De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015. H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 4 Mavo Docent tekenen

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015. H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 4 Mavo Docent tekenen"— Transcript van de presentatie:

1 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015

2 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 4 Mavo Docent tekenen heu@llr.nl

3 Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze tijdpad / procedure Onderwerpen

4 HOGER ONDERWIJS WO WO master één of meerdere jaren WO bachelor (1+2 jaren) HBO master één of meerdere jaren HBO bachelor (1+3 jaren) TUSSENJAAR propedeuse REGIONAAL OPLEIDINGSCENTRUM (ROC) Middelbaar Beroeps Onderwijs Volwassenen Onderwijs Mavo/Havo/Vwo VWO 6 VWO 5 VWO 4 HAVO 5 HAVO 4 VMBO-t / MAVO 4 VMBO-t H3 V3 PARTICULIER ONDERWIJS alle niveau’s korte en lange opleidingen buitenland jaar werken vrijwilligers- werk o.i.d. HBO HET NEDERLANDS ONDERWIJSSTELSEL andere scholen soms 1 e en 2 e klas

5 Cultuur en Maatschappij (CM) Economie en Maatschappij (EM) Natuur en Gezondheid (NG) Natuur en Techniek (NT) 4 profielen

6 Elk profiel bestaat uit: Gemeenschappelijk deel Profiel deel Vrije keuze

7 Nederlands Engels Maatschappijleer (in 5 e klas) Culturele kunstzinnige vorming (ckv) (afsluiting in 4 e klas) Lichamelijke opvoeding Gemeenschappelijk deel

8 Profieldeel Geschiedenis Aardrijkskunde Frans of Duits ‘groen’ vak uit vrije keuze Profiel CM: Cultuur en Maatschappij Vrije keuze 2 vakken, waarvan tenminste 1 uit groene deel Frans (indien nog niet in profiel) Duits (indien nog niet in profiel) Tekenen Muziek Management & Organisatie (M&O) Wiskunde A Wiskunde B

9 … en wat kan je ermee? opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen een beperkt aantal economische richtingen (bij keuze M&O of wiskunde worden dat er al meer) een aantal opleidingen in de gezondheidszorg, bijv. verpleegkunde, creatieve therapie, logopedie (fysiotherapie)

10 Profieldeel Economie Wiskunde A of B Geschiedenis ‘groen’vak uit vrije keuze Profiel EM: Economie en Maatschappij Vrije keuze 2 vakken, waarvan tenminste 1 uit groene deel Frans Duits Aardrijkskunde Management & Organisatie (M&O) Tekenen Muziek

11 … en wat kan je ermee? opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme (soms wèl 2e vreemde taal geëist) opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen (soms wèl 2e vreemde taal geëist) een aantal opleidingen in de gezondheidszorg, bijv. verpleegkunde, creatieve therapie, logopedie (fysiotherapie) n.b. M&O handig voor economische opleidingen. Vooral in de ‘harde’opleidingen (acc., BE, FE, CE enz.) Nergens geëist Fa en/of Du: aanrader, soms geëist voor aantal internationale opleidingen, handel, communicatie

12 Profieldeel Wiskunde A of B Scheikunde Biologie Aardrijkskunde Profiel NG: Natuur en Gezondheid Vrije keuze 1 vak uit: Economie Frans Duits Management & Organisatie (M&O) Tekenen Muziek

13 … en wat kan je ermee? -alle opleidingen in de gezondheidszorg -opleidingen in laboratoriumwerk -De meeste agrarische en milieuopleidingen, voeding -Een aantal opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme (vaak extra eisen) -opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen (soms wèl 2e vreemde taal geëist) n.b.met keuze economie in VD kan je bijna alle opleidingen in de economische sector doen (behalve opl. met 2e vr. taal) voor geneeskunde (WO, dus eerst VWO) moet je NT nemen.

14 Profieldeel Wiskunde B Natuurkunde Scheikunde Biologie Profiel NT: Natuur en Techniek Vrije keuze 1 vak uit: Economie Frans Duits Management & Organisatie (M&O) Tekenen Muziek

15 … en wat kan je ermee? alle opleidingen in techniek, agrarisch / milieu, gezondheidszorg een aantal opleidingen in economie, handel, bestuur, management, communicatie, toerisme (vaak extra eisen) opleidingen in kunst, onderwijs, communicatie, culturele en sociale richtingen (soms wèl 2e vreemde taal geëist) n.b.met keuze economie in VD kan je bijna alle opleidingen in de economische sector doen (behalve opl. met 2e vr. taal)

