De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs & Vorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs & Vorming"— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs & Vorming
Werkgroep Welzijn mei Ministerie van Onderwijs & Vorming

2 Agendapunten Omzendbrief Preventie Psychosociale Risico’s en aanpassen arbeidsreglement JAP 2015 Brandveiligheid en Evacuatie Schenking Meubilair Risicoanalyse Balie door GDPB Afkolfruimte EHBO Arbeidsgeneeskunde (IDEWE) Varia 2

3 Omzendbrief Psychosociale Risico’s
Website Bestuurszaken (30 april) 3

4 Omzendbrief Psychosociale Risico’s
Notulen van het Hoog Overlegcomité van 8 maart 2015 §2 Nieuwe omzendbrief ‘preventie op psychosociale risico’s op het werk’ (BZ 2015/1 van 20 maart 2015 ) Vervangt omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/7 van 19 juni 2009; Modeldocument hiervoor is te vinden bij regelgeving; De aanpassingen gebeuren op welzijnsdomein psychosociaal welzijn: het ontwikkelen van een arbeidsklimaat waarbinnen noch psychosociale risico’s, noch grensoverschrijdend of discriminerend gedrag mogelijk zijn; De middelen en procedures, waarvan personeelsleden met psychologische schade gebruik kunnen maken, moeten opgenomen worden in het arbeidsreglement van elke entiteit; Arbeidsreglementen AGODI en Departement reeds aangepast; 4

5 2. JAP 2015 en GPP Alle globale Preventieplannen en jaaractieplannen
Online te vinden op Sharepoint Nieuwe actiepunten voor 2015; 5

6 2. Actiepunten JAP Psychosociaal Welzijn
Welzijnsbevraging op entiteitsniveau verder uitgewerkt; Alcohol- en drugsbeleid in juni 2014 goedgekeurd, evaluatie gebeurt rond juni 2015; Re-integratiebeleid voor langdurig zieken : is nu opgesteld; staat nu on-hold tot de nieuwe vertrouwenspersoon er is 6

7 2. Actiepunten JAP Opleiding voor werknemers:
Psychosociaal Welzijn Opleiding voor leidinggevenden: omgaan met personeelsleden met een vermoeden van een alcohol- of drugsproblematiek (november 2014); omgaan met stress en burn-out. (januari 2015) Opleiding voor werknemers: Omgaan met agressie (februari 2015); Campagne ter bevordering van de gezondheid ( ): opstellen van plan rond: Meer beweging; Evenwichtige voeding; Omgaan met stress; Stoppen met roken; Omgaan met alcohol en drugs 7

8 2. Actiepunten JAP Ergonomie (MOD) Ergonomie (GDPB)
Personeelsinfo verspreid via Kiosk en muurkrant; Ergonomische richtlijnen toepassen bij verhuisoperaties; Op vraag van individuele klant worden bureau, stoel en scherm op de goede hoogte ingesteld door het gebouwenteam Infosessie Kantoorergonomie (februari 2015) Ergonomie (GDPB) Jaarlijkse infosessies rond Ergonomie; Ergonomische richtlijnen bij telewerken; 8

9 2. Actiepunten JAP Arbeidsveiligheid
Jaarlijkse rondgang in het gebouw samen met GDPB Kon in 2014 niet doorgaan wegens annulering Werkgroep Gepland op 10 september 2015 (17 is sportdag) Aspecten van die welzijnsrondgang: Veiligheid; Hygiëne; Ergonomie 9

10 2. Actiepunten JAP Arbeidsveiligheid (vervolg) Brandveiligheid
Nieuw evacuatiedraaiboek Beheersen en uitbreiden interventieploeg Nazicht brandblusmiddelen Nazicht brandcompartimentering Nazicht brandmeldinstallatie Nazicht veiligheidsverlichting Interne Infosessies voor alle leden EHBO én Interventieploeg Blusopleidingen voor (nieuwe) leden Interventieploeg Gezamenlijke evacuatieoefening Conscience-Phoenix (29/9/15) 10

