De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 De huisartspraktijk voor de toekomst, een visie Presentatie 15/06/2006, Kontich T. Hoerée, D. Grouwels, R. Cuypers, J. Heyrman, J. De Smedt Huisarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 De huisartspraktijk voor de toekomst, een visie Presentatie 15/06/2006, Kontich T. Hoerée, D. Grouwels, R. Cuypers, J. Heyrman, J. De Smedt Huisarts."— Transcript van de presentatie:

1 1 De huisartspraktijk voor de toekomst, een visie Presentatie 15/06/2006, Kontich T. Hoerée, D. Grouwels, R. Cuypers, J. Heyrman, J. De Smedt Huisarts & Samenwerking (HUSAM) FOD Volksgezondheid

2 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 2 Inleidend …

3 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 3 Uitdaging Hoe patiëntgerichte, doeltreffende, efficiënte en toegankelijke zorg bieden? in een context van verhoogde en complexere noden, verhoogde druk op de uitgaven en verminderd effectief aan huisartsen

4 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 4 Inhoudelijke hervormingen Herdefiniëren van de huisartsgeneeskunde van curatieve zorg binnen de arts-patiënt relatie naar complexe, gediversifieerde en multidisciplinaire zorg voor patiënten en patiëntenpopulaties WONCA definitie Huisartsgeneeskunde Uitwerken van: urgentieopvang, chronische en preventieve zorgprogramma’s, terminale begeleiding, … EBM en werken volgens aanbevelingen Kostefficiëntie in aanvragen en voorschrijven

5 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 5 Organisatorische hervormingen ? Belang van samenwerking onderling en interdisciplinaire/ -institutioneel  Wat is hiervoor nodig, hoe kan dit georganiseerd en gestimuleerd worden? Bekeken vanuit de huisartspraktijk

6 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 6 Analyse … A- Hoe organiseert en managet de huisarts de praktijk?

7 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 7 Literatuur Organisatiemodellen: vijf managementgebieden in een organisatie “Productieprocessen” = de zorgverlening “Middelenmanagement” “Medewerkersmanagement”: interne en externe “Coördinatie & communicatie” “Sturing”

8 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 8 Middelen mx. Medewerker mx. Productie van de zorg Politieke en sociale omgeving Populatie Coördinatie Sturing het HAPO model

9 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 9 HAPO, toegepast “De zorgverlening” “Middelenmanagement”

10 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 10 Middelenmanagement - materieel: gebouw, materiaal, stokbeheer - financieel - informatie & communicatie technologie (ICT) Procesmanagement ~ “de zorgverlening” 1.Zorg, kern of primaire processen = in contact met de patiënt of de praktijkpopulatie, de kernactiviteit v/d HA 2.Coördinatie van de zorg = rond specifieke patiënt met interne en externe “partners in de patiëntenzorg” 3.Ondersteunende of secundaire processen = ondersteunen de zorgprocessen; o.a. onthaal & administratie tijdens de contacten, … HAPO v/d clinicus

11 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 11 Analyse … B- Hoe de HAPO patiëntgerichter, doelstreffender, efficiënter en toegankelijker maken?

12 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 12 1- Binnen het procesmanagement: 1-A. Taakverdeling Onderscheid maken tussen kern- en delegeerbare taken Primaire zorgprocessen (en hun coördinatie) vs. ondersteunende processen Professioneel vs. procedureel gestuurde processen  Praktijkassistentie Ondersteunende en procedureel gestuurde processen overnemen

13 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 13 1-B. Continuïteit in de multidisciplinaire samenwerking verhogen  Multidisciplinaire zorgteams - netwerkpraktijken Structurele ondersteuning van teamvorming: erkenning, financiering, … Protocolair werken, multidisciplinaire vorming

14 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 14 1-C. Werken met praktijkpopulaties Uitbreiden van relatie “arts-patiënt” naar “praktijk- praktijkpopulatie”  GMD, protocolair werken, ook in de samenwerking met zorgpartners

15 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 15 2- Binnen het middelenmanagement: 2. Delegeren en uitbesteden van taken  Praktijkassistentie: stockbeheer, …  Uitbesteding organiseren via de kring? Financieel beheer ICT, elektronisch medisch dossier, …

16 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 16 C- Analyse … Praktijkorganisatie voor de toekomst …

