De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

welkom in deze eredienst - Pasen Voorganger: Johan Helfferich

Verwante presentaties


Presentatie over: "welkom in deze eredienst - Pasen Voorganger: Johan Helfferich"— Transcript van de presentatie:

1 welkom in deze eredienst - Pasen Voorganger: Johan Helfferich
Goedemorgen gemeente, welkom in deze eredienst - Pasen Voorganger: Johan Helfferich Organist: Martin Stavleu m.m.v. Chr. gemengd koor Sjaloom o.l.v. Johanna van der Weide Begeleiding koor: Tim van der Weide (piano) en Pieter Reitsma (cornet) Ouderling van Dienst: Albert Pool Kind van dienst: Danieke Stavleu Lector: Sietse Regnerus Koster: Thijs Bolhuis

2 Pasen Met open handen… Vandaag vieren we Pasen: het geheim van
het leven dwars door de dood heen. Met open handen mogen we dat vieren. De witte bloemen vertellen over de gave van het licht dat volop stroomt. Onze handen mogen dat licht doorgeven. Verder zien we doorzichtige kralen als tranen van Maria. Dwars door de tranen van verdriet en gemis heen, breekt de hoop door.

3 Maria haar handen willen vasthouden wat niet vast te houden is geopende handen vertellen over het geheim van leven God Uw licht breekt onstuitbaar door

4 Pasen Voor de dienst zingt Sjaloom: Looft God in de hoogste troon

5 De kerkenraad bidt het consistoriegebed.
Ook wij bereiden ons in stilte voor….

6 Aansteken van de tafelkaarsen
Liturgische klok wordt gelijkgezet Aansteken van de tafelkaarsen

7 Heerlijk morgenlicht / Daar juicht een toon
Woord van welkom Intochtslied: Heerlijk morgenlicht / Daar juicht een toon

8 We zingen: Daar juicht een toon
Couplet 1 en 2 door het koor Couplet 3 en 4 door gemeente 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door gans Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan, De Zoon van God is opgestaan!

9 We zingen: Daar juicht een toon
Couplet 1 en 2 door het koor Couplet 3 en 4 door gemeente 2 Geen graf hield Davids Zoon omknelt, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, Want Hij is God, bekleed met macht.

10 We zingen: Daar juicht een toon
Couplet 1 en 2 door het koor Couplet 3 en 4 door gemeente 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, Want alles, alles is voldaan, Die in’t geloof op Jezus ziet, Die vreest voor dood en helle niet.

11 We zingen: Daar juicht een toon
Couplet 1 en 2 door het koor Couplet 3 en 4 door gemeente 4 Want nu de Heer is opgestaan, Nu vangt het nieuwe leven aan, Een leven, door Zijn dood bereid, Een leven in Zijn heerlijkheid

12 Een moment om stil te worden voor God
12

13 Bemoediging V: Onze hulp is in de Naam van de Heer G: die hemel en aarde gemaakt heeft V: die trouw houdt tot in eeuwigheid G: en niet laat varen het werk van Zijn handen.

14 V: Genade zij u en vrede van God,
Groet: V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van Jezus Christus, de Opgestane Heer. G: Amen

15 We zingen: Christus onze Heer verrees koor 2. koor 3. allen 1
halleluja! Heil'ge dag na angst en vrees, Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja, bracht ons in Gods vrijheid thuis,

16 We zingen: Christus onze Heer verrees koor 2. koor 3. allen 2
Prijst nu Christus in ons lied, halleluja, die in heerlijkheid gebiedt, die aanvaardde kruis en graf, dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!

17 We zingen: Christus onze Heer verrees koor 2. koor 3. allen 3
Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja, heeft verzoening ons bereid, halleluja! Nu is Hij der heem'len Heer, Eng'len juub'len Hem ter eer,

18 Gebed

19 Project 40 dagentijd ‘Met open handen’ "op reis met Eef" 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28

29 De kinderen gaan naar de Bernetsjinst

30 Schriftlezing: Jesaja 25: 6-9 We zingen: NLB 118: 5

31 NLB 118 : 5

32 NLB 118 : 5

33 Schriftlezing: Johannes 20, 1-18 We zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft

34 We zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft
1+2 koor, 4 gemeente, 5 koor, 8 gemeente 1    Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

35 We zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft
1+2 koor, 4 gemeente, 5 koor, 8 gemeente 2 Ik zeg het allen, en de mond van allen zegt het voort, tot over 't ganse wereldrond de nieuwe morgen gloort.

36 We zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft
1+2 koor, 4 gemeente, 5 koor, 8 gemeente 4 Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed; nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

37 We zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft
1+2 koor, 4 gemeente, 5 koor, 8 gemeente 5 De donk're weg die Hij betrad komt uit in 't hemelrijk, en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk.

38 We zingen: Ik zeg het allen dat Hij leeft
1+2 koor, 4 gemeente, 5 koor, 8 gemeente 8 't Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

39 Verkondiging God believes in You!

40 We zingen: heerlijk morgenlicht - kondigt het jubelend aan!
Meditatief orgelspel We zingen: heerlijk morgenlicht - kondigt het jubelend aan!

41 We zingen: Kondigt het jubelend aan!
1. koor 2. vrouwen 3. mannen 4. vrouwen 5. mannen 6. allen 1. Kondigt het jubelend aan, laat het de windstreken horen, doe het de aarde verstaan: God heeft ons wedergeboren!

42 We zingen: Kondigt het jubelend aan!
1. koor 2. vrouwen 3. mannen 4. vrouwen 5. mannen 6. allen 2. Zingt met een juichende stem, ademt weer opgetogen, dit is Jeruzalem, ere zij God in den hoge!

43 We zingen: Kondigt het jubelend aan!
1. koor 2. vrouwen 3. mannen 4. vrouwen 5. mannen 6. allen 3. Hier heeft de Heer ons geleid, hier doet Hij Israël wonen uit de ellende bevrijd, God zal het lijden ons lonen.

44 We zingen: Kondigt het jubelend aan!
1. koor 2. vrouwen 3. mannen 4. vrouwen 5. mannen 6. allen 4. Wandelend in de woestijn hebben wij water gevonden springende als een fontein, bronnen geslagen als wonden.

45 We zingen: Kondigt het jubelend aan!
1. koor 2. vrouwen 3. mannen 4. vrouwen 5. mannen 6. allen 5. Overvloed, overvloed Gods, sprengen van water en leven, bloed uit de flank van de rots, water en bloed om het even;

46 We zingen: Kondigt het jubelend aan!
1. koor 2. vrouwen 3. mannen 4. vrouwen 5. mannen 6. allen 6. daaruit ontspringt ons bestaan, zo zijn wij wedergeboren! Kondigt het jubelend aan, laat heel de wereld het horen!

47 De kinderen komen terug van de Bernetsjinst

48 Dankgebed voorbeden stil gebed Onze Vader

49 Inzameling 1. Diaconaat Open je handen (Kerk in Actie) 2
Inzameling 1. Diaconaat Open je handen (Kerk in Actie) 2. Orgelfonds tijdens de inzameling zingt het koor: God en God alleen

50 Slotlied: NLB 634 U zij de glorie

51 Slotlied: NLB 634 U zij de glorie

52 Slotlied: NLB 634 U zij de glorie

53 Slotlied: NLB 634 U zij de glorie

54 Zegen Amen, amen, amen

55 Wij wensen u fijne Paasdagen


Download ppt "welkom in deze eredienst - Pasen Voorganger: Johan Helfferich"

Verwante presentaties


Ads door Google