De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Opleiding schoolsecretariaten 17 november 2014

2 Wegwijs in het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Structuur beleidsdomein Missie en visie AgODi Taken afdeling SSO Dienstverlening Meewerken aan beleid Organisatie afdeling SSO Structuur Taken SBT Taken verificatie

3 Beleidsdomein Onderwijs en Vorming
Minister Beleidsraad Managementcomité Agentschap voor Infrastructuur in het onderwijs AGION Agentschap voor Onderwijs-diensten AgODi Agentschap hoger onderwijs, Volwassenen-onderwijs en studietoelagen AHOVOS Agentschap voor Onderwijs- communicatie AOC Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming AKOV Departement Onderwijs en Vorming Vlaamse Onderwijsraad (Vlor)

4 Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)
Administrateur-Generaal Guy Janssens Personeel Basisonderwijs en CLB's Patricia Van Reet Scholen Basisonderwijs en CLB’s Personeel Secundair Onderwijs en DKO Roger Meert Scholen Secundair Onderwijs Caroline Vanbrabant ICT Advies en Ondersteuning Onderwijs-personeel Stafdienst Algemeen directeur

5 Missie en visie van AgODi
Missie AgODi: Als betrouwbare partner tussen beleid, scholen en andere actoren, bijdragen tot kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen. Visie AgODi 2014: Klant staat centraal Efficiëntieverhoging Competentieontwikkeling Optimaal gebruik kantoorruimte Samenwerking

6 Dienstverlening Klantentevredenheidsonderzoek 2012
Scherpe doelstellingen – beheersovereenkomst Klanten: scholen in : 948 scholen gewoon voltijds secundair onderwijs 47 centra leren en werken 119 scholen buitengewoon secundair onderwijs (Ouders en) leerlingen: 1 februari 2013 leerlingen gewoon voltijds secundair onderwijs 8.867 leerlingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs leerlingen buitengewoon secundair onderwijs derden Klantentevredenheidsonderzoek 2012 Aantal scholen so: Dienstverlening derden: verloren diploma’s; info voor minister voor parlement, voor pers…

7 werkingsmiddelen SO CDV/CDO Internaten Andere Werkingsbudget
ICT-coördinatie Nascholing ION GON SOL Reiskosten onderwijs aan huis CDV/CDO Werkingsmiddelen Financiering voortrajecten Krediet AV en LGA Navorming trajectbegeleiding Internaten Werkingsbudget Extra voor internen met schooltoelage Andere IBIS LOP Vlaamse Scholierenkoepel Begeleiders diversiteit K-diensten Maritieme opleiding ….

8 Omkadering SO Internaten BUSO Directeur Uren-leraar LBV GOK-uren
ICT-coördinatie Teeltleiders Topsportcoördinatoren TOAH OKAN Extra uren SG Globale puntenenveloppe Internaten Beheerder Studiemeesters/opvoeders Slapende waak BUSO Directeur Teeltleiders Lesuren Klassendirectie Uren paramedici Slapende waak Klassenraad Bijscholing/begeleiding Minderheidscursus Gods/zed. ICT-coördinatie GOK-uren GON-eenheden ION-lesuren Lesuren TOAH Lesuren POAH Afwijkingsuren (ASS) Extra uren SG Globale puntenenveloppe

9 Programmaties SO t.e.m : programmatiestop. Jaarlijks een 300-tal aanvragen. Vanaf : nieuwe regelgeving. Er zijn 4 categorieën: de vrij programmeerbare structuuronderdelen (61) de niet programmeerbare structuuronderdelen programmeerbare structuuronderdelen mits ruil (12) de structuuronderdelen die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering na advies Vlor, AgODi en onderwijsinspectie. (203, waarvan 92 (44,9%) goedgekeurd) Omvorming bestaat niet meer Overheveling (14)

10 Programmaties BUSO Nieuw aanbod op 1 september 2015: programmatieprocedure Goedgekeurd door Vlaamse Regering Advies VLOR, inspectie, AgODi Uiterste datum aanvraag: Type 9: 1 juli 2014 (83 aanvragen – procedure loopt) Overige: 30 november 2014

11 Ouders en leerlingen – gelijke kansen
Leerplichtcontrole en spijbelactieplan Startbanenprojecten Jojo/Veve Commissie Leerlingenrechten (secretariaat) Informatiepunt voor ouders en leerlingen Huisonderwijs Openbaarheid van bestuur - schooldoorlichtingen

