De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijwillige fusie “Kracht door verbinding” Presentatie OFS, 16 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijwillige fusie “Kracht door verbinding” Presentatie OFS, 16 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 vrijwillige fusie “Kracht door verbinding” Presentatie OFS, 16 april 2013

2  Waarom: -Problemen Bernisse (financieel, bestuurskracht, dienstverlening, personeeelsverloop) - Decentralisaties - Imago-voordelen - Lobby-kans: Tweede gemeente SRR Presentatie OFS, 16 april 2013

3  Afspraken: -Beide gemeenten schoon over - Geen verhoging lokale lasten door fusie - Geen stadsuitbreiding in richting Bernisse - Gezamenlijke beleidsontwikkeling op strategische thema’s voor 2015 (economische ontwikkeling waaronder recreatie, voorzieningen/kleine kernen) - Peiling draagvlak in Oudenhoorn over grenscorrectie Hellevoetsluis voor 2015. Presentatie OFS, 16 april 2013

4  Het proces: Formeel: raadsbesluiten opgestuurd naar Provincie die doorzend aan Minister tbv wetswijziging (debat Tweede Kamer najaar 2013) Praktijk: intensivering samenwerking beleid en uitvoering (nu al wmo, sociale zaken, automatisering) Harmonisatie wet- en regelgeving, tarieven e.d. Harmonisatie PR-Stadsmarketing Uitstel gemeenteraadsverkiezingen in 2014 Presentatie OFS, 16 april 2013

5 De omgeving, ambtelijke organisatie en bestuurders denken vanaf april 2013 steeds meer vanuit de nieuwe identiteit. Maar: Tot verkiezingen najaar 2014 blijft oude structuur in stand.

6 •.•. Verschillende boodschappen = Communicatieve uitdaging Gemeenten sinds april 2013 Deel bevolking Bernisse aanvaarding afwijzing

7 Ve rs ch ill en de bo od sc ha pp en = Co m m un ic at ie ve ui td ag in g G e m ee nt en si nd s ap ril 20 13 D ee l be vo lki ng Be rn is se inwonersOppervlakte in km² Inwoners per km² Bernisse12.40057 216 Spijkenisse72.245262765 Nieuwe gemeente 84.645831014

8 Ve rs ch ill en de bo od sc ha pp en = Co m m un ic at ie ve ui td ag in g G e m ee nt en si nd s ap ril 20 13 D ee l be vo lki ng Be rn is se winkels in 2011 Vloerproductiviteit dagelijkse artikelen in 2011 Koopkracht- binding in 2011 Bernisse 75 9.037 m² € 6.057 37 % Spijkenisse 401 117.761 m² € 7.388 77 %

9 Ve rs ch en de bo od sc ha pp en = Co m m un ic at ie ve ui td ag in g G e m ee nt en si nd s ap ril 20 13 D ee l be vo lki ng Be rn is se 6 procent van de omzet in Spijkenisse komt uit Bernisse Bron: koopstromenonderzoek2011 I&O research

10 V e r s c hi ll e n d e b o o d s c h a p p e n = C o m m u ni c a ti e v e ui t d a gi n g G e m e e n t e n si n d s a p ri l 2 0 1 3 D e el b e v ol ki n g B e r ni s s e 26 % van de bestedingen uit Bernisse worden in Spijkenisse gedaan. Koopstroom naar Hellevoetsluis precies even groot! Bron: koopstromenonderzoek 2011 I&O research.

11  : Gevolgen fusie voor ondernemers Mogelijk nieuwe gemeentenaam. Plaatsnaam blijft gelijk. Is grotere oriëntatie vanuit Bernisse mogelijk door reclame o.i.d.? Beter imago door nieuw profiel gemeente mogelijk? Inzetbaar voor stadsmarketing wonen, werken, winkelen? Gemeente mogelijk nog effectiever in lobby voor A4 zuid. Vragen, tips en meningen? Presentatie OFS, 16 april 2013

12 . “Kracht door verbinding” Presentatie OFS, 16 april 2013


Download ppt "Vrijwillige fusie “Kracht door verbinding” Presentatie OFS, 16 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google