De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 96 : 1 Na de zegen Gz. 167 Schriftlezing: Matteüs 11 : 7 - 30 Tekst: Matteüs 11.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 96 : 1 Na de zegen Gz. 167 Schriftlezing: Matteüs 11 : 7 - 30 Tekst: Matteüs 11."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 96 : 1 Na de zegen Gz. 167 Schriftlezing: Matteüs 11 : 7 - 30 Tekst: Matteüs 11 : 28 - 30

2 Achter Jezus aan. Jezus ging de weg met een hart vol liefde voor Zijn Vader en voor de mensen, In gehoorzaamheid, nederigheid en barmhartigheid. Met open armen nodigt Hij je uit. Wil je Mij volgen op die weg in gehoorzaamheid,nederigheid en barhartigheid, zodat woord en daad samen gaan?

3 op 3 november a.s. in Het Morgenlicht na de dienst van 11 uur (verzorgd door wijk 4) KOFFIEDRINKEN

4 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

5 28 Oktober 20.00 uur (Morgenavond!) Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

6

7 EEN AVONDJE UIT MET CHRISTELIJK CABARET door het christelijk duo TOHOEWABOHOE (woest & Ledig in hebreeuws) WANNEER: 2 November 2013 WAAR: Morgenlicht, gramsbergerweg 59 te Hardenberg AANVANG: 20.00 uur GRATIS ENTREE, COLLECTE VOOR ONKOSTEN

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 96 : 1 Na de zegen Gz. 167 Schriftlezing: Matteüs 11 : 7 - 30 Tekst: Matteüs 11 : 28 - 30

20 Achter Jezus aan. Jezus ging de weg met een hart vol liefde voor Zijn Vader en voor de mensen, In gehoorzaamheid, nederigheid en barmhartigheid. Met open armen nodigt Hij je uit. Wil je Mij volgen op die weg in gehoorzaamheid,nederigheid en barhartigheid, zodat woord en daad samen gaan?

21 op 3 november a.s. in Het Morgenlicht na de dienst van 11 uur (verzorgd door wijk 4) KOFFIEDRINKEN

22 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

23 28 Oktober 20.00 uur (Morgenavond!) Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

24

25 EEN AVONDJE UIT MET CHRISTELIJK CABARET door het christelijk duo TOHOEWABOHOE (woest & Ledig in hebreeuws) WANNEER: 2 November 2013 WAAR: Morgenlicht, gramsbergerweg 59 te Hardenberg AANVANG: 20.00 uur GRATIS ENTREE, COLLECTE VOOR ONKOSTEN

26

27 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 96 : 1 Na de zegen Gz. 167 Schriftlezing: Matteüs 11 : 7 - 30 Tekst: Matteüs 11 : 28 - 30

28 Achter Jezus aan. Jezus ging de weg met een hart vol liefde voor Zijn Vader en voor de mensen, In gehoorzaamheid, nederigheid en barmhartigheid. Met open armen nodigt Hij je uit. Wil je Mij volgen op die weg in gehoorzaamheid,nederigheid en barhartigheid, zodat woord en daad samen gaan?

29 op 3 november a.s. in Het Morgenlicht na de dienst van 11 uur (verzorgd door wijk 4) KOFFIEDRINKEN

30 Wees allemaal welkom! De kledingmarkt word gehouden op Vrijdagavond 1 November vanaf 18.30 uur Alles voor 1 euro!! Ook is er een drankje voor iedereen, worden er cakes verkocht en portret foto’s gemaakt.. Alles voor 1 euro!!

31 28 Oktober 20.00 uur (Morgenavond!) Petrakerk (SKH) Jongerenavond ! Na deze dienst zal er een NIEUW filmpje getoond worden over deze avond! Kijk allemaal!

32

33 EEN AVONDJE UIT MET CHRISTELIJK CABARET door het christelijk duo TOHOEWABOHOE (woest & Ledig in hebreeuws) WANNEER: 2 November 2013 WAAR: Morgenlicht, gramsbergerweg 59 te Hardenberg AANVANG: 20.00 uur GRATIS ENTREE, COLLECTE VOOR ONKOSTEN

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 96 : 1 Na de zegen Gz. 167 Schriftlezing: Matteüs 11 : 7 - 30 Tekst: Matteüs 11 : 28 - 30

46  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8 Voor de dienst: Ps. 96 : 1

47 Vers 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere. Psalm 96 : 1

48 Mededelingen  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

49  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

50  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

51 Vers 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer. Gezang 167 : 1, 2 en 3

52 Vers 2 Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis. 't Werk van God is niet te keren omdat Hij er over waakt en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Gezang 167 : 1, 2 en 3

53 Vers 3 Prijst de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar. Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar. Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer. 't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! Gezang 167 : 1, 2 en 3

54  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

55  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

56 Opwekking 687 Tekst: Hans Maat, muziek: Elbert & Niek Smelt. © Stichting Sela Music © Stichting Sela Music

57 Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

58 Opwekking 687 Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet. Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

59 Opwekking 687 Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

60 Opwekking 687 Heer, toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

61  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

62  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

63  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

64 Liedboek 427 : 1, 5, 7 en 8 Vers 1 Beveel gerust uw wegen, Al wat u 't harte deert, der trouwe hoed' en zegen van Hem, die 't al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

65 Liedboek 427 : 1, 5, 7 en 8 Vers 5 Laat Hem besturen, waken, 't is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat ge u verwond'ren moet, als Hij, die alle macht heeft, met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

66 Liedboek 427 : 1, 5, 7 en 8 Vers 7 Maar blijft gij met vertrouwen naar God zien in de nacht; dan doet Hij u aanschouwen wat gij het minst verwacht. Eens zal Hij u bevrijden ook van de zwaarste last, houd moedig bij het strijden aan zijn beloften vast.

