De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische workshop Kringvoorzitters: De toekomst van het Diabetesproject Leuven (DPL) na juni 2007 11 Maart 2006, Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische workshop Kringvoorzitters: De toekomst van het Diabetesproject Leuven (DPL) na juni 2007 11 Maart 2006, Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Strategische workshop Kringvoorzitters: De toekomst van het Diabetesproject Leuven (DPL) na juni 2007 11 Maart 2006, Leuven

2 2 ► Korte status van het project ► Bouwstenen van een diabetesbeleidsvisie ► Discussieronde Agenda

3 3 Korte status van het project ► 122 huisartsen en 2474 patiënten ► 175 bijkomende patiënten via ‘light versie’ ► Feed-back: 2 rondes ► Update intermediaire resultaten beschikbaar vanaf 15 maart ► Navormingssessie maart & april: peer review m.b.t. individuele en groepsresultaten

4 4 Korte status van het project ► Groepseducatie patiënten= 13 huisartsen ► Mogelijkheid diabetesconsultatie in praktijk vanaf april 2006 ► Verlenging Diabetes Steunteam in M.C.H’s tot einde 2006! ► Beleidsdag op het RIZIV m.b.t toekomstig diabetesbeleid 2e helft van april

5 5 Bouwstenen van een diabetesbeleidsvisie NATIONAAL GECONCIPIEERD REGIONAAL GEIMPLEMENTEERD MULTIDISCIPLINAIR GECOORDINEERD KWALITEITSGEDREVEN PATIENT GERICHT

6 6 Bouwstenen van een diabetesbeleidsvisie NATIONAAL GECONCIPIEERD Nationale Wetenschappelijke Diabetes Programma Raad 1. Definitie van de Belgische beleidsrichtlijnen - Kwaliteitsindicatoren/standaarden/ Review-criteria - Behandelingsrichtlijnen - Taakafspraken tussen verstrekkers 2. Financieringsadvies 3. Datasupervisie 4. Opleiding & certificatie

7 7 Bouwstenen van een diabetesbeleidsvisie REGIONAAL GEIMPLEMENTEERD Regionaal gestructureerde diabeteszorg 1.Regio-specifieke vertaling van nationale aanbevelingen inzake de organisatie van zorg 2.Structurele integratie en samenwerking met 2e en 3e lijn

8 8 Bouwstenen van een diabetesbeleidsvisie MULTIDISCIPLINAIR GECOORDINEERD Multidisciplinair management van zorg 1. Toevoeging van regionale manager (niet-arts) aan regio + taakdefinitie 2. Formaliseren van een (unieke) structurele relatie tussen huisarts + individuele patiënt en regionale conventiecentra Ondersteuning van de huisarts door 2e/3e lijn m.b.t. advies en opleiding

9 9 Bouwstenen van een diabetesbeleidsvisie KWALITEITSGEDREVEN ‘Target’ gerichte zorg en kwaliteitsborging 1. Behandelingsdoelen worden regionaal bepaald 2. Dataverzameling wordt regionaal georganiseerd 3. Multidisciplinaire en procesmatige kwaliteitsborging

10 10 Bouwstenen van een diabetesbeleidsvisie PATIENT GERICHT Empowerment & educatie van patiënten 1. Multidimensionele empowerment 2. Educatie van patiënten wordt uitgevoerd door educatoren met welomschreven: - taken en competenties - fysieke verankering - omkadering

11 11 Van visie naar strategie Implicaties voor de praktijk NATIONAAL GECONCIPIEERD REGIONAAL GEIMPLEMENTEERD MULTIDISCIPLINAIR GECOORDINEERD KWALITEITSGEDREVEN PATIENT GERICHT NATIONALE WET. DIABETES PROGRAMMARAAD REGIONAAL GESTRUCTUREERDE ZORG MULTIDISCIPLINAIR MANAGEMENT VAN ZORG TARGET-GERICHTE ZORG EN KWALITEITSBORGING EMPOWERMENT EN EDUCATIE VAN PATIENTEN IMPLICATIES VOOR PRAKTIJK: Bevoegdheidsverdeling Financiering Ondersteuning huisarts Indicatoren van zorg Empowerment instrumenten voor de patiënt Methoden van data- verzameling... 1. 2. 3.

12 12 Regionaal Zorgprogramma Diabetes PER ORALE (68%) LIFESTYLE (13%) INSULINE (19%) Conventie 14% GMD HOUDENDE HUISARTS CONVENTIETEAM DIABETES PAS GMD suppl GDT ZORGPROGRAMMA MET: - Programmamanager/coördinator - Data verzameling & feed-back - Opleiding - Multidisciplinair Diabetes Support Team - Logistiek Educatiesupport Programma FORFAIT Diabetes Type 2 PATIENT Financieel advies Belgische Richtlijn datasupervisie opleidingsupervisie DIABETESPROGRAMMARAAD Kwaliteitsevaluatie Team REGIOGDTREGIOGDT Regionale Diab-databank

13 13 Discussieronde ► Welke rol kunnen/wensen de HA-Kringen te spelen bij de verderzetting van het DPL? ► Welke zijn de noodzakelijke bouwstenen en randvoorwaarden voor een succesvol regionaal diabetesbeleid?


Download ppt "Strategische workshop Kringvoorzitters: De toekomst van het Diabetesproject Leuven (DPL) na juni 2007 11 Maart 2006, Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google