12 Meewerken aan beleid Tijdige en correcte implementatie nieuwe
regelgeving 65 beleidsprojecten Betrokkenheid AgODi: 40 projecten Nieuw beleid: meewerken door deel te nemen aan beleidswerkgroepen, door kritische analyse van de voorstellen: zijn ze realiseerbaar…? Effecten voor administratie en scholen Ook: voorbereiding voor toepassing. Voor ons: aanpassing van nze informaticaprogramma’s om berekeningen op nieuwe manier te doen, testen van nieuwe berekeningen of dienstbrieven: altijd zeer intensief en spannend

13 Afdeling SSO In de afdeling basisonderwijs:
SBT gewoon onderwijs SBT buiten- gewoon onderwijs Verificatiekorps gewoon voltijds, deeltijds en buitengewoon onderwijs Cel ondersteuning Startbanenproject JoJo (Scholen voor jongeren – Jongeren voor scholen) Startbanenproject VeVe (Verkeersveiligheid) Hoe is de afdeling gestructureerd om dit alles te realiseren? Daarnaast ook een staf van adj van de directeur In de afdeling basisonderwijs: Lokale overlegplatforms (LOP’s) cel speciale onderwijsleermiddelen (SOL) Aanvragen inclusief onderwijs (ION) Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

14 Opdracht afdeling SSO Verificatie teldag
Schoolsecretariaat geeft inschrijving door in Discimus Discimus Inschrijving Berekening Dienstbrief op Mijn Onderwijs

15 Vervolg Schoolorganisatie: uren en opdrachten verdelen
Zending naar werkstation Uitbetaling loon Controle op aantal ingerichte uren

16 Taken SBT Berekening en/of nazicht dienstbrieven omkadering en toelagen Hulp bij elektronische zendingen Leerplichtcontrole Onderwijs aan huis Ondersteuning schooladministratie Gehomologeerde diploma’s Informatiepunt ouders & leerlingen (rechten en plichten)

17 Taken verificatie Telling leerlingen (o.a. regelmatigheid)
Ondersteuning Discimus Toezicht op zending studiebewijzen (Problematische) afwezigheden en tucht Gebruik toelagen (boekhouding) Is leerling aanwezig op teldatum; voldoet hij aan toelatingsvoorwaarden

18 Innovatie Informatisering processen Discimus Digitaal schooldossier
Mijn Onderwijs Databundel Een van de manieren om de dienstverlening steeds te verbeteren is innovatie via informatisering: Vroeger: allemaal aparte modules; nu berekening omkadering, werkingsmiddelen: nu een geïntegreerd systeem (uniform etc) Nu aan het werken aan systeem om de dienstbrieven te digitaliseren, niet meer op papier

19 Innovatie Papierloos werken
Intern: digitaal schooldossier Extern: Mijn Onderwijs Moderne manier van uitwisseling leerlingengegevens: Discimus

20

21

22 Contactpersonen Adjuncten van de directeur: Peter BEX 02/ Tine DEBRUYNE 02/ Katrien DEMAN 02/ Pieter LEMAHIEU 02/ Ann VAN CAUSENBROECK 02/ Lise VAN PROEYEN 02/ Marc VAN DE MEIRSSCHE 02/ Karen WENS 02/ Hannah BOAKYE 02/ Kelly MACHTELINCKX 02/ Afdelingshoofd: Caroline Vanbrabant 02/ Secretariaat: Christine VAN PARIJS Chantale VAN LIERDE 02/ fax: 02/

23 Contactpersonen Schoolbeheerteams Contactpersonen: www.agodi.be
Oost-Vlaanderen: Gewoon SO en DBSO: Antwerpen: Frauke VAN BEVER 02/ Marleen CALLAERT 02/ Nele VANVAERENBERGH 02/ Irène VAN WILDER 02/ West-Vlaanderen: Buitengewoon SO: Mieke VAN DE CASTEELE 02/ Tamara CHRISTENS 02/ Marion DE CLERCQ 02/ Sanne VERSMISSEN 02/ Limburg: Veerle MERCKAERT 02/ Smahen ELOMARI 02/ Vlaams-Brabant: Contactpersonen: Sylke BESBRUGGE 02/


Download ppt "Beleidsdomein Onderwijs en Vorming"

Verwante presentaties


Ads door Google