De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TUSSEN EVALUATIE Nieuwe werkwijze OPDC

Verwante presentaties


Presentatie over: "TUSSEN EVALUATIE Nieuwe werkwijze OPDC"— Transcript van de presentatie:

1 TUSSEN EVALUATIE Nieuwe werkwijze OPDC

2 Waarom een tussen evaluatie OPDC?
Reminder; Binnen het SWV VO/VSO is afgesproken dat er vanaf schooljaar 2014/2015 gewerkt wordt met een nieuwe werkwijze OPDC. Belangrijke onderdelen uit deze nieuwe werkwijze: Aanvraag OPDC traject bij het BTO, instroom periodieken en aandachtsfunctionarissen vanuit het OPDC. Doelstellingen zijn; meer preventie VO, ‘minder OPDC’, meer OPDC terugplaatsingen regulier VO. Waarom een tussen evaluatie OPDC? Schooljaar 2014/2015 is een ontwikkeljaar. We willen kritisch blijven naar onze manier van werken. Tevens dienen de resultaten/bevindingen als stand van zaken voor het SWV en geven een beeld van de huidige ontwikkelpunten. Deelnemers tussen evaluatie; De evaluatie is uitgezet naar alle (eerst)betrokkenen op alle VO scholen bij OPDC trajecten. Vanuit een respons van 81% van de aangeschrevenen, zijn de conclusies getrokken.

3 Onderdelen uit de tussen evaluatie OPDC;
Informatieverstrekking nieuwe werkwijze OPDC; 90% van de ondervraagden beoordeelt de informatieverstrekking over de nieuwe werkwijze OPDC met voldoende-goed. Consultatie aandachtsfunctionaris; 100% van de ondervraagden die ervaring hebben met een consultatie van een aandachtsfunctionaris beoordelen deze als meerwaarde. OPDC traject; 73% van de scholen maakt gebruik van het OPDC. (3 scholen niet!) 56% van de aanmeldingen gaan via een telefonische intake. !!! 37,5% van de aanvragen OPDC gaat in samenspraak VO-KEC. * (Slechts 3 scholen!) !!! 50% van de ondervraagden zijn het niet eens met de invoering van instroom periodieken OPDC. 93% van de ondervraagden geeft een voldoende-goed voor de onderlinge communicatie tijdens een OPDC traject.

4 Inzoomend op enkele uitslagen:
OPDC Inzoomend op enkele uitslagen: OPDC traject; 37,5% van de aanvragen OPDC gaat in samenspraak VO-KEC. * (Slechts 3 scholen!) Binnen de projectgroep SWV hebben we deze discussie gevoerd over de vraag; Is er een meerwaarde om een aandachtsfunctionaris te betrekken bij een aanvraag voor een OPDC traject? Vervolgens is de afspraak gemaakt dat alle scholen de AF zullen betrekken bij toekomstige OPDC aanvragen. % van de ondervraagden zijn het niet eens met de invoering van instroom periodieken OPDC. Deze onvrede gaat deels over het gebrek aan flexibiliteit in de nieuwe werkwijze, als over de manier van invoering. Men begrijpt de werkwijze, maar voelt zich onvoldoende betrokken bij de tot stand koming. Er is vanuit het VO behoefte aan verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden VO-OPDC in een OPDC traject. (BELEIDSDOCUMENT: Aandachtsfunctionaris KEC)

5 De leerling cijfers tot dusver:
OPDC De leerling cijfers tot dusver: Aantal OPDC trajecten aug. 2014; lln. Aantal OPDC trajecten nav de instroomperiodieken tot nu toe; 8 lln. (vorig schooljaar 25 lln.) Aantal afgesloten OPDC trajecten (retour VO), maart 2015; 14 lln. Prognose aantal afgesloten OPDC trajecten (retour VO), aug. 2015; +16 lln. (vorig schooljaar 12 lln.) Prognose aantal OPDC trajecten aug. 2015; ? (opdc-so & L:dos code rood)

6 Ontwikkelpunten OPDC:
Buddy’s VO voor de vakdocenten op het OPDC (hulpvraag) Aandachtsfunctionaris capaciteit vergroten vanuit Triade? (werkgroep) Investeren in realistische beeldvorming OPDC/KEC (wie zijn we & wat bieden we)

7 OPDC Vragen?


Download ppt "TUSSEN EVALUATIE Nieuwe werkwijze OPDC"

Verwante presentaties


Ads door Google