De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten
Opleiding voor schoolsecretariaten Schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Doelstellingen Samenwerken om op een vlotte manier correcte leerlingengegevens te verkrijgen in AgODi. opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inhoud Inleiding (Edison en Discimus) Algemene begrippen Edison Zending 1 oktober en in- en uitschrijvingen Andere leerlingenzendingen Discimus Tot slot opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
I. Inleiding Gebruik van leerlingengegevens door AgODi Edison Discimus Softwareleveranciers opleiding schoolsecretariaten

5 Gebruik van leerlingengegevens door AgODi
Berekenen van omkadering en toelagen Leerplichtcontrole Doorgeven van gegevens aan Schooltoelage Kinderbijslagfonds Leer- en ervaringsdatabank Cijfergegevens voor beleidsondersteuning  Kwaliteit van al deze processen is afhankelijk van de gegevens die bezorgd worden door de scholen! opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Edison Elektronisch Doorgeven van Informatie tussen Schoolinstellingen en het Onderwijsdepartement sinds 1995 sinds 2008: WebEDISON helpdesk Edison: opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Discimus Nieuw in schooljaar Op termijn vervanging van Edison voor leerlingengegevens Via webservices geïntegreerd in softwarepakket opleiding schoolsecretariaten

8 Softwareleveranciers
AgODi stelt ter beschikking hoe de zendingen en webservices moeten opgebouwd worden. Softwareleveranciers werken mee aan kwaliteitsvolle zendingen. opleiding schoolsecretariaten

9 II. Algemene begrippen Edison
Terugzendingen Foutenrapporten Overschrijven van zendingen Inschrijvingsgegevens Identificatienummer Soorten leerlingenzendingen opleiding schoolsecretariaten

10 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Terugzendingen Op elke zending volgt een terugzending belangrijk om deze op te volgen! Enkele uren na de zending: melding ontvangst Volgende dag: foutenrapport Bij sommige zendingen ook een overzichtsrapport met leerlingenaantallen, leerlingenkenmerken of afwezigheidscodes van de eerste 3 schooldagen opleiding schoolsecretariaten

11 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten 3 soorten: Goed verwerkt Eventueel met bijkomende informatie, bijvoorbeeld over de leerlingenkenmerken Verwerkt, met waarschuwende fout Bijvoorbeeld bij familienaam verschillend van wat in onze databank zit. Fatale fout Zending moet opnieuw gebeuren! opleiding schoolsecretariaten

12 Overschrijven van zendingen
Algemeen principe: Een nieuwe zending overschrijft volledig de voorgaande zending! Opgelet, soms wel annulatie van vorige zending nodig opleiding schoolsecretariaten

13 Inschrijvingsgegevens
Zending september Zending 1 oktober Late inschrijvingen en vroege uitschrijvingen Telling 1 februari (of 15 januari / 1 juni) genereren we zelf op basis van de in- en uitschrijvingen opleiding schoolsecretariaten

14 Inschrijvingsgegevens
Op basis van deze in- en uitschrijvingen kunnen we in de databank van AgODi de loopbaan van een leerling samenstellen. Enkel mogelijk bij correcte identificatiegegevens! opleiding schoolsecretariaten

15

16 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Identificatienummer Rijksregisternummer yy mm dd xxx xx Bisnummer zelfde vorm, maar maand wordt vermeerderd met 20 of 40 opleiding schoolsecretariaten

17 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Identificatienummer Leerling aan AgODi gezonden zonder identificatienummer: zoeken in eigen databank opzoeken in rijksregister naar Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) Opgelet: eventueel nieuw nummer op basis van doorgegeven naam – geboortedatum – geslacht terugzendingen met identificatienummers opleiding schoolsecretariaten

18 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Soorten zendingen - zending 1 oktober - GON-zending stages voltijds engagement studiebewijzen eerste drie schooldagen in- en uitschrijvingen - problematische afwezigheden - tucht - onderwijs aan huis opleiding schoolsecretariaten

19 III. Zending 1 oktober en in- en uitschrijvingen
Late inschrijvingen en vroege uitschrijvingen Identificatierecord Inschrijvingsrecord Foutenrapporten Terugzendingen Wijzigingen nadien opleiding schoolsecretariaten

20 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Zending 1 oktober Voor elke leerling identificatierecord Identieke structuur voor alle niveaus inschrijvingsrecord Specifieke inschrijvingsgegevens voor een leerling uit SO opleiding schoolsecretariaten

