De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Welkom thuis in het Vaderhuis!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Welkom thuis in het Vaderhuis!"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Welkom thuis in het Vaderhuis!

2 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

3 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

4 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

5 Opw. 136: 1, 2 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

6 Opw. 136: 1, 2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van u alleen Dat mijn wil voor eeuwig zij d' uwe en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen.

7 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

8 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

9 Ps. 107: 1 NB Gods goedheid houdt ons staande zolang de wereld staat! Houdt dan de lofzang gaande voor God die leven laat. Al wie, door Hem bevrijd uit ongastvrije streken, naar huis werd heengeleid, zal van zijn liefde spreken.

10 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

11 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

12 Ps. 25: 3 Denk aan 't vaderlijk meedogen, HEER', waarop ik biddend pleit: Milde handen, vriendlijk' ogen, Zijn bij U van eeuwigheid, Sla de zonden nimmer ga, Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, Om Uw goedheid eer te geven.

13 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

14 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

15 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

16 Ps. 103: 5 NB Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

17 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

18 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Lukas 15: 11 - 24 >>> Lied 440: 2, 4 Welkom thuis in het Vaderhuis!

19 Verkondiging Schriftlezing en tekst: Lukas 15: 11 - 24 >>> Lied 440: 2, 4 Welkom thuis in het Vaderhuis! 1)Terugkeer 2)Tegemoetkoming 3)Thuiskomst

20 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

21 Lied 440: 2, 4 Het is het eeuwige erbarmen, dat mijn besef te boven gaat, het zijn de liefdevolle armen, het is zijn hart, dat openstaat. Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft die Hem het hart gebroken heeft.

22 Lied 440: 2, 4 Daarop wil ik gelovig bouwen, getroost, wat mij ook wedervaart; mij aan Gods vaderhart vertrouwen, wanneer mijn zonde mij bezwaart. Steeds vind ik daar opnieuw bereid oneindige barmhartigheid.

23 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

24 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 23: 3 NB Ps. 30: 8 Ps. 32: 3 Lied 454: 4 Afsluiting avondmaal

25 Gemeente van onze Here Jezus Christus Instelling In de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, nam de Here Jezus een brood, sprak de dankzeg- ging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen en zei: dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de beker, sprak de dankzegging daarover uit, liet hem rondgaan en zei: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt tot vergeving van zonden.

26 Doet dit, zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker verkondigen wij de dood van de Here totdat Hij komt. Zelfonderzoek en nodiging Wanneer wij aan deze opdracht gehoor geven, vieren we de gemeenschap met onze Heiland die zichzelf gegeven heeft voor onze redding. In zijn licht vieren we ook de gemeenschap met met elkaar. Zondaren worden aan zijn maaltijd genodigd.

27 Voordat we avondmaal vieren, moeten we ons toetsen of we berouw hebben over onze zonden, of we geloven dat onze zonden verge- ven zijn vanwege het lijden en sterven van Christus en of we bereid zijn God van harte en oprecht te dienen. Want wie achteloos eet en drinkt en niet beseft dat het om de gemeen- schap met het lichaam van de Here gaat, roept een oordeel van God over zichzelf af. Erken dan uw diepe schuld voor God en verwacht alle heil alleen van Jezus Christus en verklaar van harte

28 bereid te zijn om dankbaar voor God en de naaste te leven. Dan bent u van harte uitgeno- digd. Vier dan de maaltijd van de Here met een oprecht hart. Ontvang in geloof het brood en de wijn, en verheug u over uw redding door Christus. Wie Christus Jezus erkennen als hun Here en Heiland en Hem hartelijk liefhebben, worden genodigd aan de maaltijd van de Here om dankbaar en gelovig in te stemmen met de lofprijzing van God, onze hemelse Vader.

29 Gedachtenis van Christus Wij prijzen U omwille van Jezus, uw Zoon. Hij heeft het pad van uw geboden voor ons gelo- pen ten einde toe; Hij heeft in de hof van Gethsémané de last van onze zonden getorst zodat zijn zweet werd als druppels bloed die op de aarde vielen; Hij werd gebonden opdat wij zouden worden bevrijd; Hij werd diep gesmaad opdat wij nooit meer te schande zouden worden; Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij voor uw rechterstoel vrijgesproken zouden worden;

30 Hij heeft aan het kruis de felheid van uw toorn gevoeld en de angst van het geheel door U verlaten zijn opdat wij door U aangenomen en nooit meer door U verlaten zouden worden; Hij heeft het genadeverbond bekrachtigd toen Hij zei: ‘Het is volbracht’. Hij is om onze recht- vaardiging uit de doden opgewekt, opgenomen in de hemel en gezeten aan uw rechterhand, ons ten goede. Vandaar zal Hij terugkomen om met ons de vrucht van de wijnstok nieuw te drinken in het Koninkrijk van zijn Vader dat geen einde heeft.

31 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 23: 3 NB Ps. 30: 8 Ps. 32: 3 Lied 454: 4 Afsluiting avondmaal

32 Ps. 23: 3 NB Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. Ja, zaligheid en liefde en welbehagen zullen mij volgen al mijn levensdagen. Ik zal het welkom horen van mijn koning en jaar aan jaar verblijven in zijn woning.

