De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zomer 2011 Monumenten wet Rij k Mili eud efe nsie Advies Landsch ap Noord Holland Bo me nsti chti ng Welsta ndszorg NH Rijksdie nst voor Culture el Erfgoed.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zomer 2011 Monumenten wet Rij k Mili eud efe nsie Advies Landsch ap Noord Holland Bo me nsti chti ng Welsta ndszorg NH Rijksdie nst voor Culture el Erfgoed."— Transcript van de presentatie:

1

2 Zomer 2011 Monumenten wet Rij k Mili eud efe nsie Advies Landsch ap Noord Holland Bo me nsti chti ng Welsta ndszorg NH Rijksdie nst voor Culture el Erfgoed G e m ee nt e Pr ov in ci e Verdrag vann Aarhus Monumenten wet Flora- en Faunawet Wabo Natuurbeheerplan Noord- Holland 2013 Vogel- en Habitatrichtlijn Boswet Algemene Wet Bestuursrecht Monumenten wet Groenbeleidsplan Heemskerk Natuurtoetsen Marquette Natuurbeschermi ngswet Ecologische hoofdstructuur Pr ov in ci e

3 4000 handtekeningen ontwerpbesluit Einde termijn Aanvraag omgevingsvergunning burgerinitiatief Ontwerpbesluit ingetrokken 71 zienswijzen 2013

4 Monumentenwet Rijk Milieudefensie Advies Landschap Noord Holland Bomenstichting Welstandszorg NH Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Gemeente Provincie Verdrag vann Aarhus Monumentenwet Flora- en Faunawet Wabo Natuurbeheerplan Noord-Holland 2013 Vogel- en Habitatrichtlijn Boswet Algemene Wet Bestuursrecht Monumentenwet Groenbeleidsplan Heemskerk Natuurtoetsen Marquette Natuurbeschermingswet Ecologische hoofdstructuur Provincie

5 Groene Kaart Heemskerk APV Monumentenwet Flora- en Faunawet Natuurbeschermingswet Boswet Ministerie van Economische zaken Verdrag van Aarhus Algemene Wet Bestuursrecht Wabo Natuurtoetsen Marquette Vogel- en Habitatrichtlijn Ecologische hoofdstructuur Groenbeleidsplan Heemskerk Natuurbeheerplan Noord-Holland 2013 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed Welstandszorg NH (adviescommissie voor ruimtelijke kwaliteit) Monumentencommissie Heemskerk Bomenstichting Milieudefensie Groenadvies Amsterdam Advies Landschap Noord Holland (PWN)

6 Omgevingsvergunning Onderdeel kap Voor bomen van de gemeente, op terreinen van PWN/provincie, WOONopMAAT en kerken blijft altijd een vergunning noodzakelijk.

7 art. 4.3.5 lid 2 APV a. Maatschappelijk belangb. Voorkoming letsel of schade

8


Download ppt "Zomer 2011 Monumenten wet Rij k Mili eud efe nsie Advies Landsch ap Noord Holland Bo me nsti chti ng Welsta ndszorg NH Rijksdie nst voor Culture el Erfgoed."

Verwante presentaties


Ads door Google