21 Late inschrijvingen en vroege uitschrijvingen
Bij uit- of inschrijving na 1 oktober worden pas verwerkt nadat de zending van 1 oktober correct is verwerkt Bij wijziging van administratieve groep, vestigingsplaats, type buitengewoon onderwijs en verblijfsregeling school stuurt late inschrijving in eigen school systeem AgODi maakt vroege uitschrijving zelf aan Tijdig insturen! opleiding schoolsecretariaten

22 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Identificatierecord Recordtype Versienummer Recordvolgnummer Instellingsnummer Hoofdstructuur Stamnummer Identificatienummer Geboortedatum Geslacht Familienaam Eerste voornaam Straat woonplaats Huisnummer Busnummer Postcode woonplaats Land woonplaats Nationaliteit opleiding schoolsecretariaten

23 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecord Bevat specifieke informatie voor een inschrijving in secundair onderwijs Nodig voor correcte berekening van toelagen en omkadering opleiding schoolsecretariaten

24 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecord Instellingsnummer Hoofdstructuur Stamnummer Vestigingsplaats Huidige administratieve groep Financierbaarheid Cursus levensbeschouwing Taalregime Vreemde taalvak 1 Vreemde taalvak 2 Vreemde taalvak 3 Vreemde taalvak 4 Vreemde taalvak 5 Sportstatuut Soort sport Inclusief onderwijs Spreiding lesprogramma OKAN in DBSO type buitengewoon onderwijs verblijfsregeling Statuut Verpleegkunde Hoofdstructuur vorige inschrijving Datum eerste inschrijving Aanleiding tot vroege uitschrijving Situatie na vroege uitschrijving Thuisloos Trekkende bevolking Beschikbaarheid bevraagde GOK-gegevens Spreektaal moeder spreektaal vader spreektaal broer/zus spreektaal vrienden opleidingsniveau moeder opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecord Tellingsdatum van de zending 1 oktober voor de zending van 1/10 datum uitschrijving of inschrijving uitschrijving is steeds de kalenderdag net voor de inschrijving of de dag dat de ouders komen uitschrijven opleiding schoolsecretariaten

26 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecord Financierbaarheid 02 : regelmatig financierbare leerling 01 : vrije leerling voor leerlingen die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden geen studiebekrachtiging mogelijk geen financiering voor de school 03 : regelmatige niet-financierbare leerling meestal in administratieve groepen waarvoor de school in kwestie niet gefinancierd wordt wel studiebekrachtiging mogelijk opleiding schoolsecretariaten

27 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecord Hoofdstructuur vorige inschrijving enige dat wij vragen over de vorige inschrijving toegelaten waarden: "211" Gewoon lager onderwijs in een Vlaamse school "221" Buitengewoon lager onderwijs in een Vlaamse school "311" Voltijds gewoon secundair onderwijs in een Vlaamse school "312" Deeltijds beroepssecundair onderwijs "321" Buitengewoon secundair onderwijs in een Vlaamse school “801” lager onderwijs in de Franstalige gemeenschap “802” secundair onderwijs in de Franstalige gemeenschap "999" Andere (Buitenland, arbeidsmarkt, Syntra, enz.) opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Inschrijvingsrecord Aanleiding tot en situatie na vroege uitschrijving enkel bij vroege uitschrijving wordt gebruikt bij de leerplichtcontrole naar andere school overleden geen info opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Oefeningen opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Voorbeeld opleiding schoolsecretariaten

31 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Andere voorbeelden fatale fouten Administratieve groep (admgr) niet ingericht Vestigingsplaatsnummer niet toegekend Telling niet open opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Fatale fouten: Andere schrijfwijze van naam als er geen identificatienummer is meegestuurd Schrijfwijze naam vergelijken met identiteitskaart Aanpassen indien nodig Schoolbeheerteam contacteren bij onterechte foutmelding  Nieuwe zending noodzakelijk! opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten opleiding schoolsecretariaten

34 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Waarschuwende fouten: Andere schrijfwijze van naam als er wel een identificatienummer is meegestuurd Schrijfwijze naam vergelijken met identiteitskaart Aanpassen indien nodig Schoolbeheerteam contacteren bij onterechte foutmelding  Geen nieuwe zending nodig! opleiding schoolsecretariaten

35 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

36 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Fouten vermijden? zoveel mogelijk rijksregisternummer gebruiken teruggezonden identificatienummers importeren in de schoolsoftware opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Informatieve boodschap Familienaam betrokken leerling verschijnt bij zending van late inschrijving of vroege uitschrijving. opleiding schoolsecretariaten

38 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Foutenrapporten Extra informatie, bvb over de leerlingenkenmerken opleiding schoolsecretariaten