67 Liedboek 427 : 1, 5, 7 en 8 Vers 8 Hoor onze smeekgebeden; Heer, red uit alle nood! Sterk onze wank'le schreden en leer ons tot de dood vertrouwen op uw zegen en vaderlijk beleid, dan voeren onze wegen naar 't rijk der heerlijkheid.

68  Votum en zegengroet  Gz.167  Lezen van de wet  Opw.687  Gebed  Lezen:Matt. 11 : 7 - 30  Lb.427 : 1, 5, 7 en 8  Tekst:Matt. 11 : 28 - 30  Preek  Opw.8

69 De kinderen van de onderbouw mogen nu naar de creche+

70

71

72 Jezus volgen Het wonder van de nabijheid van Vader – In de tijd van nabijheid en weerstanden – Lof aan de Vader! – Uitnodiging van nabij

73

74 Jezus volgen Het wonder van de nabijheid van Vader – In de tijd van nabijheid en weerstanden – Lof aan de Vader! – Uitnodiging van nabij Het onderkennen van je eigen situatie – Lasten van het bestaan – Dieper: zonde

75 Jezus volgen Het wonder van de nabijheid van Vader – In de tijd van nabijheid en weerstanden – Lof aan de Vader! – Uitnodiging van nabij Het onderkennen van je eigen situatie – Lasten van het bestaan – Dieper: zonde De rust van het zachte juk van Christus – Persoonlijke kennis – Weldadige rust voor vermoeide mensen – Hij droeg de zwaarste balk

76  Lb.  Preek  Opw.8.  Gebed  Collecte + Luisterlied Opwekking 705  Opw.334  Zegen  Gz. 64 : 1 – 4 als Amen

77 Opwekking 8 (c) FEL Publications / Universal Songs Muziek: Peter Scholtes

78 Opwekking 8 (Eerste couplet wordt voorgezongen) Door de heilige Geest zijn wij één in de Heer. Door de Geest groeit de liefde voor elkaar steeds meer. Daarom bidden we samen dat die eenheid zichtbaar wordt.

79 Opwekking 8 Refrein: Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar. Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar.

80 Opwekking 8 In het volgen van Jezus wordt de liefde openbaar. Samen biddend geloven met de handen in elkaar, en de mensen vertellen dat God niet veranderd is.

81 Opwekking 8 Refrein: Toon je liefde voor God en voor elkaar, voor elkaar. Jezus-mensen hebben liefde voor elkaar.

82 Opwekking 8 Ja, wij danken de Vader, die ons leven bewaart. En wij prijzen de Zoon, die ons zijn liefde verklaart. Lof en eer voor de Geest, in Hem ontmoeten wij elkaar.

83 Achter Jezus aan

84  Lb.  Preek  Opw.8  Gebed  Collecte + Luisterlied Opwekking 705  Opw.334  Zegen  Gz. 64 : 1 – 4 als Amen

85  Vandaag  1 e T.U. Kampen  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Opw.334

86 Opwekking 705 (Luisterlied) Tekst & muziek: Graham Kendrick. Ned. tekst: Peter van Essen. Arr.: Bart Visser. © 2008 Make Way Music / Small Stone Media.

87 Opwekking 705 Aan de maaltijd wordt het stil, als de Meester knielen wil, en vol liefde als een knecht elk apart de voeten wast en zegt: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

88 Opwekking 705 Refrein: Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

89 Opwekking 705 In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij, als je Mij gaat volgen.

90 Opwekking 705 Refrein: ( Allen 2x) Toon mijn liefde aan de ander, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Slot: Zo heb Ik ook jou liefgehad.

91  Lb.  Preek  Opw.8  Gebed  Collecte + Luisterlied Opwekking 705  Opw.334  Zegen  Gz. 64 : 1 – 4 als Amen

92 Opwekking 334 Oorspr. titel: Lord, the light of your love Tekst & muziek: G.Kendrick Vertaling: K. Stelma © Make Way / Universal Songs.

93 Opwekking 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht verdwijnen. Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons. Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij.

94 Opwekking 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

95 Opwekking 334 Heer, 'k wil komen in uw nabijheid. Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. Door het bloed mag ik U toebehoren. Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. Schijn in mij, schijn door mij.

96 Opwekking 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

97 Opwekking 334 Staan wij oog in oog met U Heer. Daalt uw stralende licht op ons neer. Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. U volmaakt wie volkomen zich geven. Schijn in mij, schijn door mij.

98 Opwekking 334 Refrein: Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

99  Lb.  Preek  Opw.8  Gebed  Collecte + Luisterlied Opwekking 705  Opw.705  Zegen  Gz. 64 : 1 – 4 als Amen

100 Vers 1 Vrede zij u vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Gezang 64 : 1 - 4

101 Vers 2 Blijf in mijn vrede, blijf in mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Blijf in mijn vrede, blijf in mij. Mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij. Gezang 64 : 1 - 4

102 Vers 3 Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Ontvang mijn Geest, Heilige Geest. Hij zal u leiden, weest niet bevreesd. Gezang 64 : 1 - 4

103 Vers 4 Vrede zij u. Vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Vrede zij u. Vrede zij u. Gelijk Mij de Vader zond, zend Ik ook u. Gezang 64 : 1 - 4

104

105 Tot vanmiddag om 14.30 Met Ds. Tigelaar In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan. Voor de dienst zingen we Ps. 96 : 1 Na de zegen Gz. 167 Schriftlezing: Matteüs 11 : 7 - 30 Tekst: Matteüs 11."

Verwante presentaties


Ads door Google