De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 17 november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 17 november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 17 november 2014

2 Wegwijs in het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Structuur beleidsdomein Missie en visie AgODi Taken afdeling SSO Dienstverlening Meewerken aan beleid Organisatie afdeling SSO Structuur Taken SBT Taken verificatie

3 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Minister Beleidsraad Managementcomité Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs AGION Agentschap voor Onderwijs- diensten AgODi Agentschap hoger onderwijs, Volwassenen- onderwijs en studietoelagen AHOVOS Agentschap voor Onderwijs- communicatie AOC Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming AKOV Departement Onderwijs en Vorming Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)

4 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Administrateur -Generaal Guy Janssens Personeel Basisonderwi js en CLB's Patricia Van Reet Scholen Basisonderwijs en CLB’s Personeel Secundair Onderwijs en DKO Roger Meert Scholen Secundair Onderwijs Caroline Vanbrabant ICT Advies en Ondersteunin g Onderwijs- personeel Stafdienst Algemeen directeur Roger Meert

5 Missie en visie van AgODi Missie AgODi: Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Visie AgODi 2014: Klant staat centraal Efficiëntieverhoging Competentieontwikkeling Optimaal gebruik kantoorruimte Samenwerking

6 Dienstverlening Scherpe doelstellingen – beheersovereenkomst Klanten: scholen in 2014-2015: 948 scholen gewoon voltijds secundair onderwijs 47 centra leren en werken 119 scholen buitengewoon secundair onderwijs (Ouders en) leerlingen: 1 februari 2013 425.090 leerlingen gewoon voltijds secundair onderwijs 8.867 leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs 20.742 leerlingen buitengewoon secundair onderwijs derden Klantentevredenheidsonderzoek 2012

7 werkingsmiddelen SO Werkingsbudget ICT-coördinatie Nascholing ION GON SOL Reiskosten onderwijs aan huis Internaten Werkingsbudget Extra voor internen met schooltoelage CDV/CDO Werkingsmiddelen Financiering voortrajecten Krediet AV en LGA Navorming trajectbegeleiding Andere IBIS LOP Vlaamse Scholierenkoepel Begeleiders diversiteit K-diensten Maritieme opleiding ….

8 Omkadering SO Directeur Uren-leraar LBV GOK-uren ICT-coördinatie Teeltleiders Topsportcoördinatoren TOAH OKAN Extra uren SG Globale puntenenveloppe BUSO Directeur Teeltleiders Lesuren Klassendirectie Uren paramedici Slapende waak Klassenraad Bijscholing/begelei ding Minderheidscursus Gods/zed. ICT-coördinatie GOK-uren GON-eenheden ION-lesuren Lesuren TOAH Lesuren POAH Afwijkingsuren (ASS) Extra uren SG Globale puntenenveloppe Internaten Beheerder Studiemeesters/opvoeders Slapende waak

9 Programmaties SO 2010-2011 t.e.m. 2013-2014: programmatiestop. Jaarlijks een 300-tal aanvragen. Vanaf 2014-2015: nieuwe regelgeving. Er zijn 4 categorieën: de vrij programmeerbare structuuronderdelen (61) de niet programmeerbare structuuronderdelen programmeerbare structuuronderdelen mits ruil (12) de structuuronderdelen die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering na advies Vlor, AgODi en onderwijsinspectie. (203, waarvan 92 (44,9%) goedgekeurd) Omvorming bestaat niet meer Overheveling (14)

10 Programmaties BUSO Nieuw aanbod op 1 september 2015: programmatieprocedure Goedgekeurd door Vlaamse Regering Advies VLOR, inspectie, AgODi Uiterste datum aanvraag: Type 9: 1 juli 2014 (83 aanvragen – procedure loopt) Overige: 30 november 2014

11 Ouders en leerlingen – gelijke kansen Leerplichtcontrole en spijbelactieplan Startbanenprojecten Jojo/Veve Commissie Leerlingenrechten (secretariaat) Informatiepunt voor ouders en leerlingen Huisonderwijs Openbaarheid van bestuur - schooldoorlichtingen

