De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee!"— Transcript van de presentatie:

1 Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee!
Spectrum Astrid Dupuits en Annica Brummel

2 Programma Kennismaken Uitkomsten onderzoek Sociaal gewaardeerde rollen
Activiteiten in de buurt als bindmiddel Beeldvorming en vooroordelen Uitwisselen

3 Kennismaken Stel je voor aan iemand die je nog niet kent
Wat doe je al om mensen met een beperking beter mee te laten doen in de buurt? Wat zou je daar nog over willen weten? 5 minuten pp

4 Introductie onderzoek
2007: Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Participatie in samenleving + sociale netwerken Sociale inclusie: LVB en PS Domeinen: wonen, vrije tijd Buurtperspectief Vergelijk 3 wijken in Nijmegen

5 Onderzoeksvraag Wat is de meerwaarde van informele netwerken bij sociale inclusie in de wijk van buurtbewoners met een licht verstandelijke beperking en buurtbewoners met psychiatrische problematiek?

6 Definities Sociale inclusie: proces van bevorderen van participatie en terugdringen van uitsluiting van alle bewoners. Diversiteit = kansen (Bolsenbroek en Van Houten, 2010) Informele netwerken: persoonlijk sociaal netwerk + informele groepen

7 Opzet (kwalitatief) Nije Veld ‘t Acker 5 lvb en 6 ps
4 woonvorm, 7 zelfstandig 2 commissie/raad 1 vrouwengroep 1 sportgroep 1 eetgroep 5 lvb, 5 ps 1 woonvorm, 2 ouders, 7 zelfst. 2 commissie/raad 1 vrouwengroep 1 sportgroep 1 eetgroep

8 Conclusies Drie conclusies waar we vandaag verder op doorgaan:
Sommige sociale rollen vergroten het sociale netwerk Bewustzijn bewonersgroepen sociale inclusie lijkt cruciaal voor deelname Vooroordelen spelen een rol bij sociale inclusie

9 Thema 1: sociale rollen Aard van contact tussen buurtbewoners: meeste oppervallkig, 40% intensief (beide doelgroepen). Sommige sociale rollen vergroten het sociale netwerk, zoals buurman/vrouw of een actieve rol (regulier). Niet iedereen vervult sociaal gewaardeerde rollen; afhnakelijk van o.a. zelfinzicht en eigen kracht Andere sociale rollen vergroten het sociale netwerk nauwelijks, zoals een cliënt of een meer passieve rol. Eigen initiatief nemen belangrijk Afwijkend tov andere onderzoeken: Femmianne Bredewold, Duivendak, Tonkens

10 Sociale rollen in de praktijk
Pluspunten: Vrijwilligerswerk als middel om zichtbaar te worden Vrijwilligerswerk en eigen ontwikkeling Aandachtspunten: Vanuit welk perspectief? Professional of bewoner? Grenzen aan mogelijkheden vrijwilligerswerk

11 Thema 2: Meedoen in de buurt
Verschillen tussen bewonersgroepen in 2 wijken: Nije Veld vrijwel geen deelname, ‘t Acker grote deelname Bewustzijn sociale inclusie is cruciaal voor deelname (meer in ‘t Acker) Niet alleen groepen spelen rol, ook sleutelfiguren (met en zonder beperking) meer in ‘t Acker

12 Buurt factoren Niveau van sociale inclusie verschilt per wijk. Nije Veld: micro, ‘t Acker, meso. Meer stappen nodig voor sociale inclusie in ‘t Acker.

13 Meedoen in de buurt in de praktijk
Pluspunten: Activiteiten leveren bijdrage aan ‘nieuwe verhalen’. Activiteiten middel om buurt te verbeteren. Aandachtspunten: Verhouding bewoners met en zonder beperking Gelijkwaardige samenwerking tussen professionals en actieve wijkbewoners

14 Thema 3: uitsluiting op basis van beperking
Beide wijken weinig sprake van stigma. Vormen van uitsluiting komen voor, maar zijn meestal subtiel. Deels indirect; door niet gedeelde ervaringen. Meer zichtbaar op het niveau van bewonersgroepen dan niveau buurman/buurvrouw Wel degelijk invloed op netwerkvorming

15 Beeldvorming in de praktijk
Reflex van ‘zorgen voor’, zowel bij professionals als bij bewoners Rekening houden met beperking Iedereen heeft beperking, maar bij een ‘label’ behandelen we mensen anders Invloed ‘zorgen over Wmo’ op vormen van sociale netwerken

16 Uitwisselen Per thema drie vlakken: Pluspunten Aandachtspunten Tips
Vanuit je perspectief als professional, maar ook vanuit perspectief van de ‘klant’ of ‘bewoner’

17 Take home message


Download ppt "Buurtbewoners met een beperking doen gewoon mee!"

Verwante presentaties


Ads door Google