De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TOEKOMST SCHOLEN IN NIJE GAAST Conclusies uit 7 eerste gesprekken 28 juni 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TOEKOMST SCHOLEN IN NIJE GAAST Conclusies uit 7 eerste gesprekken 28 juni 2012."— Transcript van de presentatie:

1 TOEKOMST SCHOLEN IN NIJE GAAST Conclusies uit 7 eerste gesprekken 28 juni 2012

2  Elke school wil blijven bestaan  Ouders geven aan dat kwaliteit voldoende is  Ten koste van leefbaarheid van het dorp  Communicatie als onvoldoende ervaren  Financiële onderbouwing is onvoldoende voor de afzonderlijke school  weinig vertrouwen in CvB  Onduidelijkheid over de rol van GMR werkt ook geen vertrouwen naar de GMR in de hand Argumenten en uitspraken mr’s en ouderraden

3  Komen tot kernscholen en kindvoorzieningen die kwaliteit bieden in de toekomst  Financieel gezonde organisatie die kan investeren in kwaliteit van onderwijs (bereikt in 2017)  Toekomstgericht VISIE NIJE GAAST Besluit 1

4 LUISTEREN NAAR ARGUMENTEN = ONTVANKELIJK ZIJN VOOR ONDERBOUWINGEN en HELDERE ARGUMENTEN nav tussenevaluatie na eerste gesprekrondes  Elke beantwoording van een financiële vraag levert nieuwe vragen op NOTITIE: EENDUIDIGE FINANCIËLE ONDERBOUWING  Meerwaarde van de Stichting Nije Gaast is onvoldoende onderbouwd NOTITIE: MEERWAARDE STICHTING  Kwetsbaarheid kwaliteit van scholen NOTITIE: KWALITEIT en MONITORING CONCLUSIES van CvB Besluit 2

5 Bijstelling tempo sluiting  Scholen tot 40 leerlingen zijn té kwetsbaar en het voorgenomen besluit blijft onverkort van kracht. Met ingang van aug. 2014 zijn Skeakel met Us Nije Gea en De Brêge met It Finster gefuseerd.  Voor scholen met ca. 40 leerlingen wordt het besluit uitgesteld tot najaar 2014. Tot dan zoektocht naar alternatieven / andere oplossingen. ( Regenboog, Stapstien, Op ‘e Terp en Swannenêst)  Samenwerking (en uiteindelijk fusie) tussen Skoalfinne en Totem blijft het uitgangspunt AANPASSINGEN Besluit 3

6 FINANCIËLE NOODZAAK BLIJFT ONVERMINDERD BESTAAN  Samenwerking met andere stichtingen  Formatie op schools- en bovenschools niveau  Geen extra investeringen  De kaasschaaf methode nog meer hanteren GEVOLGEN - 1

7  Tijdpad  Gesprekken met mr’s en ouderraden a.tot aan zomervakantie b.na de zomervakantie  Communicatie naar ouders van alle scholen GEVOLGEN - 2

8  VRAGEN  TIPS


Download ppt "TOEKOMST SCHOLEN IN NIJE GAAST Conclusies uit 7 eerste gesprekken 28 juni 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google