16 Verder in alle profielen Mentoraat Oriëntatie beroep (Beroepskeuzedossier) Profielwerkstuk (PWS) Werkweek / excursies Schoolactiviteiten (bijv. strandwandeling) Extra uren voor vakken Mentoraat Oriëntatie beroep (Beroepskeuzedossier) Profielwerkstuk (PWS) Werkweek / excursies Schoolactiviteiten (bijv. strandwandeling) Extra uren voor vakken

17 Wat kan ik? Hoe ‘slim’ ben ik, hoe sociaal, hoe handig, enzovoort Wat wil ik? Interessen, veel geld wel of niet belangrijk, hard werken of meer vrije tijd… Wat willen vervolgopleidingen Profieleisen, beroepseisen, medisch, audities… De drie wat’s

18 De voorbereidende fase: profiellessen Voorlopige keuze en overlegfase De definitieve keuze Keuze begeleiding op het Libanon Lyceum

19 De voorbereidende fase 1.Introductieles oktober: bespreken profielen en mogelijkheden 2.Dag van de Bovenbouw, oktober: introductie nieuwe vakken / interesse- en geschiktheidstest maken 3.Bespreken testen door mentor (bezig) 4.Motivatiebrief bij Nederlands 5.begin december: opfrisles, invullen voorlopig profiel 6.Nu: ouderavond profielkeuze

20 De decaan toetst het gekozen profiel aan de cijfers, adviezen van vakdocenten en je mentor, gemaakte opdrachten, testen en je vragenlijst. Gesprek leerling – decaan, brief mee naar huis Eventueel gesprek met ouders / leerling en decaan Na 24 april geen wijzigingen meer (eventueel verzoek wordt aan het eind bekeken) De overlegfase

21 Eindrapportvergadering Eerst wordt er gekeken of een leerling is bevorderd, vervolgens wordt de profielkeuze bekeken. De definitieve keuze

22 BEVORDERINGSNORMEN H3 > H4 (M4) Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – SK - EC Cluster 2: BV – LO – MU – MA Bevordering naar H4 -niet meer dan 5 tekortpunten, maximaal 4 tekortpunten in cluster 1, -maximaal 1 tekortpunt voor Nederlands, Engels en wiskunde, -som cijfers cluster 1 minimaal 60 punten is (bij 58 en 59 punten bespreekgeval) Natuur & Techniekprofiel: wiskunde, natuurkunde en scheikunde minimaal twee maal 7 en één maal 6. De docentenvergadering kan een bindend (negatief) advies geven voor een bepaald profiel. Een leerling dient eerst bevorderd te zijn, voordat er sprake is van een profielbespreking. Bevordering naar Mavo-4: -als de som van de cijfers uit cluster 1 tenminste 53 punten is -bij minder dan 53 punten besluit de docentenvergadering over plaatsing. BEVORDERINGSNORMEN H3 > H4 (M4) Cluster 1: NE – FA – DU – EN – GS – AK – WI – NA – SK - EC Cluster 2: BV – LO – MU – MA Bevordering naar H4 -niet meer dan 5 tekortpunten, maximaal 4 tekortpunten in cluster 1, -maximaal 1 tekortpunt voor Nederlands, Engels en wiskunde, -som cijfers cluster 1 minimaal 60 punten is (bij 58 en 59 punten bespreekgeval) Natuur & Techniekprofiel: wiskunde, natuurkunde en scheikunde minimaal twee maal 7 en één maal 6. De docentenvergadering kan een bindend (negatief) advies geven voor een bepaald profiel. Een leerling dient eerst bevorderd te zijn, voordat er sprake is van een profielbespreking. Bevordering naar Mavo-4: -als de som van de cijfers uit cluster 1 tenminste 53 punten is -bij minder dan 53 punten besluit de docentenvergadering over plaatsing.

23 HET EXAMEN BEGINT AL IN DE VIERDE KLAS MET HET EXAMEN BEGINT AL IN DE VIERDE KLAS MET HET SCHOOLEXAMEN (EXAMENDOSSIER)

24 Studiegids Inleiding en uitleg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Examenreglement Resultaten worden 4x per jaar uitgereikt in de vorm van een rapport Begin volgend schooljaar wordt dit allemaal precies uitgelegd aan de leerlingen en de ouders (ouderavond)

25 Interessante websites www.studiekeuze123.nl www.tkmst.nl

26 Vragen? H. de Heus, decaan 3-4-5 havo en 4 mavo heu@llr.nl


Download ppt "PROFIELKEUZE HAVO Januari 2015. H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 4 Mavo Docent tekenen"

Verwante presentaties


Ads door Google