De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Psalm 121, Handelingen 1: 1 – 8 De preek gaat over: zondag 20 de heilige Geest en 50 jaar Papoea-zending Het eerste lied is: Gezang 166: 1, 2,

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Psalm 121, Handelingen 1: 1 – 8 De preek gaat over: zondag 20 de heilige Geest en 50 jaar Papoea-zending Het eerste lied is: Gezang 166: 1, 2,"— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Psalm 121, Handelingen 1: 1 – 8 De preek gaat over: zondag 20 de heilige Geest en 50 jaar Papoea-zending Het eerste lied is: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jaap v/d Valk

2 50 jaar Papua-zending 1958 - 2008 Start van de Evangelieverkondiging in Kouh op 10 augustus 1958

3 We lezen: Psalm 121, Handelingen 1: 1 – 8 De preek gaat over: zondag 20 de heilige Geest en 50 jaar Papoea-zending Het eerste lied is: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Jaap v/d Valk

4 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3 De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen

5 Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Op bergen en in dalen en overal is God! waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God! waar mijn gedachten zweven, of stijgen, daar is God! omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

6 Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Zijn trouwe Vaderogen, zien alles van nabij. Wie steunt op Zijn vermogen, die dekt en zegent Hij. Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal, heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor ’t gans heelal.

7 Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Roem Christen, aan mijn linker en rechterzijd’ is God! Waar ‘k macht’ – loos nederzinke of bitter lijd’, is God! Waar trouwe vrienden handen niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja, overal is God.

8 Liedboek 244Liedboek 244 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3

9 Liedboek 244Liedboek 244 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3

10 Liedboek 244Liedboek 244 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3

11 Liedboek 244: 1, 2 Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld lopen, een nieuw getij breekt haastig aan. Hoor, de Geest vaart door het heden, vanwaar? waarheen? met sterke schreden, geen tegenstand kan Hem weerstaan. Geeft op uw trots verzet, verliest u aan zijn wet. Gij zijt veilig in zijn domein, nooit meer alleen, want nimmer zult gij wezen zijn.

12 Liedboek 244: 1, 2 Laat u door de Trooster vinden, eens onbemind, nu Gods beminden, o kindren van Jeruzalem, dwaalt niet moedeloos, als vreemden, want Christus leeft, Hij die u kende. Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. Uw wachten is voorbij, de Dag komt naderbij, merkt het teken, maakt u bereid, de Heer bevrijdt, staat op en volgt, het is de tijd.

13 Liedboek 244Liedboek 244 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3

14 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3

15 50 jaar Papua-zending 1958 - 2008 Start van de Evangelieverkondiging in Kouh op 10 augustus 1958

16 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 "Ik geloof in de heilige Geest" → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending • de Geest van de zending • de Geest van God

17 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending • de Geest van de zending Tot aan de uiteinden van de aarde …… door de kracht van de Geest

18 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending • de Geest van de zending • de Geest van God

19 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending • de Geest van God "Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter; ik kom bij jullie terug."

20 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 Alle religies: • houd je aan de regels • doe dat zelf • God blijft op afstand

21 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 Alle religies: Christelijk geloof: - houd je aan de - hou vast aan regels Jezus - doe dat zelf - Jezus helpt door zijn Geest - God blijft op - God komt heel afstand dichtbij

22 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending • de Geest van God De Geest werkt, en dat merk je! "De heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde"

23 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 Praktijk: zonde→ balen van jezelf→ moedeloosheid Geest: zonde→ werk van de Geest zien→ bemoediging

24 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3

25 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3

26 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 Nare, ifano rumuVader, Schepper van de aarde, Nare, ramofano rumuVader, Schepper van de hemel, ramofano rumuSchepper van de hemel, gu fina nadi lafoneU alleen willen wij vasthouden, ifano rumuSchepper van de aarde, gu fina nadi abofoneIn U alleen willen wij blijven, ifano rumuSchepper van de aarde, gu fina nadi abofoneIn U alleen willen wij blijven. (Kombai-gezang, op basis van Apostolicum, art. 1)

27 Zingen: Psalm 43: 3 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Collecte Zingen: Psalm 143: 9 Zegen

28 Zingen: Psalm 43: 3 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Collecte Zingen: Psalm 143: 9 Zegen

29 Zingen: Psalm 43: 3 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Collecte Zingen: Psalm 143: 9 Zegen

30 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan, Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer

31 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

32 Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.

33 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9

34 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9 U hoort nu: Psalm 21

35 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9 U hoort nu: Psalm 32

36 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9 U hoort nu: Lied 162

37 Zingen:Psalm 143: 9 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 Zingen:Psalm 143: 9 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "We lezen: Psalm 121, Handelingen 1: 1 – 8 De preek gaat over: zondag 20 de heilige Geest en 50 jaar Papoea-zending Het eerste lied is: Gezang 166: 1, 2,"

Verwante presentaties


Ads door Google