De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer doet een bedrijf het goed online?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer doet een bedrijf het goed online?"— Transcript van de presentatie:

1 Wanneer doet een bedrijf het goed online?
tio Minor Digital Marketing 3. Online strategie Wanneer doet een bedrijf het goed online? Extern: kennen en volgen van de klant vindbaar binnen customer journey technologie in dna Intern: doelstellingen behalen meetbaarheid online Verwijzen naar les 2 interessant artikel over digitaal dna bij leiders/organisaties

2 3. Online strategie Internet scorecard
tio Minor Digital Marketing 3. Online strategie Internet scorecard Ontdekken wat de kritische succesfactoren zijn voor online prestaties Internetactiviteiten zijn meetbaar Moet je wel weten wat je gaat meten en waarom voorbeeld: je gewicht. waarom meet je dat? wat wil je ermee bereiken een marathon

3 Internet Scorecard – tio.nl
Wat is aantalbezoekers per maand? Waar komen de bezoekers vandaan? Hoe succesvol zijn onze online campagnes? Hoe kunnen we de conversie vergroten? Welke doelgroepen zien we? Hoeveel kijkers worden kopers? Hoe effectief is de navigatie? Hoe loyaal zijn onze bezoekers? Hoe tevreden zijn onze bezoekers? Hoe beleven de bezoekers onze website? Internet Scorecard – tio.nl 2. Dit zijn reeele vragen om te stellen en te kunnen beantwoorden als je verantwoordelijk bent voor de online strategie, Met name de 3 perspectieven Klant, website en organisatie zie je in de vragen terug. Financieel is een afgeleide Maken we voldoende gebruik van nieuwe technologie? Is de website wel gebruiks-vriendelijk? Wie is verantwoordelijk voor het beeldmateriaal?!

4 3. Online strategie Internet scorecard
tio Minor Digital Marketing 3. Online strategie Internet scorecard kritische succesfactoren ontdekken voor online prestaties Internetactiviteiten zijn meetbaar Moet je wel weten wat je gaat meten en waarom Daarvoor maak je doelstellingen Scorecard = strategie + doelstellingen voorbeeld: je gewicht. waarom meet je dat? wat wil je ermee bereiken een marathon

5 Overzicht van de prestaties van een onderneming
Minor Digital Marketing 3. Balanced scorecard Overzicht van de prestaties van een onderneming de bestaande balanced scorecard: waarom deed de ene organisatie het zo veel beter/hield het langer vol/ dan de ander. er was meer dan omzet wat er toe deed Welke factoren helpen om de strategie te realiseren: dat zijn de succesfactoren

6 Online strategie Financieel Klant Website STRATEGIE Organisatie
Minor Digital Marketing Online strategie Hoe worden we financieel succesvol? Financieel Klant Website STRATEGIE Hoe bereiken we onze doelgroepen en hoe stellen we onze bezoekers / klanten tevreden? Hoe ontwikkelen en beheren we een effectieve website? maak vergelijk met balanced scorecard de belangrijkste vragen bij elk perspectief Organisatie Hoe creëren we een effectieve internetorganisatie?

7 3. Online strategy map Doel: Online strategie implementeren
Minor Digital Marketing 3. Online strategy map Doel: Online strategie implementeren - waar gaan we naar toe? - wat willen we bereiken? - wat moeten we doen om ons marktaandeel te vergroten? De stappen: 1. online strategie beschrijven (missie en doelstellingen) 2. doelstellingen vertalen naar succesfactoren en indicatoren 3. de online prestaties meten en zo nodig verbeteren. Om al die vragen goed te kunnen beantwoorden is het van belang om eerst vast te hebben gesteld wat het bedrijf wil bereiken. Dan weet je waar je naar toe aan het werken bent. Wat uiteindelijk gemeten en gevolgd moet worden Internet SCORECARD

8 3. Online strategie Interne omgeving Externe omgeving
Minor Digital Marketing 3. Online strategie Missie Interne omgeving Externe omgeving Doelstellingen Succesfactoren Indicatoren Targets toelichten: missie als uitgangspunt; hoe komen doelstellingen tot stand continu meet en verbeterproces herinner ze aan KLM dashboard in de gang dat ze hebben gezien bij ecm Verbeteracties

9 Minor Digital Marketing
3. Online strategy map Uitleggen dat missie moet aansluiten bij uiteindelijke acties en andersom. Succesfactoren bepalen per dimensie, Eindopdracht: strategy map opzetten voor je project

10 3. Online strategy map ISC komt steeds terug in het project
Minor Digital Marketing 3. Online strategy map Continu proces, juist om slagvaardig en flexibel te zijn. Samen met studenten opzet maken om strategie incl doelstelingen en succesfactoren weer te geven. ter illustratie is ISC uitgewerkt op de Tio website. Is als extra ppt voor les toegevoegd. ISC komt steeds terug in het project

11 Strategy map Bedrijf: … Website: … Datum: … Auteur: … Online missie
.. Online strategische doelstellingen Outcomes Financieel . . . .. . Outcomes Klant . . . . . . Website Online strategy map invullen voor je bedrijf. Succesfactoren voor de outcomes: klant en finacieel, en voor de ondersteunende dimensies: website en organisatie. Naar een actieplan toewerken. . . . . . Drivers Organisatie . . . . Drivers


Download ppt "Wanneer doet een bedrijf het goed online?"

Verwante presentaties


Ads door Google