Het laat leerlingen en leraren graag kennis maken met de vele mogelijkheden. EP-Nuffic informeert scholen met zowel veel, als weinig of geen ervaring met internationaliseren.

13 ONDERSTEUNEN EP-Nuffic helpt scholen en opleidingen die hun onderwijs willen internationaliseren. EP-Nuffic biedt ondersteuning door middel van: Projecten Informatie Schoolgerichte adviezen Seminars Netwerken Subsidies

14 ADVISEREN EP-Nuffic adviseert besturen en directies over de mogelijkheden van internationalisering en helpt bij het integreren van internationalisering in het schoolbeleid. Daartoe verbindt zij haar eigen expertise met de praktische kennis vanuit de scholen.

15 SUBSIDIE Erasmus+ Vios

16 eTWINNING

17 TALENONDERWIJS Veel programma’s en projecten die door EP- Nuffic zijn geïnitieerd of worden ondersteund, zijn gericht op het talenonderwijs. tweetalig onderwijs (tto) Bij tto wordt bij een gedeelte van de niet- talenvakken Engels als instructie- en communicatietaal gebruikt LinQ – versterking talenonderwijs van het Frans | Duits. Dankzij LinQ krijgen de vakken Frans en Duits meer gezicht en meer gewicht op school.

18 NETWERKEN TTO ELOS NIVO

19 Nivo is een landelijk netwerk van scholen in het voortgezet onderwijs waarbinnen informatie-uitwisseling en onderlinge ondersteuning een belangrijke rol spelen. Het doel is om beginnende en ervaren scholen te helpen bij het opzetten, vormgeven en verankeren van internationalisering. De scholen worden ondersteund bij onder meer onderwerpen als certificering, het creëren van draagvlak en het aanvragen van subsidie. Er wordt ook veel aandacht geschonken aan inspirerende voorbeelden van geslaagde internationale projecten.

20 NIVO Netwerkbijeenkomsten Schoolbezoeken (advies, workshop, presentatie) Werkgroepen Materialen Projecten Help-elkaar-desk Website Online workspace (wiki) Nieuwsbrief Studiereis Profielen Ondersteuning Beleidsplan

21 WIKI of ONLINE WORKSPACE http://netwerkinternationalisering.pbworks.com

22 INFORMATIE Website:www.europeesplatform.nl/nivo E-mail:nivo@epnuffic.nl Coördinator:Ab van Rheenen avanrheenen@epnuffic.nl Adviseur:Rinke van der Valle info@intervaladvies.nl EP-Nuffic:Kortenaerkade 11 Postbus 29777 2502 LT Den Haag 070 4260260 Wiki:http://netwerkinternationalisering.pbworks.com Nieuwsbrief:http://www.europeesplatform.nl/algemeen/actueel/nieuwsbrieven

23 Plannen smeden Je kunt denken aan Partnerschappen –Uitwisseling van leerlingen (met een kunstopleiding, een (cultuur)profielschool) gericht op cultuuronderwijs. –Met eventueel een speciaal docentenprogramma gericht op cultuuronderwijs... Nascholing –Job-shadowing –Cursussen –Korte opleiding voor docenten (en leerlingen?) Gebruik VCPS-netwerk door bijvoorbeeld: –Koppel cultuurklassen van verschillende nl-scholen bij een project –Koppel docenten van verschillende nl-scholen bij een project.

24 Plannen smeden Uitwerken: 1.Projecttitel 2.Doel van het project 3.Soort activiteit 4.Welk land 5.Klassen, jaarlagen 6.Betrokkenen (personen, vakken, cultuurprofielscholen) 7.Betrokken partijen (VCPS, EP-Nuffic, organisatie buitenland) 8.Geld, subsidie 9.Periode van uitvoering 10.Kennisoverdracht binnen eigen school en VCPS

25 Afspraken Doel van vandaag - uitwisselen, informeren en plannen smeden. Hoe verder? Waar is behoefte aan? 1.Zelfstandig verder? 2.Verder ondersteuning VCPS? Bijvoorbeeld aanvraag indienen, uitwissel bijeenkomsten organiseren, inhuren expertise, etc. 3.Aansluiten bij Nivo-netwerk (zelfstandig of collectief vanuit VCPS)? 4.Anders namelijk …

26 Marieke Hagemans mariekehagemans@gmail.com

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Utrecht, 16 april 2015 Het middagprogramma begint om 14.00 uur. Om 13.30 uur het lunch-intermezzo: Shakespearience

40 Lunch intermezzo om 13.30 uur ‘All The World’s A Stage And All The Men And Women Merely Players’ Shakespeare’ www.shakespearience.nl

41 Utrecht, 16 april 2015 Het middagprogramma begint om 14.00 uur.

42 Middagprogramma 14.00 – 15.00Ledenvergadering 15.00 – 17.00 Beoordelen en evalueren Leontien Broekhuizen / ArtEZ Joske van Zomeren / Baudartius College 16.50 – 17.00Afsluiting 17.00 – 18.00Netwerken en buffet

43 Programma Ledenvergadering 1.Welkom 2.Mededelingen a.Welkom nieuw lid b.Bestuurssamenstelling (besluit) c.Human Capital Development in het VO d.Cultuurprofilering in het PO 3.Ambities en evaluatie a.Meerjarenplan ter bespreking b.Visitaties (besluit) 4.Jaarverslag a.Jaarverslag en Jaarrekening VCPS 2014 b.Contributie (besluit) 5.Conceptverslag ledenvergadering VCPS 7 okt 2014 6.Rondvraag en sluiting

44 Meerjarenplan Tien aandachtsgebieden 1.Mis je nog iets? 2.Waaraan zou je je graag willen verbinden? –Zet de naam van jouw school erbij. En beschrijf kort: –Wat zou je dan willen ontwikkelen of onderzoeken. –Welke vragen heb je? Welke woorden komen bij je op? –Welke kennis zou je willen opdoen? Waar heb je behoefte aan? –Noem eventueel ook namen van experts.

45 ‘Verbinden’ Commitment Invulling –(Studie)bijeenkomsten. –Samen ontwikkelen, uitproberen en evalueren –Op bezoek bij expert of gesprek lector. –Critical Friend, elkaar opzoeken (mail of live) –Verdiepen in literatuur, vakbladen, documentaires, praktijkvoorbeelden. –Kennis en ontwikkelingen zichtbaar maken en verspreiden.

46 Visitaties, wijzigingen Nieuwe leden Pool vaste visiteurs Schoolplan Dag: –Gesprek schoolleider –Gesprek cuco –Spontane gesprekken Periodieke visitatie

47 Visitaties, wijzigingen Nieuwe leden Pool vaste visiteurs Schoolplan Dag: –Gesprek schoolleider –Gesprek cuco –Spontane gesprekken Periodieke visitatie Brief vorige visitatie Ambities n.a.v. advies en realisatie Pool vaste visiteurs Schoolplan Dag: –Gesprek schoolleider –Gesprek cuco –Spontane gesprekken Geen leerlingen in visitatieteam 4 jaar: Borging Geen factuur

48 Utrecht, 16 april 2015 Beoordelen en evalueren Leontien Broekhuizen / ArtEZ / L.Broekhuizen@ArtEZ.nl Joske van Zomeren / Baudartius College / j.vanzomeren@baudartius.nl

49 Dank voor je aanwezigheid, je inbreng en graag tot de volgende ledenbijeenkomst op 6 oktober 2015 te Utrecht


Download ppt "Antoine en Astrid Utrecht, 16 april 2015 VCPS -bijeenkomsten, 16 april 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google