De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee! Spectrum Astrid Dupuits en Annica Brummel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee! Spectrum Astrid Dupuits en Annica Brummel."— Transcript van de presentatie:

1 Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee! Spectrum Astrid Dupuits en Annica Brummel

2  Kennismaken  Uitkomsten onderzoek  Sociaal gewaardeerde rollen  Activiteiten in de buurt als bindmiddel  Beeldvorming en vooroordelen  Uitwisselen Programma

3  Stel je voor aan iemand die je nog niet kent  Wat doe je al om mensen met een beperking beter mee te laten doen in de buurt?  Wat zou je daar nog over willen weten?  5 minuten pp Kennismaken

4  2007: Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)  Participatie in samenleving + sociale netwerken  Sociale inclusie: LVB en PS  Domeinen: wonen, vrije tijd  Buurtperspectief  Vergelijk 3 wijken in Nijmegen Introductie onderzoek

5 Wat is de meerwaarde van informele netwerken bij sociale inclusie in de wijk van buurtbewoners met een licht verstandelijke beperking en buurtbewoners met psychiatrische problematiek? Onderzoeksvraag

6 Sociale inclusie: proces van bevorderen van participatie en terugdringen van uitsluiting van alle bewoners. Diversiteit = kansen (Bolsenbroek en Van Houten, 2010) Informele netwerken: persoonlijk sociaal netwerk + informele groepen Definities

7 Opzet (kwalitatief) Nije Veld  5 lvb en 6 ps  4 woonvorm, 7 zelfstandig  2 commissie/raad  1 vrouwengroep  1 sportgroep  1 eetgroep ‘t Acker  5 lvb, 5 ps  1 woonvorm, 2 ouders, 7 zelfst.  2 commissie/raad  1 vrouwengroep  1 sportgroep  1 eetgroep

8 Drie conclusies waar we vandaag verder op doorgaan:  Sommige sociale rollen vergroten het sociale netwerk  Bewustzijn bewonersgroepen sociale inclusie lijkt cruciaal voor deelname  Vooroordelen spelen een rol bij sociale inclusie Conclusies

9  Aard van contact tussen buurtbewoners: meeste oppervallkig, 40% intensief (beide doelgroepen).  Sommige sociale rollen vergroten het sociale netwerk, zoals buurman/vrouw of een actieve rol (regulier).  Niet iedereen vervult sociaal gewaardeerde rollen; afhnakelijk van o.a. zelfinzicht en eigen kracht Thema 1: sociale rollen

10 Pluspunten:  Vrijwilligerswerk als middel om zichtbaar te worden  Vrijwilligerswerk en eigen ontwikkeling Aandachtspunten:  Vanuit welk perspectief? Professional of bewoner?  Grenzen aan mogelijkheden vrijwilligerswerk Sociale rollen in de praktijk

11  Verschillen tussen bewonersgroepen in 2 wijken: Nije Veld vrijwel geen deelname, ‘t Acker grote deelname  Bewustzijn sociale inclusie is cruciaal voor deelname (meer in ‘t Acker)  Niet alleen groepen spelen rol, ook sleutelfiguren (met en zonder beperking) meer in ‘t Acker Thema 2: Meedoen in de buurt

12  Niveau van sociale inclusie verschilt per wijk. Nije Veld: micro, ‘t Acker, meso.  Meer stappen nodig voor sociale inclusie in ‘t Acker. Buurt factoren

13 Pluspunten:  Activiteiten leveren bijdrage aan ‘nieuwe verhalen’.  Activiteiten middel om buurt te verbeteren. Aandachtspunten:  Verhouding bewoners met en zonder beperking  Gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en actieve wijkbewoners Meedoen in de buurt in de praktijk

14  Beide wijken weinig sprake van stigma.  Vormen van uitsluiting komen voor, maar zijn meestal subtiel.  Deels indirect; door niet gedeelde ervaringen.  Meer zichtbaar op het niveau van bewonersgroepen dan niveau buurman/buurvrouw  Wel degelijk invloed op netwerkvorming Thema 3: uitsluiting op basis van beperking

15  Reflex van ‘zorgen voor’, zowel bij professionals als bij bewoners  Rekening houden met beperking  Iedereen heeft beperking, maar bij een ‘label’ behandelen we mensen anders  Invloed ‘zorgen over Wmo’ op vormen van sociale netwerken Beeldvorming in de praktijk

16 Per thema drie vlakken:  Pluspunten  Aandachtspunten  Tips Vanuit je perspectief als professional, maar ook vanuit perspectief van de ‘klant’ of ‘bewoner’ Uitwisselen

17 Take home message


Download ppt "Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee! Spectrum Astrid Dupuits en Annica Brummel."

Verwante presentaties


Ads door Google