11 3. Brandveiligheid en evacuatie
Interventieploeg Uitbreiding met nieuwe leden, nu ook 7C; Verdere opleiding voor leden van de interventieploeg in brandweerschool Publicatie nieuw evacuatieplan op extranet Evacuatie checklist Leden Interventieploeg per verdieping per toren op alle verdiepingen uitgehangen 11

12 3. Brandveiligheid en evacuatie
Interventieploeg (verdeling) (30 april) Verdieping Toren A Toren B Toren C 7de 4 2 6de 1 5de 3 4de 6 5 3de 11 2de 1ste Gelijkvloers Verdieping Toren A Toren B Toren C 7de 4 1 6de 5de 3 4de 5 7 3de 10 2 2de 1ste Gelijkvloers 12

13 4. Schenking meubilair (OD24)
Enkel VSKO reageerde vorig jaar; VSKO haalt dit jaar nog 100 kasten op; C4 kasten werden opgehaald door Finshop; Finshop heeft dit jaar niets opgehaald; Alle schenkingen door MOD geregistreerd 13

14 5. Risicoanalyse Onthaalbalie
Multidisciplinaire risicoanalyse door GDPB; Momentopname begin september 2014; Verslag pas ontvangen eind januari 2015; Personeelsbezetting Balie aangepast; Noodknop voorzien igv bedreiging/agressie; Twee extra verwarmingen voorzien; Cursus “omgaan met agressie” (27/2/15) Ergonomie: Balie-meubel aan te passen (HFB) 14

15 6. Afkolfruimte in Consciencegebouw
Afkolflokaal word ingericht door HFB; VEOLIA zorgt voor nutsvoorzieningen; MOD leverde meubilair; Schilder gaf lokaal een nieuw verflaagje; Info recent verspreid via KIOSK van 30 april; Geen sleutel nodig, lokaal kan van binnenuit gesloten worden; Reservesleutel aan balie in geval van nood HFB voorziet nog een rustbed 15

16 7. EHBO in Consciencegebouw
Website Bestuurszaken (30 april) 16

17 7. EHBO in Consciencegebouw
Website Bestuurszaken (30 april) 17

18 7. EHBO in Consciencegebouw (vervolg)
Risicoanalyse GDPB rond EHBO -> geen permanentie meer van verpleegkundigen in Brusselse Noordwijk; Verpleegkundige wordt vertrouwenspersoon; Meer verantwoordelijkheid bij EHBO hulpverleners; 2015: aantal EHB0-hulpverleners haakten af; 2015: aantal nieuwe hulpverleners bij; Intern nummer (0255)36666 wordt EHBO-nummer; EHBO-nummer doorgeschakeld naar EHBO-GSM; Onderwijs voorziet zélf EHBO-permanentie in roulatie; Vroeger verplegerslokaal wordt EHBO-lokaal; GDPB vult EHBO-kast aan in EHBO-lokaal; MOD vult verbandkoffers aan; 18

19 7. EHBO in Consciencegebouw
EHBO hulpverleners verdeling ( april) Verdieping Toren A Toren B Toren C 7de 1 2 6de 3 5de 4de 4 3de 5 2de 1ste Gelijkvloers Verdieping Toren A Toren B Toren C 7de 1 2 6de 3 5de 4de 3de 4 2de 1ste Gelijkvloers 19

20 7. EHBO in Consciencegebouw (vervolg)
EHBO-register bij elke interventie Van belang voor vastleggen van startdatum arbeidsongeval / beroepsziekte Gegevens: 1. de naam van het slachtoffer 3. Gegevens van het ongeval of onwel worden: plaats, datum, uur beschrijving en omstandigheden 4. Interventie: aard, datum en uur 5. de identiteit van eventuele getuigen 20

21 7. EHBO in Consciencegebouw (vervolg)
EHBO-register (conform KB EHBO 2014) 21

22 7. EHBO in Consciencegebouw (vervolg)
EHBO-register GDPB (optioneel) 22

23 8. Arbeidsgeneeskunde (IDEWE)
23

24 9. Varia 24


Download ppt "Ministerie van Onderwijs & Vorming"

Verwante presentaties


Ads door Google