De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015

2 H. de Heus Decaan HAVO & 4 Mavo Docent tekenen

3 Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen
Profielkeuze tijdpad / procedure

4 Middelbaar Beroeps Onderwijs
HOGER ONDERWIJS PARTICULIER ONDERWIJS alle niveau’s korte en lange opleidingen WO HBO WO master één of meerdere jaren HBO master één of meerdere jaren HBO bachelor (1+3 jaren) TUSSENJAAR WO bachelor (1+2 jaren) propedeuse soms propedeuse REGIONAAL OPLEIDINGSCENTRUM (ROC) Middelbaar Beroeps Onderwijs buitenland jaar werken vrijwilligers- werk o.i.d. Volwassenen Onderwijs Mavo/Havo/Vwo VWO 6 VWO 5 VWO 4 HAVO 5 HAVO 4 VMBO-t / MAVO 4 VMBO-t andere scholen V3 H3 1e en 2e klas HET NEDERLANDS ONDERWIJSSTELSEL

5 4 profielen Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM)
Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT)

6 Elk profiel bestaat uit:
Gemeenschappelijk deel Profiel deel Vrije keuze

7 Gemeenschappelijk deel
Nederlands Engels Maatschappijleer (in 5e klas) Culturele kunstzinnige vorming (ckv) (afsluiting in 4e klas) Lichamelijke opvoeding

8 Profiel CM: Cultuur en Maatschappij
Profieldeel Geschiedenis Aardrijkskunde Frans of Duits ‘groen’ vak uit vrije keuze Vrije keuze 2 vakken, waarvan tenminste 1 uit groene deel Frans (indien nog niet in profiel) Duits (indien nog niet in profiel) Tekenen Muziek Management & Organisatie (M&O) Wiskunde A Wiskunde B

9 … en wat kan je ermee? opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen een beperkt aantal economische richtingen (bij keuze M&O of wiskunde worden dat er al meer) een aantal opleidingen in de gezondheidszorg, bijv. verpleegkunde, creatieve therapie, logopedie (fysiotherapie)

10 Profiel EM: Economie en Maatschappij
Profieldeel Economie Wiskunde A of B Geschiedenis ‘groen’vak uit vrije keuze Vrije keuze 2 vakken, waarvan tenminste 1 uit groene deel Frans Duits Aardrijkskunde Management & Organisatie (M&O) Tekenen Muziek

11 … en wat kan je ermee? opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme (soms wèl 2e vreemde taal geëist) opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie , culturele en sociale richtingen (soms wèl 2e vreemde taal geëist) een aantal opleidingen in de gezondheidszorg, bijv. verpleegkunde, creatieve therapie, logopedie (fysiotherapie) n.b. M&O handig voor economische opleidingen. Vooral in de ‘harde’opleidingen (acc., BE, FE, CE enz.) Nergens geëist Fa en/of Du: aanrader, soms geëist voor aantal internationale opleidingen, handel, communicatie

12 Profiel NG: Natuur en Gezondheid
Profieldeel Wiskunde A of B Scheikunde Biologie Aardrijkskunde Vrije keuze 1 vak uit: Economie Frans Duits Management & Organisatie (M&O) Tekenen Muziek

13 … en wat kan je ermee? alle opleidingen in de gezondheidszorg
opleidingen in laboratoriumwerk De meeste agrarische en milieuopleidingen, voeding Een aantal opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme (vaak extra eisen) opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie , culturele en sociale richtingen (soms wèl 2e vreemde taal geëist) n.b. met keuze economie in VD kan je bijna alle opleidingen in de economische sector doen (behalve opl. met 2e vr. taal) voor geneeskunde (WO, dus eerst VWO) moet je NT nemen.

14 Profiel NT: Natuur en Techniek
Profieldeel Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie Vrije keuze 1 vak uit: Economie Frans Duits Management & Organisatie (M&O) Tekenen Muziek

15 … en wat kan je ermee? alle opleidingen in techniek, agrarisch / milieu, gezondheidszorg een aantal opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme (vaak extra eisen) opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie , culturele en sociale richtingen (soms wèl 2e vreemde taal geëist) n.b. met keuze economie in VD kan je bijna alle opleidingen in de economische sector doen (behalve opl. met 2e vr. taal)

16 Verder in alle profielen
Mentoraat Oriëntatie beroep (Beroepskeuzedossier) Profielwerkstuk (PWS) Werkweek / excursies Schoolactiviteiten (bijv. strandwandeling) Extra uren voor vakken

17 De drie wat’s Wat kan ik? Wat wil ik? Wat willen vervolgopleidingen
Hoe ‘slim’ ben ik, hoe sociaal, hoe handig, enzovoort Wat wil ik? Interessen, veel geld wel of niet belangrijk, hard werken of meer vrije tijd… Wat willen vervolgopleidingen Profieleisen, beroepseisen, medisch, audities…

18 Keuze begeleiding op het Libanon Lyceum
De voorbereidende fase: profiellessen Voorlopige keuze en overlegfase De definitieve keuze

19 De voorbereidende fase
Introductieles oktober: bespreken profielen en mogelijkheden Dag van de Bovenbouw, oktober: introductie nieuwe vakken / interesse- en geschiktheidstest maken Bespreken testen door mentor (bezig) Motivatiebrief bij Nederlands begin december: opfrisles, invullen voorlopig profiel Nu: ouderavond profielkeuze

20 De overlegfase De decaan toetst het gekozen profiel aan de cijfers, adviezen van vakdocenten en je mentor, gemaakte opdrachten, testen en je vragenlijst. Gesprek leerling – decaan, brief mee naar huis Eventueel gesprek met ouders / leerling en decaan Na 24 april geen wijzigingen meer (eventueel verzoek wordt aan het eind bekeken)

21 De definitieve keuze Eindrapportvergadering
Eerst wordt er gekeken of een leerling is bevorderd, vervolgens wordt de profielkeuze bekeken.

22 BEVORDERINGSNORMEN H3 > H4 (M4)
Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – SK - EC Cluster 2: BV – LO – MU – MA Bevordering naar H4 niet meer dan 5 tekortpunten, maximaal 4 tekortpunten in cluster 1, maximaal 1 tekortpunt voor Nederlands, Engels en wiskunde, som cijfers cluster 1 minimaal 60 punten is (bij 58 en 59 punten bespreekgeval) Natuur & Techniekprofiel: wiskunde, natuurkunde en scheikunde minimaal twee maal 7 en één maal 6. De docentenvergadering kan een bindend (negatief) advies geven voor een bepaald profiel. Een leerling dient eerst bevorderd te zijn, voordat er sprake is van een profielbespreking. Bevordering naar Mavo-4: als de som van de cijfers uit cluster 1 tenminste 53 punten is bij minder dan 53 punten besluit de docentenvergadering over plaatsing.

23 HET EXAMEN BEGINT AL IN DE VIERDE KLAS MET
HET SCHOOLEXAMEN (EXAMENDOSSIER)

24 Studiegids Inleiding en uitleg
Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Examenreglement Begin volgend schooljaar wordt dit allemaal precies uitgelegd aan de leerlingen en de ouders (ouderavond) Resultaten worden 4x per jaar uitgereikt in de vorm van een rapport

25 Interessante websites

26 H. de Heus, decaan 3-4-5 havo en 4 mavo
Vragen? H. de Heus, decaan havo en 4 mavo


Download ppt "PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google