De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Jaap v/d Valk Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Psalm 121, Handelingen 1: 1 – 8 De preek gaat over: zondag 20 de heilige Geest en 50 jaar Papoea-zending In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3

2 Start van de Evangelieverkondiging
50 jaar Papua-zending Start van de Evangelieverkondiging in Kouh op 10 augustus 1958 2

3 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Jaap v/d Valk Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Psalm 121, Handelingen 1: 1 – 8 De preek gaat over: zondag 20 de heilige Geest en 50 jaar Papoea-zending In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3

4 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86)
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Psalm 61: 1, 2, 3

5 waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God!
Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Op bergen en in dalen en overal is God! waar wij ook immer dwalen of toeven, daar is God! waar mijn gedachten zweven, of stijgen, daar is God! omlaag en hoog verheven, ja, overal is God!

6 Wie steunt op Zijn vermogen, die dekt en zegent Hij.
Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Zijn trouwe Vaderogen, zien alles van nabij. Wie steunt op Zijn vermogen, die dekt en zegent Hij. Hij hoort de jonge raven, bekleedt met gras het dal, heeft voor elk schepsel gaven, ja, zorgt voor ’t gans heelal.

7 Roem Christen, aan mijn linker en rechterzijd’ is God!
Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86) Roem Christen, aan mijn linker en rechterzijd’ is God! Waar ‘k macht’ – loos nederzinke of bitter lijd’, is God! Waar trouwe vrienden handen niet redden, daar is God! In dood en doodse banden, ja, overal is God.

8 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86)
Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3 Liedboek 244

9 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86)
Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3 Liedboek 244

10 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86)
Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3 Liedboek 244

11 Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld lopen,
Liedboek 244: 1, 2 Christus stoot de hemel open, een vuur komt door de wereld lopen, een nieuw getij breekt haastig aan. Hoor, de Geest vaart door het heden, vanwaar? waarheen? met sterke schreden, geen tegenstand kan Hem weerstaan. Geeft op uw trots verzet, verliest u aan zijn wet. Gij zijt veilig in zijn domein, nooit meer alleen, want nimmer zult gij wezen zijn.

12 Laat u door de Trooster vinden, eens onbemind, nu Gods beminden,
Liedboek 244: 1, 2 Laat u door de Trooster vinden, eens onbemind, nu Gods beminden, o kindren van Jeruzalem, dwaalt niet moedeloos, als vreemden, want Christus leeft, Hij die u kende. Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. Uw wachten is voorbij, de Dag komt naderbij, merkt het teken, maakt u bereid, de Heer bevrijdt, staat op en volgt, het is de tijd.

13 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 166: 1, 2, 4 (NG 86)
Psalm 61: 1, 2, 3 Gebed Lezen: Psalm 121 Handelingen 1: 1 – 8 Zingen: Liedboek 244: 1, 2 Preek over zondag 20 Kombailied Zingen: Psalm 43: 3 Liedboek 244

14 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3

15 Start van de Evangelieverkondiging
50 jaar Papua-zending Start van de Evangelieverkondiging in Kouh op 10 augustus 1958 15

16 "Ik geloof in de heilige Geest" → de heilige Geest en
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 "Ik geloof in de heilige Geest" → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van de zending de Geest van God

17 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van de zending
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van de zending Tot aan de uiteinden van de aarde …… door de kracht van de Geest

18 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van de zending
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van de zending de Geest van God

19 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van God
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van God "Ik zal de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter; ik kom bij jullie terug."

20 Alle religies: houd je aan de regels doe dat zelf
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 Alle religies: houd je aan de regels doe dat zelf God blijft op afstand

21 Alle religies: Christelijk geloof: - houd je aan de - hou vast aan
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 Alle religies: Christelijk geloof: - houd je aan de hou vast aan regels Jezus doe dat zelf Jezus helpt door zijn Geest God blijft op God komt heel afstand dichtbij

22 De Geest werkt, en dat merk je!
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 → de heilige Geest en 50 jaar Papoeazending de Geest van God De Geest werkt, en dat merk je! "De heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde"

23 zonde→ balen van jezelf→ moedeloosheid Geest:
Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3 Praktijk: zonde→ balen van jezelf→ moedeloosheid Geest: zonde→ werk van de Geest zien→ bemoediging

24 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3

25 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3

26 Tekst: zondag 20 Zingen: Psalm 43: 3
Nare, ifano rumu Vader, Schepper van de aarde, Nare, ramofano rumu Vader, Schepper van de hemel, ramofano rumu Schepper van de hemel, gu fina nadi lafone U alleen willen wij vasthouden, ifano rumu Schepper van de aarde, gu fina nadi abofone In U alleen willen wij blijven, gu fina nadi abofone In U alleen willen wij blijven. (Kombai-gezang, op basis van Apostolicum, art. 1)

27 Zingen: Psalm 43: 3 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Collecte Zingen: Psalm 143: 9 Zegen

28 Zingen: Psalm 43: 3 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Collecte Zingen: Psalm 143: 9 Zegen

29 Zingen: Psalm 43: 3 Gebed Geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 167 (NG 87) Collecte Zingen: Psalm 143: 9 Zegen

30 Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan,
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Samen in de naam van Jezus Heffen wij het loflied aan, Want de Geest spreekt alle talen En doet ons elkaar verstaan Samen bidden, samen zoeken, Naar het plan van onze Heer Samen zingen en getuigen Samen leven tot zijn eer

31 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is. En zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. ’t Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt. En de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

32 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar,
Gezang 167: 1, 2, 3 (NG 87) Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar, Jezus Christus, Triomfator mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.

33 COLLECTE Vandaag: de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9

34 U hoort nu: Psalm 21 COLLECTE Vandaag:
de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9

35 U hoort nu: Psalm 32 COLLECTE Vandaag:
de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9

36 U hoort nu: Lied 162 COLLECTE Vandaag:
de 1e collecte is voor de Diaconie de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week: de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk “Bijdr. Kerkverband” Na de collecte zingen we: Psalm 143: 9

37 Zingen: Psalm 143: 9 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

38 Zingen: Psalm 143: 9 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google