12 Meewerken aan beleid Tijdige en correcte implementatie nieuwe regelgeving 65 beleidsprojecten Betrokkenheid AgODi: 40 projecten

13 Startbanenproject JoJo (Scholen voor jongeren – Jongeren voor scholen) Startbanenproject VeVe (Verkeersveiligheid) SBT gewoon onderwijs SBT buiten- gewoon onderwijs Verificatiekorps gewoon voltijds, deeltijds en buitengewoon onderwijs Cel ondersteuning Afdeling SSO In de afdeling basisonderwijs: Lokale overlegplatforms (LOP’s) cel speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Aanvragen inclusief onderwijs (ION) Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

14 Opdracht afdeling SSO Inschrijving Schoolsecretariaat geeft inschrijving door in Discimus Discimus Verificatie teldag Berekening Dienstbrief op Mijn Onderwijs

15 Vervolg Schoolorganisatie: uren en opdrachten verdelen Zending naar werkstation Uitbetaling loon Controle op aantal ingerichte uren

16 Taken SBT Berekening en/of nazicht dienstbrieven omkadering en toelagen Hulp bij elektronische zendingen Leerplichtcontrole Onderwijs aan huis Ondersteuning schooladministratie Gehomologeerde diploma’s Informatiepunt ouders & leerlingen (rechten en plichten)

17 Taken verificatie Telling leerlingen (o.a. regelmatigheid) Ondersteuning Discimus Toezicht op zending studiebewijzen (Problematische) afwezigheden en tucht Gebruik toelagen (boekhouding)

18 Innovatie Informatisering processen Discimus Digitaal schooldossier Mijn Onderwijs Databundel

19 Innovatie Papierloos werken Intern: digitaal schooldossier Extern: Mijn Onderwijs Moderne manier van uitwisseling leerlingengegevens: Discimus

20

21

22 Contactpersonen Afdelingshoofd: Caroline Vanbrabant 02/553 87 16 Secretariaat: Christine VAN PARIJS Chantale VAN LIERDE 02/553 87 14 - fax: 02/553 87 15 e-mail: scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be scholen.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be Adjuncten van de directeur: Peter BEX 02/553 88 75 Tine DEBRUYNE 02/553 87 18 Katrien DEMAN 02/553 88 40 Pieter LEMAHIEU 02/553 88 10 Ann VAN CAUSENBROECK 02/553 88 66 Lise VAN PROEYEN 02/553 88 70 Marc VAN DE MEIRSSCHE 02/553 87 03 Karen WENS 02/553 88 56 Hannah BOAKYE 02/553 88 29 Kelly MACHTELINCKX 02/553 91 76

23 Contactpersonen Schoolbeheerteams Gewoon SO en DBSO: Antwerpen: Marleen CALLAERT 02/553 87 29 Irène VAN WILDER 02/553 90 05 West-Vlaanderen: Marleen CALLAERT 02/553 87 29 Tamara CHRISTENS 02/553 88 84 Limburg: Veerle MERCKAERT 02/553 87 20 Smahen ELOMARI 02/553 87 39 Vlaams-Brabant: Veerle MERCKAERT 02/553 87 20 Sylke BESBRUGGE 02/553 87 22 Oost-Vlaanderen: Veerle MERCKAERT 02/553 87 20 Frauke VAN BEVER 02/553 88 92 Nele VANVAERENBERGH 02/553 87 23 Buitengewoon SO: Mieke VAN DE CASTEELE 02/553 87 40 Marion DE CLERCQ 02/553 88 86 Sanne VERSMISSEN 02/553 88 72 Nele VANVAERENBERGH 02/553 87 23 Contactpersonen: www.agodi.bewww.agodi.be


Download ppt "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Opleiding schoolsecretariaten 17 november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google