39 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

40 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Terugzendingen Na zending 1 oktober Overzicht leerlingenaantallen per administratieve groep (SO1 / BuSO1 / DBSO1 ) Globaal overzicht van de leerlingenkenmerken per school Overzicht van de leerlingenkenmerken per leerling opleiding schoolsecretariaten

41 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Terugzendingen Leerlingenkenmerken worden in twee vormen teruggestuurd Niet-gestructureerd: leesbare vorm Gestructureerd: zodat de software de kenmerken kan importeren in het systeem Bekijk deze terugzendingen, ze geven waardevolle informatie! opleiding schoolsecretariaten

42 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013

43 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Wijzigingen nadien Een nieuwe zending 1 oktober overschrijft volledig de vorige enkel in samenspraak met de verificateur Een nieuwe uit- of inschrijving overschrijft de vorige bij hetzelfde stamnummer en dezelfde geldigheidsdatum bij fout in geldigheidsdatum of stamnummer moet de vorige zending dus geannuleerd worden opleiding schoolsecretariaten

44 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Wijzigingen nadien Bij fouten in identificatiegegevens (identificatienummer, naam, geboortedatum, …) verwittig schoolbeheerteam om toekomstige fouten in zendingen te vermijden Bij foutieve gegevens over de inschrijvingsgegevens (financierbaarheid, godsdienstkeuze, …) verwittig verificateur Uitzondering: aanvulling/wijziging leerlingenkenmerken opleiding schoolsecretariaten

45 IV. Andere leerlingenzendingen
Eerste drie schooldagen GON-zending Problematische Afwezigheid Tucht Onderwijs aan huis Leerlingenstages Studiebewijzen Voltijds engagement opleiding schoolsecretariaten

46 Eerste drie schooldagen
Doel? leerplichtcontrole Wanneer? uiterlijk de 13de schooldag Welke gegevens? alle leerlingen die op minstens één van de drie eerste schooldagen zijn ingeschreven aanwezigheden (met code bij afwezigheid) op de eerste drie schooldagen opleiding schoolsecretariaten

47 Eerste drie schooldagen
Opgelet voor: na deze zending zijn de stamnummers in ons systeem gekoppeld aan de identificatiegegevens Terugzendingen foutenrapport + inhoudelijk rapport  bekijk dit kritisch! eventuele fouten hierin kunnen ervoor zorgen dat de leerlingen onnodig een waarschuwingsbrief krijgen opleiding schoolsecretariaten

48 Eerste drie schooldagen
voorbeeld terugzending opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
GON-zending Doel? extra uren GON voor de school toekennen Wanneer? tussen 1 en 8 oktober Welke scholen? alle BuSO-scholen die GON-leerlingen begeleiden Welke gegevens? identificatierecord van de leerlingen specifieke GON-informatie opleiding schoolsecretariaten

50 Problematische afwezigheid
Doel? in kaart brengen van de problematiek studietoelage Wanneer? onmiddellijk nadat de leerling 30 halve dagen problematische afwezigheid heeft bereikt (B-code + F-code + K-code) Slechts 1 zending per leerling per schooljaar opleiding schoolsecretariaten

51 Problematische afwezigheid
Welke gegevens? identificatierecord van de leerling specifieke informatie (datum 30ste B-code, leerplichtverantwoordelijke, … ) zorgwekkend dossier opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Tucht Doel? in kaart brengen van de problematiek indien nodig specifieke maatregelen Wanneer? onmiddellijk wanneer de leerling definitief uitgesloten wordt uit de school ! ook bij uitsluiting op einde van schooljaar ! dit staat los van uitschrijving met reden tucht Welke gegevens? identificatierecord van de leerling + specifieke informatie opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Onderwijs aan huis Doel? toekennen van extra uren OAH Wanneer? bij melding van OAH van leerling, ten laatste op de eerste lesdag van het OAH bij verlenging van OAH Welke gegevens? identificatierecord van de leerling specifieke informatie (aantal uren, soort, verblijfplaats, …) opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Onderwijs aan huis Wat bij correctie van de zending? Idee: Een zending voor dezelfde leerling met dezelfde begindatum overschrijft de vorige verkeerde gegevens (behalve begin- en einddatum): nieuwe zending vroegtijdig beëindigen: nieuwe zending met zelfde begindatum en nieuwe einddatum opleiding schoolsecretariaten

55 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Onderwijs aan huis Wat bij wijzigingen gedurende de periode? wijziging van het aantal uren OAH, de soort OAH, verblijfplaats, administratieve groep corrigerende zending die de vorige periode vroegtijdig beëindigt nieuwe zending voor de nieuwe periode met de nieuwe gegevens opleiding schoolsecretariaten

