De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010

2 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 2 Overzicht programma Zendingen van leerlingengegevens in het basisonderwijs: 1.Reglementering 2.Overzicht zendingen 3.Terugzendingen via (WEB)EDISON 4.Enkele aandachtspunten 5.Contactgegevens AgODi

3 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 3 Reglementering  Omzendbrief Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijsZending van leerlingengegevens in het basisonderwijs BaO/2008/03 van 29/08/2008  Overzicht, contactgegevens, info in bijlagen…  Website www.ond.vlaanderen.bewww.ond.vlaanderen.be Wetwijs: “Z”

4 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 4 Overzicht zendingen  Aanwezigheden 3 de schooldag september  Inschrijvingen 1 ste schooldag oktober/februari  GON 1 ste schooldag van oktober  Problematische afwezigheden  Aanwezigheden kleuters  Concurrentieel vervoer

5 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 5 Aanwezigheden 3 de schooldag van september  Wie?  Alle scholen behalve type 5-scholen  Doel?  Leerplichtcontrole, kleuterparticipatie  Welke gegevens?  Identificatie  Aan- en afwezigheden eerste 3 schooldagen  Wanneer?  Uiterlijk 13 de schooldag

6 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 6 Inschrijvingen 1 ste schooldag oktober/februari  Wie?  Alle scholen behalve type 5-scholen  Doel?  Leerplichtcontrole  Financieringswet  Toekenning omkadering en toelagen  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijving  Leerlingenkenmerken  Wanneer?  Binnen de 7 werkdagen na teldag

7 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 7 Leerlingenkenmerken  Geïntegreerd in de zending van 1 ste schooldag oktober/februari  Gewoon onderwijs en BO (enkel types 1 en 3 voor de externen en semi-internen)  Kenmerken: - taal en opleidingsniveau moeder - thuisloos en trekkende bevolking (enkel voor gewoon onderwijs)  Verklaring op eer

8 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 8 GON 1 ste schooldag van oktober  Reglementering?  GON-omzendbrief GD/2003/05GON-omzendbrief GD/2003/05  Wie?  Scholen voor buitengewoon onderwijs met GON  Doel?  Toekenning van eenheden en toelagen  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijvingen  Type, aard handicap, aard integratie  Enkel GON-leerlingen (niet ION, niet ASS-afwijking…)  Wanneer?  Uiterlijk 10 de werkdag na teldag

9 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 9 Problematische afwezigheden  Reglementering?  Omzendbrief Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs BaO/2002/11Afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs BaO/2002/11  Wie?  Alle scholen met leerplichtigen  Doel?  Toekenning van schooltoelage en beleidsgegevens  Welke gegevens?  Identificatie  Inschrijving  B-codes van leerplichtigen (1 ste, 10 de en 30 ste halve dag)  Werkwijze bij schoolverandering  Wanneer?  Bij 30 halve dagen B-code

10 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 10 Aanwezigheden kleuters  Wie?  Alle scholen met kleuterniveau  Doel?  Toekenning schooltoelage en beleidsinformatie  Welke gegevens?  Identificatie  Aantal halve dagen aanwezigheid  Enkel niet-leerplichtige kleuters  Werkwijze bij schoolverandering en uitschrijving  Wanneer?  Uiterlijk 10 de werkdag na laatste schooldag juni

11 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 11 Concurrentieel vervoer  Wie?  Scholen in Vlaams-Brabant, Brussels Hoofdstedelijk gewest en aantal gemeenten  Doel?  Financieringswet  Welke leerlingen?  Regelmatige en georganiseerde ophaling vanuit Waals gewest  Wanneer?  Vóór 1 maart

12 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 12 Terugzendingen via (WEB)EDISON  Gestructureerd of niet-gestructureerd  Info i.v.m. verwerking: Verwerkt Verwerkt maar waarschuwende fouten Niet verwerkt wegens fatale fouten  Info ivm doorgestuurde gegevens: Globale leerlingenaantallen Gedetailleerde info  Aanvulling rijksregisternummers

13 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 13 Enkele aandachtspunten  Foutmeldingen vooral i.v.m. identiteit: naamswijzigingen, stamboeknummer, geboortedatum, …  Rijksregisternummers en bisnummers  Zending aanwezigheden kleuters Timing Kwaliteit van de gegevens

14 www.agodi.be AgODi opleiding schoolsecretariaten 2009 - 2010 14 Contactgegevens AgODi Gewoon onderwijs: Antwerpen:02 553 99 32 Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 02 553 92 17 Limburg:02 553 99 33 Oost-Vlaanderen:02 553 92 05 Vlaams-Brabant:02 553 92 17 West-Vlaanderen:02 553 93 87 Buitengewoon onderwijs:02 553 92 04


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2009 - 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google