17 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 17 Sturing Visie - Missie Doelen Medewerkersmanagement Interne medewerkers Administratie & werkorganisatie Professionele ontwikkeling - Partners in patiëntzorg: huisarts(en), hibo, verpl., … - Ondersteunend personeel: secr., boekh., werkster,... Externe medewerkers Overleg, taakafspraken & vorming, … - Partners in patiëntzorg:special., thuisvp, kine, … - Institutionele partners: kring, SEL/GDT, LOGO, pall. netwerk, region. ziekenhuizen, … Middelenmanagement - materieel: gebouw materiaal stokbeheer - financieel - informatie & communicatie technologie (ICT) Coördinatie & communicatie Opvolging en evaluatie van een in de tijd gefaseerd actieplan Praktijkpopulatie Procesmanagement ~ “de zorgverlening” 1.Zorg, kern of primaire processen = in contact met de patiënt of de praktijkpopulatie, de kernactiviteit v/d HA 2.Coördinatie van de zorg = rond specifieke patiënt met interne en externe partners in de patiëntenzorg 3.Ondersteunende of secundaire processen = ondersteunen de zorgprocessen; o.a. onthaal & administratie tijdens de contacten, …  professioneel gestuurde processen (1 & 2)  procedureel geregelde (1) en ondersteunende processen (3) HAPO v/d manager

18 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 18 3- binnen het medewerkermanagement 3-A. Uitbesteden van administratie voor interne medewerkers  Sociale secretariaten  Ondersteuning vanuit de kring?

19 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 19 3-B. Praktijk overstijgende coördinatie, overleg en netwerking  Kring in regionale samenwerking 3-C. Multidisciplinaire vorming  Organisatie door kring in regionale samenwerking  DM, academische centra

20 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 20 4 en 5- sturing en coördinatie 4. Opleiding en ondersteuning van huisartsen in praktijkorganisatie en management  Kring/ regionale organisatie: coaching en opleiding, coördinatie met regionale partners  Vanuit DM: coaching en opleiding

21 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 21 Synthese … Welke maatregelen, door wie?

22 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 22 Synthese Huisartspraktijk –Praktijkassistentie –Uitbesteden van werk –Opzetten van zorgteams, md-netwerkpraktijken Huisartsenkring en regionale partners –Coaching, opleiding, praktisch advies in HAPO&M –Overnemen van taken van de HAP –Organisatie van md-vorming –Regionale md-coördinatie en institutionele sw DM, wetenschappelijke en syndicale organisaties –Onderzoek naar en opleiding in HAPO&M, md-zorg/sw –Randvoorwaarden voor al deze maatregelen

23 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 23 Nieuwe taken van ‘clinicus’ naar ‘manager’ Organisatieontwikkeling en management voor de praktijk –Uitwerken van visie en doelstellingen –Leren leidinggeven, delegeren van taken en werken in (multidisciplinaire) teams –Creatief omgaan met organisatievormen en grens (praktijk) overschrijdend denken en werken

24 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 24 Tot slot: Huisarts & Samenwerking (HUSAM) … Wat?

25 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 25 HUSAM: Moto/ visie “Naar een sterke eerste lijnsorganisatie …” Door versterken van 1- HAPO&M, 2- multidisciplinaire samenwerking 3- regionale inbedding

26 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 26 HUSAM: Missie Stimuleren en versterken van de organisatorische en management capaciteit van huisartsen op praktijk- en kringniveau Door: –Studie en onderzoek –Communicatie en vorming –Dienstverlening

27 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 27 Activiteiten Dienstverlening (individueel of in groep) –Juridisch advies –Management advies Communicatie & vorming –De ELM-cursus (in ontwikkeling) i.s.m. ICHO –Workshops, voordrachten, … –Website, artikels in pers, … Onderzoek –‘Visiedocument + draaiboeken’: bundeling van informatie en systematische analyse over praktijkorganisatie en -management met het “huisartspraktijk als klein bedrijf” of HAPO model praktische handleidingen over praktijkassistentie, …

28 HUSAM Een project van Domus Medica i.s.m. ACHG Leuven 28 Geïnteresseerden zijn meer dan welkom als lid van de stuurgroep als medewerker binnen het husam team Contact: (ook voor bestelling visiedocument) Annemie Verwilt: Annemie.Verwilt@domusmedica.beAnnemie.Verwilt@domusmedica.be Tom Hoerée: thoeree@itg.bethoeree@itg.be Website: http://www.wvvh.be/Page.aspx?id=623


Download ppt "1 De huisartspraktijk voor de toekomst, een visie Presentatie 15/06/2006, Kontich T. Hoerée, D. Grouwels, R. Cuypers, J. Heyrman, J. De Smedt Huisarts."

Verwante presentaties


Ads door Google