De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SECTORPLAN AGRARISCH & GROEN Maatregel 5 & Maatregel 6 Liesbeth van der Vegt Projecten LTO Noord SEB 27 augustus 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SECTORPLAN AGRARISCH & GROEN Maatregel 5 & Maatregel 6 Liesbeth van der Vegt Projecten LTO Noord SEB 27 augustus 2014."— Transcript van de presentatie:

1 SECTORPLAN AGRARISCH & GROEN Maatregel 5 & Maatregel 6 Liesbeth van der Vegt Projecten LTO Noord SEB 27 augustus 2014

2 Maatregel 5 Stimuleren instroom en begeleiding jongeren via 50 extra BBL-trajecten Doel: Inspelen op het tekort aan uitstroom van het mbo en het waarborgen van goed geschoold personeel door het aanbieden van extra BBL-trajecten. Deze extra BBL- trajecten worden gecreëerd door middel van een stimuleringsimpuls. Daarnaast wordt er gekeken naar het opzetten van een arbeidspool waar meerdere bedrijven met een beperkte arbeidsbehoefte in één regio samen een werknemer een BBL-plek kunnen bieden. 2

3 Stimuleren instroom en begeleiding jongeren via 50 extra BBL-trajecten Deelsector: dierhouderij Looptijd: 2014-2017 Uitvoering: LTO Nederland Samenwerking met AOC’s 3 Maatregel 5

4 Stand van zaken Afstemming met voormalige stuurgroep scholingsconsulent over invulling Inventarisatie met mogelijke AOC’s is gestart Eerste geluiden zijn positief 4

5 Maatregel 6 Stimuleren instroom en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 20 bedrijven en arbeidsgehandicapten nemen deel aan de pilot ‘inzetbaarheid van arbeidsgehandicapten in reguliere banen. Doel: creëren van een infrastructuur om te komen tot inzetbaarheid van arbeidsgehandicapten in reguliere banen als antwoord op de vergrijzing/ontgroening van de sector. Tijdens het project wordt in de pilot regio’s eerst gekeken naar bestaande banen en nieuw te creëren banen die passend zijn voor de arbeidsgehandicapten. Vervolgens worden geschikte arbeidsgehandicapten geplaatst. Uitkomsten pilots worden ingezet om werkgevers te motiveren met deze doelgroep aan de slag te gaan. 5

6 Maatregel 6 Deelsector open teelten, dierhouderij en paddenstoelen Looptijd: 2014-2015 Uitvoering: LTO Nederland Samenwerking van LTO Nederland, UWV, SBCM, AOC Raad, SW-bedrijven 6

7 Maatregel 6 Stand van zaken (1/3) Uitvoering is gestart, externe projectuitvoerder Esther Wouters 1 e afstemming betrokken partijen Inventarisatie en gesprekken mogelijke pilotregio’s (arbeidsmarktregio’s) 7

8 Stand van zaken (2/3) Positief: Friesland, Flevoland, Noord-Limburg Mogelijk positief: Greenport Gelderland (Bommelerwaard), Noord Holland Noord Negatief: RPA Rijn-Gouw, Noord-Brabant Cruciaal bij regiopilots 1. samenwerking arbeidsmarktregio aanwezig 2. commitment bedrijfsleven 8 Maatregel 6

9 Stand van zaken (3/3) Script virtuele bedrijfstoer in voorbereiding Inventarisatie tools Vormgeven gewenst samenwerking UWV en SBCM (SW-bedrijven) in regio Inzet Werkgeverslijn land- en tuinbouw als vraag- en kennisloket 9

10 10


Download ppt "SECTORPLAN AGRARISCH & GROEN Maatregel 5 & Maatregel 6 Liesbeth van der Vegt Projecten LTO Noord SEB 27 augustus 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google