56 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingenstages Doel? beleidsinformatie Wanneer? tussen 15 en 31 mei Welke gegevens? identificatierecord van de leerling specifieke informatie (stagegever, sector, contract, periode, …) Minstens één van volgende drie codes: paritair comité-nummer, NACE-code, RSZ-werkgeverskengetal opleiding schoolsecretariaten

57 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Leerlingenstages Welke scholen? Voltijds gewoon SO KSO, BSO, TSO (geen ASO) HBO verpleegkunde en Se-n-Se Buitengewoon SO OV1: enkel stages met productief karakter OV2: leerlingen uit tweede fase OV3: leerlingen uit kwalificatiefase OV4: leerlingen uit 3de graad KSO, BSO, TSO opleiding schoolsecretariaten

58 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Doel? studieverloop van leerling in kaart brengen verificatie van toelatingsvoorwaarden leer- en ervaringsdatabank Wanneer? Op eender welk moment van het schooljaar Welke gegevens? identificatierecord van de leerling specifieke informatie (studiebewijs, attest, diploma verpleegkunde, … ) opleiding schoolsecretariaten

59 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Geldigheidsdatum 30/06/2013 31/01/2013 mogelijk voor HBO/Se-n-Se andere data voor modulaire studierichtingen toegestaan  meerdere zendingen voor één leerling mogelijk opleiding schoolsecretariaten

60 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Studiebewijzen Welke leerlingen opnemen? alle leerlingen die op de geldigheidsdatum een studiebewijs (konden) behalen eventueel “nog geen beslissing” lijst met anomalieën: te bekijken! Latere aanvullingen nieuwe zending op zelfde geldigheidsdatum overschrijft de vorige aanvulling na uitgestelde beslissing? steeds in samenspraak met verificateur! opleiding schoolsecretariaten

61 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Voltijds engagement Doel? in kaart brengen van voltijds engagement in het DBSO Wanneer? telkens na een tellingsmoment bij uitschrijving van een leerling Tellingsmomenten vrijdag voor kerstvakantie vrijdag voor paasvakantie 30 juni opleiding schoolsecretariaten

62 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Voltijds engagement Welke gegevens? aantal M- en K-codes van de leerling sinds het begin van het schooljaar ook de codes die de leerling eventueel in een andere school behaalde! Opgelet! het aantal M- en K-codes kan enkel stijgen juiste tellingsdatum gebruiken K-code: geen werkplek wegens manifeste onwil leerling (bij de PA?) F-code: niet aanwezig op de werkplek opleiding schoolsecretariaten

63 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
V. Discimus Discimus Algemeen Discimus Inschrijvingen Discimus Afwezigheden opleiding schoolsecretariaten

64 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Discimus Algemeen Doel van het project Capaciteitsproblemen Steeds grotere vraag naar gegevens Nood aan snelle beschikbaarheid Welke gegevens? In- en uitschrijvingsgegevens Afwezigheden  Basis- en secundair onderwijs opleiding schoolsecretariaten

65 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Discimus Algemeen Relatie school – softwareleverancier Melden aan schoolbeheerteam Meerdere mogelijk Planning : afschaffen eerste leerlingenzendingen Later: studiebewijzen, GON, onderwijs aan huis, … opleiding schoolsecretariaten

66 Discimus Inschrijvingen
3 niveaus opleiding schoolsecretariaten

67 Discimus Inschrijvingen
Webservices CreëerGRP CreëerINSADM WijzigGRP WijzigINSADM AnnuleerGRP AnnuleerINSADM RaadpleegGRP RaadpleegINSADM CreëerINS WijzigINS AnnuleerINS RaadpleegINS  Opvolging nodig! opleiding schoolsecretariaten

68 Discimus Inschrijvingen
Dubbele inschrijvingen Sinds mei 2012 Overlap in InschrAdmgr Welke leerling, periode, andere school Huidig of volgend schooljaar Regelgevend toegestaan opleiding schoolsecretariaten

69 Discimus Afwezigheden
Registratie Elke afwezigheidscode Bij invoer of wijziging van code in softwarepakket Raadplegen Eigen school Over scholen heen (bvb Z- of B-codes) Start in (test-jaar) opleiding schoolsecretariaten

70 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
VI. Tot slot Identificatienummer Terugzendingen Samenwerken voor kwaliteit School AgODi Softwareleverancier opleiding schoolsecretariaten

71 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
VI. Tot slot omzendbrieven SO/2007/05 en NO/2012/01 contactgegevens verificatie en dossierbeheerder  Adressen en contactgegevens invoerprogramma’s en technische brochures van de zendingen Schooldirect: opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Elektronisch communiceren voor leerlingensecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google