De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking Wagenborgen September 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking Wagenborgen September 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking Wagenborgen September 2014

2 Wat willen we met samenwerking bereiken?
Kwalitatief goed onderwijs aan het kind in Wagenborgen en uit de omgeving

3 Waar staan we? 27 november 2013 oriënterend gesprek met MR-en over de toekomst van de scholen Afspraak: er wordt gestart met gerichte opdracht voor samenwerking/fusie Projectleider is aangesteld Directeuren en projectleider werken aan een concept-projectplan

4 Concept-projectplan Gaat uit van twee fasen:
Voorbereiding, keuzes, randvoorwaarden (augustus tot en met november 2014) Verder uitwerking van samenwerking (vervolg)

5 In het eerste deel in beeld:
o Leerlingenprognoses o Gewenste samenwerkingsvorm o Bij intentie fusie: startdatum bepalen o Algemeen beeld van wensen en mogelijkheden huisvesting o Als fusieschool: welk gezag dan ook: Procedure om te komen tot benoeming van de directeur van de fusieschool.

6 Tweede deel: Ontmoeting en samenwerking tussen de teams;
Uitwerking van vragen en behoeften van alle betrokkenen; Als fs: formeel fusietraject met een einddatum; Voorbereidende stappen t.b.v. de uitvoering van een fusie Inzicht in wensen en mogelijkheden ten aanzien van huisvesting; Samenwerkingstraject De Waarborg en De Blinke schoolbreed op activiteitenniveau; Voorbereidingen voor een samenwerkingstraject van Kids2b en onderwijs: Ouders/verzorgers worden structureel geïnformeerd over gevolgen van keuzes die worden gemaakt.

7 Werkwijze Kerngroep (directeuren en projectleider) Teams MR-en
Werkgroepen Stuurgroep KNM (bestuurders en projectleider) GMR/gemeente

8 Belangrijkste thema’s
Onderwijs Identiteit Huisvesting …….

9 Besluitvorming MR Bestuur GMR Raad van toezicht Gemeente

10 Planning 30 november definitief projectplan klaar
14 november concept-projectplan klaar Tussentijds: bijeenkomsten met teams, MR-en en ouders

11 Vraag Wat zijn voor u de belangrijkste twee dingen als het gaat om goed onderwijs in Wagenborgen en omgeving?


Download ppt "Samenwerking Wagenborgen September 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google