33 Avondmaalsviering >>> Ps. 30: 8

34 Ps. 30: 8 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei Veranderd in een blijden rei; Mijn zak ontbonden, en mij weer Met vreugd omgord; opdat mijn eer Niet zwijg' ; Zo klimt Uw lof naar boven. Mijn God, U zal ik eeuwig loven.

35 Avondmaalsviering >>> Ps. 32: 3

36 Ps. 32: 3 'k Bekend', o HEER', aan U oprecht mijn zonden, 'k Verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg, Mijn boze daan: Gij naamt die gunstig weg. Dies zal tot U een ieder van de vromen, In vindenstijd met ootmoed smekend komen. Een zee van ramp moog' met haar golven slaan, Hoe hoog zij ga, zij raakt hem zelfs niet aan.

37 Avondmaalsviering >>> Lied 454: 4

38 Lied 454: 4 Gaat uit in wegen en in velden en breng verdwaalden bij ons thuis. Reikt hun de broederhand en meldt hun: De Koning noodt u in zijn huis'. Door het geloof zien wij het ware: de eeuwigheid vervult de tijd. En iedereen mag dat ervaren die Christus' naam met ons belijdt.

39 Avondmaalsviering Lezing avondmaalsformulier Ps. 23: 3 NB Ps. 30: 8 Ps. 32: 3 Lied 454: 4 Afsluiting avondmaal

40 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

41 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

42 Collecte Vandaag bestemd voor: 1:Kerk 2:Beurzen Frankrijk / Jemima Uitgang: Rente, aflossing en onderhoud

43 Frankrijk Beurzen voor studenten Project FRA 086

44 De Faculté Libre de Theologie Réformée heeft veel Frans sprekende studenten uit verschillende culturen Er heerst een harmonieuze sfeer ondanks die verschillen Over de faculteit

45 De faculteit krijgt geen subsidie van de overheid en de giften uit de (daarvoor te) kleine Franse kerken zijn helaas ontoereikend Financiën

46 Veel hulp komt daarom vanuit andere landen zoals Zwitserland, Engeland, Amerika, Nederland & Korea Hulp wereldwijd

47 Ook de studenten ontvangen geen geld (studiebeurs) van de overheid Zij moeten hier zelf oplossingen voor vinden Het is helaas niet voor iedereen mogelijk dit rond te krijgen Daarom verstrekt de faculteit aan een aantal van hen studiebeurzen Studenten

48 Hiervoor is zij helaas weer van giften afhankelijk Deputaten diaconaat stellen zich daarom dit jaar garant voor vijf studentenbeurzen van elk € 1.300,- (totaal € 6.500,-) Het accent valt hierbij op Afrikaanse studenten, voor wie het opbrengen van het studiegeld vaak sowieso heel moeilijk is Onze hulp

49 ISR 122 in Beit Jala, Palestijns gebied Jemima

50 ISR 122 Gehandicapt Gehandicapte kinderen worden hier vaak verwaarloosd of uit schaamte weggestopt. In Jemima kunnen ze weer opbloeien! Jemima streeft ernaar dat het project gerunt wordt door de bevolking zelf.

51 ISR 122 Zorg op maat  24-uurs zorg;  dagopvang;  en Home Based Intervention (een soort thuiszorg)

52 ISR 122 Ontwikkeling De kinderen krijgen volop aandacht en begeleiding,. Het is heel belangrijk dat de ouders zelf verantwoordelijk blijven voor hun kind en dat ze zoveel mogelijk de zorg zelf kunnen doen.

53 ISR 122 Begeleiding Ouders krijgen daarbij begeleiding en ondersteuning via het Home Based Intervention-programma. Er is nog veel hulp nodig. De behoefte hieraan is groot. Ouders wachten vaak lang op hulp, vanwege de enorme wachtlijst.

54 ISR 122 Helpt u, help jij, mee? Bedankt! diac.bur@cgk.nl www.cgk.nl deanderdenaaste @diaconaatCGK

55 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

56 Ps. 33: 11 Laat ons alom Zijn lof ontvouwen: In Hem verblijdt zich ons gemoed, Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen, Dien Naam, zo heilig, groot en goed. Goedertieren Vader, Milde zegenader, Stel Uw vriendlijk hart, Op Wiens gunst wij hopen, Eeuwig voor ons open; Weer steeds alle smart

57 Liturgie zondag 25 januari Mededelingen Opw. 136: 1, 2 Stil gebed Votum en groet Ps. 107: 1 NB Lezing van de wet Ps. 25: 3 Gebed Schriftlezing: Lukas 15: 11 - 24 Ps. 103: 5 NB Verkondiging Lied 440: 2, 4 Avondmaalsviering Dankgebed Collecte Ps. 33: 11 Zegen

58 Volgende week zondag hoopt ds. Weststrate in beide diensten voor te gaan


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger deze dienst Ds. A.G.M. Weststrate Welkom thuis in het Vaderhuis!"

Verwante presentaties


Ads door Google