De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. J.Th. Jonkman voorgaan Voor de dienst zingen we Gezang 167 Na de zegen Psalm 19: 1, 3 Schriftlezing: Prediker 7: 15 – 22 Tekst:

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. J.Th. Jonkman voorgaan Voor de dienst zingen we Gezang 167 Na de zegen Psalm 19: 1, 3 Schriftlezing: Prediker 7: 15 – 22 Tekst:"— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. J.Th. Jonkman voorgaan Voor de dienst zingen we Gezang 167 Na de zegen Psalm 19: 1, 3 Schriftlezing: Prediker 7: 15 – 22 Tekst: Prediker 7: 16 - 18

2  Gezang 167: 1 - 3  Votum en Groet  Psalm 19: 1, 3  De Tien Woorden  Psalm 19: 4, 5  Gebed  Lezen: Prediker 7: 15 – 22  Psalm 19: 6  Tekst: Prediker 7: 16 - 18  Verkondiging  Liedboek 403: 2, 4

3 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

4 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt, en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

5  Votum en Groet  Psalm 19: 1, 3  De Tien Woorden  Psalm 19: 4, 5  Gebed  Lezen: Prediker 7: 15 – 22  Psalm 19: 6  Tekst: Prediker 7: 16 - 18  Verkondiging  Liedboek 403: 2, 4

6  Votum en Groet  Psalm 19: 1, 3  De Tien Woorden  Psalm 19: 4, 5  Gebed  Lezen: Prediker 7: 15 – 22  Psalm 19: 6  Tekst: Prediker 7: 16 - 18  Verkondiging  Liedboek 403: 2, 4

7 1 Het ruime firmament maakt wijd en zijd bekend Gods werk en grote macht. De dag meldt aan de dag al wat Gods hand vermag; de nacht zegt dit de nacht. Dit wonderschoon verhaal klinkt niet in mensentaal, verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden.

8 1 verbreidt zich zonder woorden. Toch gaat, naar Gods besluit, daarvan een boodschap uit tot in de verste oorden.

9 3 Volkomen is Gods woord. 't Verkwikt elk die het hoort en deze wet begeert, daar Gods getuigenis hem die nog inzicht mist, de ware wijsheid leert. Hoort naar het woord van God. Volmaakt is zijn gebod, betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

10 3 betrouwbaar, rein en heilig. Zijn woord, dat ons verlicht en onze voeten richt, geleidt ons vast en veilig.

11  Votum en Groet  Psalm 19: 1, 3  De Tien Woorden  Psalm 19: 4, 5  Gebed  Lezen: Prediker 7: 15 – 22  Psalm 19: 6  Tekst: Prediker 7: 16 - 18  Verkondiging  Liedboek 403: 2, 4

12 4 De dienst van God de HEER verheugt het hart steeds meer en duurt in eeuwigheid. Rechtvaardig is de wet die God heeft ingezet en die ten leven leidt. Zijn woord, dat ons behoudt, maakt rijker dan fijn goud, is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

13 4 is zoeter nog dan honing. Wie daarin zich verheugt, vindt in dat woord zijn vreugd, zijn rijkdom, zijn beloning.

14 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

15 5 wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

16  Votum en Groet  Psalm 19: 1, 3  De Tien Woorden  Psalm 19: 4, 5  Gebed  Lezen: Prediker 7: 15 – 22  Psalm 19: 6  Tekst: Prediker 7: 16 - 18  Verkondiging  Liedboek 403: 2, 4

17  Votum en Groet  Psalm 19: 1, 3  De Tien Woorden  Psalm 19: 4, 5  Gebed  Lezen: Prediker 7: 15 – 22  Psalm 19: 6  Tekst: Prediker 7: 16 - 18  Verkondiging  Liedboek 403: 2, 4

18 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, HEER, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, verlosser, hoog geprezen!

19 6 U welgevallig wezen. U, HEER, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, verlosser, hoog geprezen!

20  Votum en Groet  Psalm 19: 1, 3  De Tien Woorden  Psalm 19: 4, 5  Gebed  Lezen: Prediker 7: 15 – 22  Psalm 19: 6  Tekst: Prediker 7: 16 - 18  Verkondiging  Liedboek 403: 2, 4

21 Thema: Het geheim van een leven in vrede Na de preek: Liedboek 403: 2, 4

22

23  Preek  Liedboek 403: 2, 4  Gebed  Collecte  Gezang: 121: 7 - 9  Zegen

24 2. God is mijn troost en toeverlaat, Hij is mijn hoop, mijn leven. Al wat Hij wil, hoe het ook gaat, ik zal het niet weerstreven. Die mij altijd vertroost en leidt die elke haar geteld heeft. Die van nabij zolang reeds mij in liefde vergezeld heeft.

25 4. Nog een ding wil ik vragen Heer, ik vraag het vol vertrouwen: wanneer de boze gaat te keer, laat mij uw hulp aanschouwen, dat ik niet val maar leven zal. Gij zult mij niet beschamen. Dat is uw eer o trouwe Heer. Dus zeg ik vrolijk: Amen.

26  Preek  Liedboek 403: 2, 4  Gebed  Collecte  Gezang 121: 7 - 9  Zegen

27  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Gezang 121: 7 - 9

28 7 Wie uit God geboren is, wie Hij riep uit duisternis, doet zoals de Heer gebiedt; hoor, het Woord is hem een lied. Wees met ons, Heer.

29 8 Door de wereld gaat Gods Woord, klinkt tot aan het einde voort. Maak het wijd en zijd bekend: 't Woord volbrengt waartoe Hij 't zendt. Wees met ons, Heer.

30 9 't Woord, gesproken in de tijd, geldig voor de eeuwigheid, gaat bij ons van mond tot mond, totdat Christus wederkomt. Wees met ons, Heer.

31 Looft nu den HEER, zingt Isrels God verblijd, prijs Hem voor zijn gena van eeuwigheid tot in all' eeuwigheid! Ja, waarlijk, amen, ja!


Download ppt "In deze dienst zal Ds. J.Th. Jonkman voorgaan Voor de dienst zingen we Gezang 167 Na de zegen Psalm 19: 1, 3 Schriftlezing: Prediker 7: 15 – 22 Tekst:"

Verwante presentaties


Ads door Google